Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie długu za telefon z działalności gospodarczej

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 15.02.2018

Dzisiaj otrzymałam zawiadomienie z ZUS o zajęciu komorniczym mojej renty rodzinnej w związku z zadłużeniem za telefon komórkowy. Dług powstał, gdy prowadziłam działalność gospodarczą, umowa została podpisana na firmę. Firma została rozwiązana w 2010 r., ostatni nieuregulowany rachunek pochodził właśnie z tego okresu. Czy dług można uznać za przedawniony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie długu za telefon z działalności gospodarczej

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.) – Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

Co do zasady, dług wobec operatora telefonii komórkowej przedawnia się w terminie ogólnym – 3-letnim. Jednak w Pani przypadku mamy do czynienia już z wyrokiem sądowym opatrzonym klauzulą wykonalności, bowiem tylko na tej podstawie komornik mógł wszcząć egzekucję m.in. z Pani świadczeń z ZUS.

 

Roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem przedawnia się w dłuższym terminie, a ponadto każde wszczęcie egzekucji komorniczej powoduje przerwanie biegu tego terminu.

 

Zgodnie z art. 125 § 1 K.c. – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

 

Z powyższego wynika, iż Pani dług przedawnia się w terminie 10 lat, bowiem został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.

 

Według zaś art. 123 K.c.:

 

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

§ 2. (uchylony).”

 

Stosownie zaś do art. 124 K.c.:

 

„§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.”

 

Obecnie więc wierzyciel może z powodzeniem prowadzić egzekucję z Pani świadczeń z ZUS, chyba że spowoduje Pani uchylenie wyroku, choćby przez przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, jeżeli nie miała Pani żadnych informacji o toczącej się przeciwko Pani sprawie sądowej. W tym przypadku należałoby podjąć pewne kroki prawne, a mianowicie ustalić sygnaturę akt tytułu wykonawczego, udać się do sądu i sprawdzić, czy została Pani doręczana korespondencja i na jaki adres.

 

Jeżeli nie mogła Pani działać w sprawie, bo Pani zwyczajnie nie była o niej informowana, to można próbować przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty i walczyć przed sądem – oczywiście tylko wtedy ma to sens, jeżeli na moment wnoszenia pozwu Pani roszczenie było już przedawnione (zarzut przedawnienia), jeżeli bowiem Pani rzeczywiście rachunku nie zapłaciła, to ponownie przegra Pani sprawę sądową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VI =

»Podobne materiały

Wynagrodzenie za pracę i potwierdzenie wypłaty

Umowa z pewnym pracownikiem uległa rozwiązaniu pół roku temu. Ostatnie wynagrodzenie pracownik odebrał, ale nie podpisał wydruku z kadr (akurat go nie miałam pod ręką). Mam to zaznaczone w raporcie kasowym i spisałam z sekretarką oświadczenie. Teraz pracownik żąda „zaległej” wypłaty. Co

 

Nielegalne nagrywanie osób ukrytą kamerą – konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i karnego

Co grozi studentce mieszkającej w akademiku za nagrywanie ukrytą kamerą osób pod prysznicem? Są dowody jej winy, bo kamera trafiła w ręce kierownika akademika, który skierował pismo do komisji dyscyplinarnej. Podkreślam jednak, że studentka nie rozpowszechniała filmu. Czy komisja ta przekaże sprawę

 

Anulacja rezerwacji hotelowej

Klient pragnie dokonać anulacji wcześniej wykupionego pokoju w hotelu. Zakupu dokonano przez portal internetowy oraz zapłacono kartą kredytową. Zakup wiązał się z akceptacją ściśle określonych warunków anulacji, które zostały przedstawione klientowi (określały brak możliwości anulacji). W omawianym

 

Zmiana prokuratury, która prowadzi sprawę

Zgłosiłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury w mieście, w którym mieszkam – Lublinie. W lokalnej prasie przeczytałam jednak kilka artykułów, z których wynika, że ta prokuratura bardzo nierzetelnie podchodzi do przestępstw podobnych do tego, które zgłosiłam (prokuratura nig

 

Jazda w stanie nietrzeźwości w recydywie

Dwa dni temu zostałem zatrzymany przez policję na drodze krajowej. Badanie alkomatem wykazało 0,49 mg/l alkoholu, drugie badanie 0,39 mg/l. Policja zabrała mi prawo jazdy, odholowano samochód na parking. Zostanę oskarżony o jazdę w stanie nietrzeźwości. Jeśli jest to jazda w recydywie, kary są surow

 

Budowa altany śmietnikowej na osiedlu

W zeszłym roku kupiłem od dewelopera domek na osiedlu mieszkaniowym. Obecnie mieszkańcy utworzyli wspólnotę i postanowili wybudować altanę śmietnikową wzdłuż granicy mojej działki. Czy w tej sytuacji obowiązuje przepis, że obiekt musi być oddalony 3 m od granicy działki? Dodam, że inwestor nie przew

 

Nierozliczenie darowizny od rodziców na zakup mieszkania

Otrzymałam od rodziców darowiznę na zakup mieszkania. Była to zaliczka 32 tys. zł 7 miesięcy temu i później reszta kwoty. Akt notarialny podpisałam w czerwcu. Właśnie się zorientowałam, że z zaliczki już powinnam się rozliczyć, bo pół roku minęło niedawno. Co mam zrobić, żeby nie płacić podatku od t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »