Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeciwdziałanie mobbingowi – część 7

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 01.02.2010

W artykule omówiono instytucję mobbingu pod kątem wyjaśnienia przyczyn, dla których powstają działania zbliżone do mobbingowania pracowników oraz przeanalizowano przedsięwzięcia, jakie pracodawca może podjąć, w ramach realizacji obowiązku z art. 943 § 1 Kodeksu pracy.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Na pracodawcy, z mocy art. 94 pkt 2b Kodeksu pracy, ciąży obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji, natomiast w myśl art. 943 § 1 K.p., pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Obowiązki te w złożonej strukturze organizacyjnej zakładu pracy realizuje sam pracodawca albo też osoba, czy kolegialne osoby działające w jego imieniu, jak również cała kadra kierownicza.

 

Co prawda Kodeks pracy jedynie w art. 212 wyraźnie określa szczegółowe obowiązki osoby kierującej pracownikami, jednakże każdy kierownik nawet najniższego szczebla wskutek oddziaływania kierowniczego na szeregowego pracownika musi uwzględniać w swoim postępowaniu prawidłowe metody zachowań.

 

Ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie obciążają w skutkach prawnych pracodawcę i z tego powodu coraz częściej w zakresach czynności pracodawcy przypisują kadrze kierowniczej powinności związane z przeciwdziałaniem mobbingowi.

 

Jest to rozwiązanie słuszne, jeśli towarzyszyć mu będą odpowiednie szkolenia wewnętrzne, uświadamiające kadrze kierowniczej czego, czyli jakich sposobów zachowań, powinni unikać. Niestety, tak skoordynowanych działań pracodawcy zwykle nie podejmują, poprzestając na podzieleniu się zadaniami z tego zakresu z całą swoją kadrą kierowniczą.

 

Powstaje wszakże pytanie, czy brak wyraźnego wskazania w zakresie czynności osoby na stanowisku kierowniczym co do powinności związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi jest elementem niezbędnym, aby wymagać takich zachowań od kierownika, czy też istnieją regulacje prawne, na podstawie których można takie powinności uznawać za przypisane każdej osobie kierującej pracą innych, z samej istoty pełnionej funkcji?

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Moim zdaniem, sam fakt podjęcia się funkcji kierowniczej zobowiązuje już kierownika do dbałości w zakresie eliminowania w swoich poczynaniach elementów, które mogłyby zostać poczytane za mobbing, jak również kierownik powinien przeciwdziałać takim zachowaniom ze strony innych osób, np. szeregowych pracowników, jeżeli zaobserwował je lub dotarła do niego informacja o takim sposobie zachowania.

 

Twierdzenie powyższe można argumentować w sposób następujący. Otóż każdy pracownik, zgodnie z art. 100 § 2 pkt 6 K.p. jest obowiązany przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, czyli postępować w sposób nienaruszający tych zasad. Dotyczy to oczywiście także całej kadry kierowniczej, gdy kierownik jest pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu.

 

Trzeba przypomnieć, że zarówno pracodawcę jak i każdego kierownika obciąża powinność znajomości przepisów o ochronie pracy w sposób niezbędny do wykonywania swoich zadań, wynikająca wyraźnie z art. 207 § 3 K.p.

 

Z gramatycznego brzmienia tego przepisu wynika, że jest on skierowany do pracodawcy i do osoby realizującej zadania kierownicze w zakładzie pracy, bez względu na podstawę prawną wykonywanych obowiązków.

 

Zakres znajomości przepisów o ochronie pracy obejmuje niewątpliwie zagadnienia dotyczące zarówno dyskryminacji, nierównego traktowania w zatrudnieniu jak i mobbingu. W tym bowiem ujęciu wszystkie te zagadnienia mają charakter ewidentnie ochronny.

 

Zważywszy jednak na to, że znajomość przepisów prawa wśród polskiej kadry kierowniczej nie jest najlepsza, należałoby uznać, że w sytuacji sprawowania funkcji kierowniczej na innej podstawie niż stosunek pracy, w umowach stanowiących podstawę wykonywania zadań kierowniczych należałoby określić te zadania, aby kierownik miał pełną świadomość odpowiedzialności za te zagadnienia.

 

Połączenie powinności wynikających z art. 100 § 2 pkt 6 i art. 207 § 3 K.p. jest wystarczającą podstawą prawną do twierdzenia, że cała kadra kierownicza zakładu pracy jest obciążona powinnościami z omawianego zakresu.

 

Budowa art. 8 K.p. ma charakter podmiotowo uogólniający, to znaczy, że ta klauzula generalna zobowiązuje do zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego zarówno pracodawcę jak i całą jego kadrę kierowniczą oraz wszystkich pracowników.

 

Niewątpliwie postępowanie naruszające zasadę równego traktowania pracowników w zatrudnieniu, dyskryminujące, czy o charakterze mobbingowym jest równocześnie czynem naruszającym zasady współżycia społecznego.

 

Przy ocenie tych zjawisk nie ma jednak potrzeby odwoływania się do naruszenia przepisu art. 8 K.p., skoro problematyka ta jest regulowana szczegółowymi przepisami. Można wobec tego powiedzieć, że chociaż omawiane zagadnienia w szczegółowych regulacjach są adresowane do pracodawcy, to jednocześnie dotyczą z mocy prawa całej kadry kierowniczej danego zakładu pracy.

 

Oznacza to, że osoba na stanowisku kierowniczym, która spotkała się z jakimś negatywnym zjawiskiem z omawianego zakresu, nie może obojętnie przejść wobec takiego faktu, ale powinna odpowiednio zareagować, powiadamiając odpowiednio swojego przełożonego lub pracodawcę, w zależności od struktury kadry kierowniczej w danym zakładzie pracy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, pracodawcy powinni przypisywać szczególne znaczenie odpowiedniemu szkoleniu swojej kadry kierowniczej, a przede wszystkim właściwemu doborowi osób na stanowiska kierownicze, informowaniu o tych powinnościach jeszcze przed podjęciem obowiązków związanych z kierowaniem pracą innych.

 

W praktyce pracodawcy z różnych przyczyn nie przywiązują do tych czynności odpowiedniego znaczenia i dlatego negatywne zjawiska w stosunkach pracy w naszych polskich warunkach zatrudnieniowych dosyć często występują.

 

Jedną z przyczyn powstawania zachowań mobbingowych, a także w zakresie nierównego traktowania w zatrudnieniu czy dyskryminacji jest, zwłaszcza w rozbudowanych organizacyjnie zakładach pracy, niewłaściwy dobór pracowników na stanowiska kierownicze.

 

Najczęściej kadra kierownicza jest dobierana pod kątem umiejętnego i skutecznego oddziaływania względem pracowników w celu zrealizowania nakreślonych przez pracodawcę zadań produkcyjnych czy usługowych. Pracodawcy mniejszą wagę przywiązują do umiejętności kierowania pracą innych w sposób stwarzający poprawne warunki zatrudnieniowe.

 

Łączy się to ściśle z tym, że na naszym krajowym rynku pracy mamy do czynienia ze znaczną liczbą pracodawców nienastawionych na trwałe gospodarowanie, ale zmieniających struktury podmiotu gospodarczego i swoją kadrę tak szeregową jak i kierowniczą.

 

Problemy i konflikty na tle stosunków wewnątrzzakładowych są z reguły traktowane drugorzędnie, gdyż ani pracodawca, ani pracownicy nie mają poczucia stabilności zatrudnieniowej. A skoro taka stabilność w prognozach planowych nie występuje, to rzecz jasna bieżące problemy produkcyjne czy usługowe na tle skomplikowanej sytuacji finansowej przesłaniają inne, ważne dla załogi zagadnienia.

 

W kolejnych odcinkach tego cyklu przejdę do omówienia szczegółowych problemów występujących na tym tle, zakładając, że rozwój polskiej gospodarki wpływa na kształtowanie się coraz liczniejszej liczby zakładów pracy, których właściciele chcą na trwałe zaistnieć na rynku gospodarczym i zatrudnieniowym.

 

Z tego powodu powinni być żywotnie zainteresowani sposobami rozwiązywania konfliktów wewnątrzzakładowych, gdyż dobre stosunki zatrudnieniowe sprzyjają stabilizacji kadr, są też korzystne dla poziomu jej wykształcenia oraz umiejętności, co przekłada się na realizację jakościowo dobrych wyrobów czy usług, przynosząc w efekcie korzyści pracodawcy.Stan prawny obowiązujący na dzień 01.02.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - I =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Mobbing w zatrudnieniu

W artykule omówiono nowo wprowadzoną instytucję mobbingu charakteryzując jej elementy składowe a także uprawnienia odszkodowawcze pracownika z tym związane.

Równe traktowanie niepełnozatrudnionych

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu osób niepełnozatrudnionych na kanwie art. 151 § 5 K.p. i wyroku Sądu Najwyższego interpretującego ten przepis.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

W artykule omówiono pojęcie równego traktowania w zatrudnieniu i uprawnienia pracownika w razie naruszenia tej zasady.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »