Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.09.2010

W zeszłym tygodniu prowadziłem samochód pod wpływem środka odurzającego. Zostałem zatrzymany na kontrolę. Zabrano mnie na badanie moczu. Skłamałem, że paliłem marihuanę kilka dni wcześniej, a tak naprawdę robiłem to bezpośrednio przed jazdą. Wykryte stężenie substancji będzie więc wysokie. Czy mogę stracić dożywotnio prawo jazdy, skoro mam je dopiero od pięciu miesięcy? Co powinienem teraz powiedzieć na przesłuchaniu? Czy warto wynająć adwokata do obrony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stanowi art. 178a Kodeksu karnego (w skrócie K.k.):

 

§ 1. „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Zagrożenie karą za przypisane Panu przestępstwo określone zostało w § 1– sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

 

„Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. (…) Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych” (art. 33 K.k.).

 

Kara ograniczenia wolności „polega albo na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym”; albo też – w przypadku osoby pracującej – potrąceniu „od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd”. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach.

 

Sąd, mając do wyboru karę grzywny, ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności, jak jest właśnie w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 K.k., winien orzec karę grzywny, jeśli cele postępowania karnego i postawa skazanego na to pozwalają.

 

Niestety w Pana sprawie sąd obligatoryjne orzeka zakaz prowadzenia pojazdów.

 

„W razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 2 k.k. sąd obowiązany jest orzec wobec sprawcy – na podstawie art. 42 § 2 k.k. – zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.11.2001 r., sygn. akt I KZP 27/01, OSNKW 2002, nr 1, poz. 5; postanowienie z 20.01.2002 r., sygn. akt I KZP 32/01, Orz. Prok. i Pr. 2002, nr 4, poz. 2; postanowienie z dnia 11.10.2001 r., sygn. akt I KZP 24/01, OSP 2002, z. 7-8, poz. 110).

 

Zgodnie z treścią art. 42 § 2 „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się od roku do 10 lat. Okres ten liczy się od momentu zdania prawa jazdy.

 

Oczywiście może Pan podnosić, że użył Pan środka odurzającego kilka dni wcześniej mimo wysokiego stężenia. Ciężar udowodnienia spoczywa wówczas na organach ścigania. Można przyjąć, iż okres ten wynosi np. dwa dni, a Pana reakcja na narkotyk jest specyficzna i miał Pan podstawy sądzić, że z organizmu usunięte zostaną resztki narkotyku, a nie nastąpiło to z powodu zbyt powolnego metabolizmu, o czym Pan nie wiedział. W takim wypadku organy ścigania muszą udowodnić, iż było inaczej, a wszelkie wątpliwości będą poczytywane na Pana korzyść.

 

Równie dobrze może Pan skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się karze.

 

Instytucję dobrowolnego poddania się karze reguluje art. 335 Kodeksu postępowania karnego: prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

 

Sąd, uwzględniając wniosek prokuratora o skazanie bez rozprawy na karę uzgodnioną, orzeka na posiedzeniu. Z pewnością uniknie Pan więc rozprawy, a sąd wymierzy Panu karę uzgodnioną z prokuratorem.

 

Należy jednak zauważyć, iż podstawą skorzystania z instytucji dobrowolnego poddania się karze jest fakt, iż okoliczności czynu nie mogą budzić wątpliwości. W sytuacji, gdy zamierza Pan podnosić, iż wprawił się Pan w stan po spożyciu środka odurzającego kilka dni przed zatrzymaniem, a wynik jest spowodowany nietypową reakcją organizmu, skorzystanie z tej instytucji pozostaje bezprzedmiotowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 4 =

»Podobne materiały

Odzyskanie prawa jazdy po zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych

Za miesiąc kończy mi się trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (orzeczony z powodu prowadzenia pod wpływem alkoholu). Czy będę mogła po prostu odebrać prawo jazdy w urzędzie miasta, czy potrzebne są dodatkowe formalności aby odzyskać prawo jazdy?

 

Spowodowanie wypadku i dalsze problemy

Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, wymusiłem pierwszeństwo. Samochód, ruszając, zaczął się przytykać i w ostateczności nie zdążyłam opuścić skrzyżowania, powodując wypadek. Wiadomo – moja wina. Kierowcę drugiego pojazdu zabrała karetka, ale był tylko poobijany. Nikt inny nie ucierpiał. Zost

 

Zniszczenie płotu sąsiada - co grozi?

Dostałem wezwanie na policję z artykułu 288. Świadomie zniszczyłem (uszkodziłem) płot sąsiada, który stoi na działce moich rodziców. Już dawno kazałem go usunąć, ale to nie skutkowały. Dawniej w zamian za to przesunięcie płotu mógł trzymać rzeczy na naszej działce, ale nie wywiązywał się z umowy (us

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »