Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie podatku ze spadku

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 17.10.2019

Ojciec otrzymał w spadku po bracie (zmarł w 2011 r.) gospodarstwo rolne. Spadek przekazany w testamencie. Wyrok sądu potwierdzający przyznanie spadku z listopada 2011. Ojciec nie pamięta, czy składał w urzędzie skarbowym odpowiednie zeznanie (SD-Z2). Otrzymując spadek po bracie w tamtym czasie, powinien zostać zwolniony z opłaty podatku. Czy jeśli nie zgłosił spadku w US, będzie musiał mimo wszystko zapłacić podatek? Czy sprawa jest już przedawniona i nie musi już zgłaszać spadku do US?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie podatku ze spadku

Fot. Fotolia

W przedstawionym przez Panią problemie wyjaśnienia wymaga kwestia, czy zobowiązanie w podatku od spadku i darowizn z tytułu nabycia spadku po osobie zmarłej w 2011 r. uległo przedawnieniu. W celu dokonania prawidłowej analizy tego zagadnienia należy w pierwszej kolejności przytoczyć przepisy o przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej „jeżeli podatnik:

 

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2)w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy”.

 

Jak zatem widać, moment liczenia 5-letniego terminu przedawnienia rozpoczyna się od chwili gdy powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku – a więc w 2011 r. Licząc 5 lat od końca tego roku, wychodzi że z dniem 31.12.2016 r. zobowiązanie podatkowe teoretycznie uległo przedawnieniu.

 

Niestety w podatku od spadków i darowizn jest jeszcze art. 6 ust. 4, który stanowi, że jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia. Powyższy przepis stanowi odrębną podstawę do powstania obowiązku podatkowego w sytuacji, gdy nabycie nie zostało wcześniej zgłoszone do opodatkowania. Jeżeli podatnik powoła się przed organem na fakt nabycia spadku, to ponownie powstanie obowiązek podatkowy niezależnie czy powołanie nastąpiło w okresie 5-letnim, czy po upływie tego okresu. Mamy tu do czynienia z odnowionym momentem powstania obowiązku podatkowego. Przedstawiony tok rozumowania został potwierdzony w wyroku NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., syg. akt II FSK 1181/12, oraz w wyroku NSA z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2202/13.

 

Co powyższe wywody oznaczają w przypadku Pani ojca? Otóż jeżeli ojciec nie zgłosił spadku nabytego w 2011 r. w terminie, a obecnie chciałby to zrobić, to po pierwsze zobowiązanie podatkowe nie wygasło, jest wciąż ważne i może wystąpić konieczność zapłaty podatku. Po drugie nie ma już możliwości skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku, bowiem 6-miesięczny termin na zgłoszenie druku SD-Z2 upłynął.

 

Powyższe nie oznacza jednak, że ojciec będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. „zwalnia się od podatku:

 

1) nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

a) budynków mieszkalnych,

b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,

c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

 

pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia”.

 

Jeżeli zatem ojciec nabył w spadku po bracie gospodarstwo rolne i prowadził je przez 5 lat od dnia nabycia, tzn. do maja 2016 r. włącznie, to podatek od spadków i darowizn nie wystąpi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus VII =

»Podobne materiały

Odwołanie od decyzji zapłaty podatku od spadku

W październiku 2008 r. sąd zatwierdził spadek po mojej zmarłej mamie. Ponieważ stale mieszkam za granicą, nie miałem możliwości odebrania pism z urzędu skarbowego, które przychodziły na adres zmarłej mamy. Będąc w Polsce w styczniu, dowiedziałem się w urzędzie skarbowym, że muszę zapłacić podatek sp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »