.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie pojazdu po alkoholu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 17.01.2014

Wczoraj zatrzymała mnie policja. Kilka godzin wcześniej wypiłem piwo, ale byłem pewny, że mogę już bezpiecznie prowadzić samochód. Tymczasem podczas badania wyszło 0,13 mg alkoholu. Boję się iść na komendę. Potrzebuję samochodu, aby dojeżdżać do pracy i na spotkania z córką, która mieszka w innym mieście. Co mi grozi za prowadzenie pojazdu po alkoholu? Czy stracę prawo jazdy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu,
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

 

Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi, gdy:

 

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (art. 115 § 16 Kodeksu karnego).

 

Mając na uwadze informacje wskazane przez Pana w treści pytania, należy stwierdzić, iż prowadził Pan pojazd w stanie po użyciu alkoholu.

 

Prowadzenie samochodu na drodze publicznej w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem określonym w art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, za co grozi kara aresztu od 5 do 30 dni albo grzywna nie niższa niż 50 zł i nie wyższa niż 5000 zł.

 

Niestety w razie uznania, iż dopuścił się Pan ww. wykroczenia, sąd będzie musiał względem Pana orzec zakaz prowadzenia pojazdów (art. 87 § 3 i art. 28 § 2 Kodeksu wykroczeń). Ustawodawca w tym przypadku nie pozostawił sądowi wyboru. Zasada ta została już wielokrotnie potwierdzona w orzecznictwie, np.: „Zgodnie z treścią art. 87 § 3 k.w., w razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 87 § 1 k.w. orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. W sytuacji przypisania skazanemu odpowiedzialności za wymienione wykroczenie brak orzeczenia tego środka karnego stanowi oczywiste naruszenie prawa materialnego, które miało istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2009 r., sygn. akt II KK 272/08, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1992 r., sygn. akt II KRN 121/92).

 

Zakaz ten orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 Kodeksu wykroczeń). Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy, jeśli funkcjonariusz zatrzymał Panu już teraz prawo jazdy. Zakaz powinien dotyczyć przede wszystkim tego pojazdu, za pomocą którego sprawca dopuścił się wykroczenia, a więc w Pana przypadku będzie to samochód.

 

Aby uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów, musi Pan spróbować albo zakwestionować wynik badania alkomatem, albo wnieść do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego na karę grzywny/ aresztu z zawieszeniem jej wykonania z równoczesnym odstąpieniem przez sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 § 1 Kodeksu wykroczeń, powołując się na swoją dotychczasową niekaralność czy niewielką zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

Nie wiem, jakim alkomatem został Pan zbadany. W zasadzie jednak wyniki badań uzyskane za pomocą alkomatu stacjonarnego stanowią wiarygodny dowód w postępowaniu sądowym, ale to pod warunkiem, że zostały przeprowadzone dwa pomiary i wyniki są zbliżone do siebie. Instytuty ekspertyz sądowych zalecają przeprowadzenie co najmniej dwóch badań trzeźwości kierującego przy użyciu alkomatu stacjonarnego.

 

Jeśli został Pan zbadany tylko alkomatem podręcznym, to wyniki uzyskane za pomocą tego urządzenia nie są wiarygodnym dowodem w postępowaniu sądowym i sąd nie powinien na ich podstawie wydać wyroku skazującego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »