.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Po ilu latach ulega przedawnieniu roszczenie o odszkodowanie powypadkowe?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 09.11.2017 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Po ilu latach ulega przedawnieniu roszczenie o odszkodowanie powypadkowe? Minęło już 13 lat od zdarzenia. Czy policja może udzielić informacji o miejscu zamieszkania i komu? Czy akta sprawy, która uległa przedawnieniu, ulegają likwidacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po ilu latach ulega przedawnieniu roszczenie o odszkodowanie powypadkowe?

Fot. Fotolia

Zasady dotyczące przedawniania roszczeń odszkodowawczych uregulowane są w art. 4421 Kodeksu cywilnego. I tak, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 

Jednakże, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Warunkiem jest jednak prawomocne skazanie sprawcy czynu wyrokiem sądu karnego.

 

W razie gdy skutkiem wypadku była szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

 

Tak więc z Pani krótkiego opisu wynika, iż roszczenia przedawniły się, chyba że doszło do prawomocnego skazania sprawcy wypadku.

 

Policja nie udostępni Pani danych adresowych dotyczących innej osoby. Jeżeli musi Pani ustalić dane sprawcy wypadku, to może Pani wystąpić do organów policji z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o uczestnikach wypadku na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego. W zaświadczeniu takim policja wskaże, kiedy i gdzie miało miejsce zdarzenia, kto brał w nim udział, kto był właścicielem pojazdu i ubezpieczycielem (zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Dodatkowo musi Pani wskazać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, iż udzielenie tego rodzaju danych jest niezbędne dla: zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, np. wystąpienia o odszkodowanie. W innej sytuacji policja nie udostępni Pani żadnych informacji adresowych.

 

Co do niszczenia akt, to okresy te ustalone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia. I tak okres ten wynosi:

 

  1. 50 lat – dla akt spraw, w których wymierzono karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności;
  2. 30 lat – dla akt spraw, w których wymierzono karę pozbawienia wolności powyżej 5 lat;
  3. 20 lat – dla akt spraw, w których wymierzono karę pozbawienia wolności do lat 5 bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
  4. 10 lat – dla akt spraw, w których wymierzono karę inną niż wymienione w pkt 1-3, wydano wyrok uniewinniający, umorzono postępowanie, uwolniono od kary lub odstąpiono od jej wymierzenia, warunkowo umorzono postępowanie lub darowano karę, oraz dla akt postępowania wykonawczego;
  5. 3 lata – dla akt spraw niewymienionych w pkt 1-4.

 

Tak więc akta sprawy przedawnionej można zniszczyć 3 lata po dacie, gdy nastąpiło przedawnienie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl