.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie przy zbiegu czynów zabronionych

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.01.2017

W 2000 i 2001 r. wyłudziłem kilka laptopów na fałszywe świadectwo pracy. Niedługo potem wyjechałem za granicę, gdzie do tej pory przebywam. W ciągu tych lat i również ostatnio do domu rodzinnego przychodziły dla mnie wezwania do stawiennictwa w prokuraturze w charakterze świadka. Ojciec zawsze mówił, że nie ma mnie w kraju. Nie znam nawet numeru sprawy. Czy sprawa jest już przedawniona? Czy mogę być osobą poszukiwaną? Jak ewentualnie sprawdzić moją sytuację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.

 

W pierwszej kolejności może Pan wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem, czy jest Pan karany. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Istniej możliwość zaznajomienia się z osobami poszukiwanymi za pomocą strony internetowej, która działa od 1 października 2009 r., a której administratorem jest Komenda Główna Policji w Warszawie pod adresem http://poszukiwani.policja.pl/.

 

W Pana przypadku możemy mieć do czynienia ze zbiegiem czynów zabronionych, tj. art. 286 § 1 K.k. (oszustwo) w zw. z art. 270 § 1 K.k. (podrobienie lub przerobienie dokumentów). Czyn z art. 286 § 1 K.k. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czyn z art. 270 § 1 K.k. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Każdy z tych czynów przedawnia się w innym okresie. Zgodnie z art. 101 K.k.: „Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

 

W przypadku czynu z art. 286 § 1 K.k. ustanie karalności przestępstwa nastąpić powinno w 2015-2016 r. w zależności od dnia podpisania umowy. W przypadku czynu z art. 270 § 1 K.k. w 2010-2011 r. Jednakże zwrócić należy uwagę na przepis art. 102 K.k., zgodnie z którym jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa przedawnia się z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Zachować należy zatem szczególną ostrożność.

 

Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie. Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Jeżeli postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie było wydane, można postanowienie takie wydać bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego. W razie ujęcia i zatrzymania osoby ściganej listem gończym należy niezwłocznie doprowadzić ją do sądu, który wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, w celu rozstrzygnięcia przez sąd o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu tego środka, chyba że prokurator po przesłuchaniu zatrzymanego zmienił już środek zapobiegawczy lub uchylił tymczasowe aresztowanie. Przepis art. 344 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

 

Jeżeli zatem przedstawiono Panu zarzut, także pod Pana nieobecność, co jest prawnie dopuszczalne, wówczas czas przedawnienia ulega wydłużeniu o wskazane powyżej 5 lat.

 

Obecnie wskazanym byłoby udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu, adwokatowi celem skierowania do KRK na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wniosku o wydanie informacji o Pana osobie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton