Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prywatny spis inwentarza spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.10.2015

Prywatny spis inwentarza spadku, a właściwie wykaz inwentarza, to nowa instytucja prawna, która wejdzie do prawa spadkowego już wkrótce, bo 18 października 2015 r. Umożliwi ona obniżenie kosztów przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bowiem spisu inwentarza spadku nie będzie musiał już sporządzać komornik.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Sporządzenie spisu inwentarza spadku wymagane jest w szczególności w przypadku, gdy któryś ze spadkobierców złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co pozwala mu ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku. Obecnie wiąże się to jednak z wysokimi kosztami, bowiem wymaga udziału komornika. Zgodnie z art. 53 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji1 – za dokonanie spisu inwentarza pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornika.

 

W dniu 20 marca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę2, która zmieniła w szczególności treść art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego3, który ustanawia zasadę domniemania złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, jeżeli oświadczenie to nie zostanie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie od dnia 18 października 2015 r. będzie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie tak jak dotychczas – z prostym przyjęciem spadku.

 

Uchwalenie powyższej zmiany uzasadniało wprowadzenie do systemu prawnego nowej instytucji, która umożliwić ma spadkobiercom uniknięcie wysokich kosztów sporządzania spisu inwentarza. Od dnia 18 października będzie więc możliwe sporządzanie tzw. „prywatnego spisu inwentarza”, a właściwie wykazu inwentarza. Będzie on mógł być sporządzony przez samego spadkodawcę. Zgodnie z wprowadzonym do Kodeksu cywilnego art. 1031(1) – spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu, będzie mógł złożyć w sądzie albo przed notariuszem prywatny spis inwentarza spadku w postaci wykazu inwentarza (wykaz inwentarza składany przed notariuszem będzie objęty protokołem). Wykaz inwentarza będzie mógł zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnić trzeba będzie przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz będzie miał obowiązek dokonania uzupełnienia wykazu.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 1031(2) § 1 K.c. prywatny spis inwentarza spadku składany w sądzie sporządzany będzie według wzoru ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia (jest ono już gotowe i czeka na podpis ministra).

 

Spadkobierca będzie spłacać długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem, nie będzie mógł jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. W przypadku zlecenia przez sąd sporządzenia spisu inwentarza przez komornika, spadkobierca będzie musiał spłacać długi zgodnie z tym spisem.

 

Zgodnie z treścią art. 636(3) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego4, który również wejdzie w życie 18 października 2015 r., wykaz inwentarza będzie mógł być złożony w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz. Sąd niebędący sądem spadku niezwłocznie prześle wykaz inwentarza do sądu spadku.

 

Na żądanie spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego lub wykonawcy testamentu prywatny spis inwentarza spadku będzie mógł być również sporządzony przez notariusza (w formie protokołu obejmującego wykaz inwentarza). Notariusz, przed którym złożono wykaz inwentarza, niezwłocznie prześle wypis protokołu do sądu spadku.

 

Niezależnie od tego, czy prywatny spis inwentarza spadku (wykaz inwentarza) złożony zostanie przed sądem, czy przed notariuszem, zgodnie z art. 638(1) § 1 K.p.c. sąd dokona ogłoszenia o jego sporządzeniu, zamieszczając je na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku. Ogłoszenie takie będzie zawierało:

 

  1. imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy;
  2. datę śmierci spadkodawcy;
  3. pouczenie, że:
    • ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
    • pozostali spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza przez komornika.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790)

2 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 539)

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 02.10.2015

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus VI =

 

»Podobne materiały

Dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu

Spisu inwentarza w postępowaniu spadkowym dokonuje komornik na zlecenie sądu prowadzącego postępowanie. W spisie inwentarza wykazuje on w szczególności wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Za dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu komornik pobiera wyn
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »