Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeciwdziałanie trudnościom finansowym pracodawcy – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 19.05.2010

W artykule omówiono kodeksowe regulacje dotyczące przeciwdziałania przez pracodawcę trudnościom finansowym w jakie popadła jego firma.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Problemy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego dotyczą w znacznej mierze pracodawców będących przedsiębiorcami, dlatego ustawodawca zdecydował się uchwalić odrębną ustawę regulującą te zagadnienia.

 

Jest to ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035), która obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., czyli ma charakter przejściowy.

 

Ustawa ta stanowi przepis szczególny w stosunku do Kodeksu pracy i w zakresie podmiotowo-przedmiotowym pozwala we wskazanym okresie przejściowym stosować odmienne zasady od przyjętych w przepisach Kodeksu pracy.

 

Niezależnie od tego w Kodeksie pracy funkcjonują na stałe regulacje, które mają podobny cel realizacyjny i tym zagadnieniom jest poświęcony niniejszy cykl artykułów pt. „Przeciwdziałanie trudnościom finansowym pracodawcy”.

 

Możliwości rozwiązywania problemów finansowych przez pracodawcę można podzielić zasadniczo na trzy grupy odrębnych stanów faktycznych, które uzasadniają podjęcie odpowiednich działań zmierzających do uzdrowienia finansów pracodawcy.

 

1. Przedsięwzięcia podejmowane, gdy pracodawca ma przejściowe trudności finansowe.

 

Pierwszą czynnością zmierzająca do łagodzenia negatywnych finansowo skutków dla pracodawcy jest podejmowanie działań w porozumieniu ze swoimi pracownikami, zakładając, że mamy do czynienia ze stabilną i dobrą kadrą pracowniczą.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W takim przypadku obie strony stosunku pracy są zainteresowane długotrwałym istnieniem zatrudnienia, co w naturalny sposób skłania do podejmowania wspólnie racjonalnych działań zmierzających do pomocy pracodawcy, który z niezależnych od siebie przyczyn rynkowych znalazł się w kłopotach finansowych.

 

Ten tryb postępowania między pracodawcą a pracownikami wymaga jednak odpowiedniego ukształtowania pozytywnych stosunków zatrudnieniowych, w ramach których strony wzajemnie siebie szanują i tym samym rozumieją obiektywnie zaistniałe problemy.

 

Takiego stanu warunków zatrudnieniowych nie osiągnie oczywiście pracodawca, który nie będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa pracy i np. będzie prowadził działalność gospodarczą kosztem pracowników, dopuszczając do zwłoki w terminach wypłaty wynagrodzenia, przy jednoczesnym braku komunikacji między pracodawcą a kadrą pracowniczą.

 

W ramach porozumień indywidualnie zawieranych z pracownikami pracodawca, oceniany przez zatrudnionych pracowników w sposób pozytywny, może podejmować następujące działania:

 

 • zmniejszyć wymiar zatrudnienia pracownika np. z całego etatu na ¾ etatu, na zasadzie pisemnego aneksu do umowy o pracę,
 • uzgodnić, na wniosek pracownika, korzystanie przez niego przez pewien czas z urlopu bezpłatnego, na podstawie art. 174 K.p.,
 • uzgodnić okresowe obniżenie wynagrodzenia za pracę na podstawie zawartego między stronami aneksu do umowy o pracę.

 

W ramach porozumień zbiorowych, podejmowanych w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników, pracodawca może podejmować następujące działania:

 

 • zawiesić przepisy prawa pracy na zasadach przewidzianych w art. 91 K.p.,
 • zawiesić stosowanie postanowień wynikających z umów o pracę, na zasadzie przewidzianej w art. 231a K.p.,
 • zawiesić stosowanie układu zbiorowego pracy na podstawie art. 24127 K.p.

 

2. Przedsięwzięcia podejmowane, gdy pracodawca ma długotrwałe problemy finansowe.

 

Długotrwałe trudności finansowe pracodawcy nie wykluczają możliwości podjęcia w pierwszej kolejności działań przewidzianych w sytuacji trudności przejściowych. Długotrwałe trudności finansowe pracodawcy wymagają jednak podjęcia przez pracodawcę zasadniczo jednostronnych decyzji związanych z sytuacją zatrudnieniową. Dotyczy to:

 

 • wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy dokonywanych na podstawie art. 42 K.p.,
 • zwolnień indywidualnych lub grupowych, dokonywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.).

 

3. Przedsięwzięcia podejmowane w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy.

 

Ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy uwalnia podmiot zatrudniający od szeregu wymagań proceduralnych związanych z ogólną ochroną trwałości stosunku pracy. Są to następujące zagadnienia:

 

 • uchylenie szczególnej ochrony przed zwolnieniem pracowników z pracy np. w wieku przedemerytalnym, zgodnie z art. 411 § 1 K.p.,
 • uchylenie obowiązku konsultowania zamiaru zwolnienia z pracy z zakładową organizacją związkową, zgodnie z art. 411 § 1 K.p.,
 • uchylenie zakazu wypowiadania umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, zgodnie z art. 411 § 1 K.p.,
 • dopuszczalność rozwiązania każdej umowy terminowej, także tej, co do której strony nie przewidziały klauzuli jej wypowiedzenia, zgodnie z art. 411 § 2 K.p.,
 • możliwość skracania okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, na zasadach przewidzianych w art. 361 K.p.

 

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy jest on zobowiązany podjąć określone działania, w szczególności ustalające zakres niewypłaconych należności pracowniczych, w celu umożliwienia pracownikom skorzystania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.).

 

W kolejnym odcinku tego cyklu omówione zostaną szczegółowo rozwiązania, jakie może zastosować pracodawca w celu złagodzenia skutków związanych z problemami finansowymi prowadzonej firmy.Stan prawny obowiązujący na dzień 19.05.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć plus 9 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Pojęcie podróży służbowej – część 1

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 K.p., w związku z pojawiającymi się na ten temat rozbieżnymi rozstrzygnięciami sądowymi i tym samym niezrozumieniem istoty tej instytucji.

Charakter prawny urlopu macierzyńskiego – część 1

W artykule przeanalizowano zagadnienia wskazujące na charakter prawny urlopu macierzyńskiego. Poddano analizie prawo pracownicy do zrzeczenia się części urlopu macierzyńskiego w kontekście przepisów Kodeksu pracy i Konwencji Nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macie

Prawo pracownicy do emerytury

W artykule omówiono skrótowo kwestię prawa pracownicy do przejścia na emeryturę na zasadach ogólnych, zwracając szczególną uwagę na obowiązek informacyjny ciążący na pracodawcy, oraz swobodę decydowania kobiety o momencie przejścia na emeryturę w granicach do osiągnięcia 65 roku
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »