Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie pojazdów przed uprawomocnieniem wyroku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.06.2016

Mój mąż został złapany na prowadzeniu ciężarówki po spożyciu alkoholu, miał 0,19 w wydychanym powietrzu. Pracuje jako zawodowy kierowca. Zostały mu zabrane prawo jazdy na wszystkie kategorie na 10 miesięcy i otrzymał grzywnę. Wnieśliśmy sprzeciw od wyroku nakazowego i sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy, z tym że pozostawił mu wszystkie kategorie, a zatrzymał tylko C+E. Czy można jakoś opóźnić uprawomocnienie się wyroku, bo praktycznie zostały mu tylko dwa miesiące i znów by odzyskał prawo jazdy, a przecież dopóki wyrok się nie uprawomocni, mąż jest niekarany i nie widnieje w ewidencji, że ma brak dokumentów?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż Pani małżonek został uznany za winnego zarzucanego mu czynu z art. 87 K.w. W dniu 21 listopada 2014 r. w czasie kontroli stwierdzono u niego w wydychanym powietrzu 0,19 (mniemam, że mg/l), co w przeliczeniu na promile daje niemal 0,4. Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy, z tym że pozostawił wszystkie kategorie a zatrzymał tylko C+E. Małżonek jest kierowcą zawodowym.

 

Od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja. Apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zasadne jest zatem złożenie w sądzie, który wydał wyrok, wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie uzasadnienia wraz z odpisem wyroku. Wniosek jest wolny od opłat.

 

Powyższe pozwoli przeciągnąć sprawę o kolejne 2–3 tygodnie, bowiem tyle trwa mniej więcej sporządzanie uzasadnienia. Następnie proszę pamiętać, by nie odbierać uzasadnienia wyroku (listu poleconego z sądu) w pierwszy możliwym terminie, lecz po awizacji odebrać nie później aniżeli w 14 dni, najbezpieczniej będzie jak mąż odbierze to 10-11 dnia od pierwszej awizacji. Wówczas od dnia następującego po dniu odbioru liczony jest 7 dniowy termin na wniesienie apelacji do sądu.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W mojej ocenie w treści apelacji zasadne jest wskazywanie na treść art. 39 K.w. W treści pytania skazuje Pani, iż w wyniku kontroli stwierdzono 0,19 mg/l, co w przeliczeniu na promile daje około 0,38 promila. Powyższe skutkuje zakwalifikowaniem czynu z art. 87 § 1 K.w., a nie art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Pozwolę sobie wskazać, iż ze stanem po spożyciu alkoholu mamy o do czynienia w sytuacji jeżeli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

 

Wyraźnie podkreślić należy treść art. 87 § 3 K.w., który w swej treści nakłada na sąd obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku dopuszczenia się wykroczenia o którym mowa w art. 87 § 1 K.w. Sąd nie ma zatem uprawnienia w orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych/pojazdu mechanicznego ale ma obowiązek orzec taki środek karny. Ustawodawca bowiem stanowi, iż „…orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”. Teoretycznie zatem nie ma możliwości uniknięcia zakazu o którym mowa powyżej.

 

Mniemam, iż małżonek nigdy nie był karany za jakiekolwiek przestępstwo. Mając na uwadze powyższe wskazać należy na treść art. 39 § 1 K.w., zgodnie z którym ustawodawca pozwala odstąpić od wymierzenia środka karnego w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. W tego rodzaju sprawach sąd będzie brał pod uwagę charakter i okoliczności czynu, tj. ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, okoliczności w których doszło do naruszenie art. 87 § 1 K.w., stan świadomości, a także właściwości i warunki osobiste sprawy, tj. prognoza kryminologiczna, dotychczasowa karalność Pani męża, zachowanie w czasie, jak i po popełnieniu wykroczenia, współpraca z organami ścigania.

 

Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1992 r., sygn. akt II KRN 121/92, „odstąpienie od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mimo stwierdzenia popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 kw, jest możliwe jedynie w wypadkach stwierdzenia przez organ orzekający, zasługujących na szczególne uwzględnienie, okoliczności czynu lub właściwości sprawcy, tj. w oparciu o podstawę prawną sformułowaną w art. 39 kw. Ta podstawa prawna musi być jednak wówczas w części dyspozytywnej orzeczenia expressis verbis powołana”.

 

Tylko i wyłączenie skorzystanie przez sąd z art. 39 § 1 K.w. daje możliwość uniknięcia zakazu prowadzenia pojazdów. Jak wskazano powyżej zakaz ten jest obligatoryjny, a jedynie w sytuacji opisanej w art. 39 § 1 K.w. może nie zostać zastosowany. Powyższe rodzi po stronie męża prawo wystąpienia do sądu z pismem, w którym po pierwsze należałoby wnieś apelację, aby następnie wnosić o odstąpienie od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ogólności.

 

Powyższe pozwoli wydłużyć Państwu czas uprawomocnienia się wyroku o co najmniej 2–3 miesiące. By małżonek mógł być skazany za czyn z art. 244 Kodeksu karnego. konieczne jest uprawomocnienie się wyroku. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 stycznia 2003 r., sygn. akt WA 75/02, „ze względu na to, że orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia (art. 43 § 2 Kodeksu karnego i art. 29 § 3 K.w.), do przypisania oskarżonemu przestępstwa określonego w art. 244 Kodeksu karnego, a polegającego na umyślnym niezastosowaniu się do tego zakazu, niezbędne jest przede wszystkim ustalenie, iż w chwili czynu miał on świadomość faktu uprawomocnienia się orzeczenia skazującego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 6 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zapłata mandatu za niepełnoletnie dziecko

Moja siedemnastoletnia córka dostała mandat za jazdę autobusem bez biletu. Dostałam od zakładu komunikacji miejskiej wezwanie, z którego wynika, że to ja powinnam uiścić należność. Córka stwarza spore problemy wychowawcze i nie chcę regulować za nią jej długów. Czy faktycznie jako

Czas na wystawienie mandatu

Dostałem wezwanie do zapłaty mandatu wystawionego z powodu niezatrzymania się na czerwonym świetle, które zostało stwierdzone przy pomocy urządzenia rejestrującego. Wykroczenie zostało popełnione pod koniec maja, pismo zaś otrzymałem dopiero na początku października. Ile czasu zostało

Konsekwencje dla kierowcy, który wjechał w ogrodzenie i uszkodził elewację

Niedawno miałem zderzenie drogowe: wracając w nocy do domu wpadłem w poślizg i uszkodziłem ogrodzenie w pasie drogowym wraz z lekkim przerysowaniem ściany domu. Oddaliłem się z miejsca zdarzenia, gdyż nawet nie poczułem, że coś takiego się wydarzyło, obróciło mi samochód, padał śn
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »