Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rodzaje spółek, jakie mogą być tworzone na Ukrainie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 07.01.2010

Autorka omawia podstawowe rodzaje spółek, jakie mogą być tworzone na Ukrainie oraz przedstawia ich specyfikę.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą w celu uzyskania dochodu i następnie jego podziału między uczestników (przedsiębiorcze spółki), mogą być tworzone tylko jako gospodarcze spółki, które za ustawodawstwem Ukrainy rejestrują się w formie:

 

  • pełnej spółki;
  • spółki komandytowej;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki z dodatkową odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjnej;
  • albo przedsiębiorczej spółki w formie produkcyjnej spółdzielni.

 

Pełna spółka to taka, w której uczestnicy, stosownie do zawartej między nimi umowy, prowadzą działalność w imieniu spółki i solidarnie ponoszą dodatkową odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Dana osoba może być uczestnikiem tylko jednej pełnej spółki i nie ma prawa bez zgody innych uczestników zawrzeć w swoim imieniu i w swoim interesie albo w interesie osób trzecich innej umowy spółki.

 

Spółka komandytowa to spółka, w której występują udziałowcy sprawujący w imieniu spółki działalność i solidarnie ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (pełni uczestnicy) oraz jeden albo kilku uczestników (wkładców), którzy ponoszą ryzyko strat powiązanych z działalnością spółki do wysokości swoich wkładów, lecz którzy nie uczestniczą w jej działalności. Do spółki komandytowej stosuje się przepisy o pełnej spółce.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwo, którego fundusze statutowe są rozdzielone na części, czyli udziały, a ich wysokość określona jest w dokumentach założycielskich. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą fundusze statutowe z udziałów uczestników (udziałowców), których liczba z reguły jest niewielka i zawczasu znana.

 

Tak jak ma to miejsce w spółkach akcyjnych, tak również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za swoje zobowiązania odpowiada całym swym majątkiem. I ta odpowiedzialność jest, według ogólnej reguły, pełną (odszkodowanie całości wyrządzonych strat), jeśli tylko za dany rodzaj zobowiązań nie przewidziano ograniczonej odpowiedzialności. Pojęcie „ograniczona odpowiedzialność” w tym wypadku oznacza, że przy egzekucji długów z majątku spółki udziałowiec traci tylko swój udział (ratę), odpowiedzialność za zobowiązania spółki (na przykład w przypadku jej bankructwa) nie rozciąga się na resztę jego majątku. W ten sam sposób ograniczona jest również odpowiedzialność akcjonariuszy w spółce akcyjnej, bo i oni odpowiadają za zobowiązania spółki tylko w granicach należnych im akcji.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zjednoczenie, utworzona za porozumieniem osób prawnych czy obywateli (osób fizycznych) przez zjednoczenie ich majątku w celu realizacji określonych celów gospodarczych. Na jej fundusz statutowy składają się części o rozmiarze określonym dokumentami założycielskimi, w statucie również jest przewidziana konkretna majątkowa odpowiedzialność uczestników przy niewydolności finansowej spółki. Zatem uczestnicy spółki odpowiadają za zobowiązania w zakresie określonym w tym dokumencie – proporcjonalnie do ich części (udziałów). Przy braku środków w majątku jednego czy kilku uczestników spółki, ich zobowiązania zabezpieczane są dodatkową odpowiedzialnością innych członków spółki proporcjonalnie do ich części w majątku. Możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru dodatkowej odpowiedzialności, ale za zgodą kredytorów przy braku sprzeciwu uczestników. Przy jej zwiększeniu uczestnicy przedstawiają dokumenty potwierdzające ich możliwości zabezpieczenia odpowiedzialność w nowym rozmiarze.

 

Prawny status analogiczny do statusu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma spółka z dodatkową odpowiedzialnością. W stosunku do niej stosuje się praktycznie w całości normy, które regulują działalność spółki z o.o.

 

Jej właściwość (i główna inność w porównaniu do spółki z o.o.) polega na charakterze odpowiedzialności uczestników co do zobowiązań spółki. Jeśli uczestnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki, to jej uczestnicy ponoszą dodatkową odpowiedzialność za długi spółki swoim osobistym majątkiem adekwatnym do wielkości udziału. Ostateczny wymiar odpowiedzialności (dwu-, cztero-, pięciokrotna itp.), a także jej charakter (cząstkowa albo solidarna) ustalają sami udziałowcy (uczestnicy) w dokumentach założycielskich. Spółkę z dodatkową odpowiedzialnością tworzy się w tych wypadkach, kiedy rozmiar kapitału koniecznego do rozpoczęcia działalności spółki i jej normalnego funkcjonowania jest znacznie mniejszy, aniżeli dla zabezpieczenia interesów (zobowiązań) tej spółki. W takiej sytuacji nie ma potrzeby kumulowania od razu dużego kapitału – gwarancyjna funkcja zabezpieczana jest nie rozmiarem funduszu statutowego, a wprowadzeniem dodatkowej majątkowej odpowiedzialności uczestników. Ta forma spółki może być wykorzystywana jeszcze i wtedy, gdy przepisami prawa ustalono zakaz prowadzenia pewnych rodzajów działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (na przykład ubezpieczenia).

 

Spółka akcyjna to gospodarcza spółka, której statutowy kapitał rozdzielono na określoną liczbę części jednakowej wartości nominalnej, koszty, korporacyjne prawa, które poświadcza się akcjami. Spółka akcyjna samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko strat związanych z jej działalnością w granicach kosztu akcji, których są posiadaczami. Akcjonariusze, którzy nie w całości opłacili akcje, w wypadkach ustalonych statutem odpowiadają za zobowiązania spółki w granicach nieopłaconej części kosztu należnych im akcji. Spółka akcyjna, która spełnia kryteria do emisji akcji, zobowiązana jest podać do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie, bilans, wiadomości księgowe o dochodach i stratach, a także innej informacje przewidziane przepisami prawa.

 

Produkcyjna spółdzielnia to dobrowolne zjednoczenie obywateli na zasadach członkostwa dla wspólnej produkcji albo innej działalności, która bazuje na ich osobistej pracy. Statut spółdzielni i prawo może przewidywać uczestnictwo w działalności produkcyjnej spółdzielni na zasadach członkostwa również innych osób. Spółdzielcy ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółdzielni w rozmiarach i trybie ustalonym statutem spółdzielni i prawem.Stan prawny obowiązujący na dzień 07.01.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 9 =

 

»Podobne materiały

Emisja akcji

Emisja akcji przez spółkę akcyjną jest jednym ze sposobów, w jaki może zostać podwyższony jej kapitał zakładowy. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »