Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie

Autor: Justyna Malevska • Opublikowane: 05.01.2010

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej interesują się prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach ościennych. W niniejszym artykule przedstawiam możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istnieje kilka sposobów prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie. W zależności od typu działalności i skali zakładanych przedsięwzięć, działalność gospodarcza może być prowadzona w postaci:

 

  1. jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej;
  2. handlowej spółki osobowej;
  3. spółki kapitałowej.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza (LT individuali veikla)

 

 

To najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Podjęcie takiej działalności wymaga zgłoszenia do okręgowego urzędu skarbowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas) na Litwie określa dwa typy jednoosobowej działalności gospodarczej: indywidualna działalność według świadectwa oraz zaświadczenie o działalności. Różnica tych form polega na sposobie obliczania i płacenia podatku dochodowego. Osoba działająca według świadectwa prowadzi uproszczoną księgowość oraz po upływie roku oblicza podatek dochodowy według ustalonych reguł i wpłaca obliczoną sumę na konto urzędu skarbowego do 1 maja następnego roku. Natomiast osoba, która ma zamiar prowadzić działalność według zaświadczenia, powinna w okręgowym urzędzie skarbowym wpłacić określoną przez samorząd miasta sumę, co oznacza, że podatek dochodowy został wpłacony przed rozpoczęciem działalności. Taka osoba do 1 maja następnego roku ma obowiązek zadeklarowania dochodu z działalności, zatem nie będzie musiała płacić podatku. Jest to bardzo wygodny sposób prowadzenia drobnej działalności.

 

Założenie, zarządzanie oraz rozwiązanie spółek, niezależnie od typu, ogólnie reguluje Kodeks cywilny Litwy. Każdy typ spółki jest także szczegółowo uregulowany osobnymi ustawami.

 

Handlowe spółki osobowe

 

Są to spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością. Istnieją 3 typy handlowych spółek:

 

  1. jednoosobowa spółka [individuali įmonė (IĮ)];
  2. spółka komandytowa [komanditinė ūkinė bendrija (KŪB)];
  3. spółka jawna [tikroji ūkinė bendrija (ŪB)].

 

Założenie, zarządzanie oraz rozwiązanie takich spółek jest określone w ustawie o jednoosobowych spółkach (Individualių įmonių įstatymas) oraz w ustawie o spółkach osobowych (Ūkinių bendrijų įstatymas).

 

Jednoosobowa spółka

 

Spółkę może utworzyć tylko jedna osoba fizyczna, która ma pełne zdolności prawne. Taka osoba może być właścicielem tylko jednej spółki. Spółka jest rejestrowana w rejestrze osób prawnych po notarialnym zatwierdzeniu regulaminu spółki. Ważnym aspektem jest to, że majątkiem spółki jest osobisty majątek właściciela, a także majątek nabyty w imieniu spółki, zatem za zobowiązania spółki wobec wierzycieli właściciel odpowiada w sposób nieograniczony. Jednoosobowe spółki na Litwie były bardzo popularną formą działalności do czasu zmiany opodatkowania na początku 2009 r.

 

Spółka jawna oraz spółka komandytowa

 

Różnicę uregulowania spółki jawnej i komandytowej stanowi to, że członkami spółki jawnej są wyłącznie komplementariusze z nieograniczoną odpowiedzialnością, natomiast członkami spółki komandytowej są komplementariusze z nieograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytariusze, których odpowiedzialność jest ograniczona. Tak więc zakładając spółkę komandytową, powinna być podpisana pisemna umowa z każdym komandytariuszem.

 

Założenie spółek reguluje ustawa o spółkach jawnych (Ūkinių bendrijų įstatymas). Spółki te powstają z chwilą wpisu do rejestru. Umowa spółek powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Założycielami spółki mogą być osoby fizyczne oraz prawne, natomiast członków powinno być nie mniej niż 2 oraz nie więcej niż 20.

 

Od 1 stycznia 2009 r. weszły w życie nowelizacje ustaw podatkowych. Od tego czasu właściciel spółki jednoosobowej czy komplementariusz jest podatnikiem według podatku od dochodu dla osób fizycznych (15% od dochodu), a także dla osób prawnych (ogólna taryfa 20%, może być zastosowana taryfa ulgowa 0%, 13%). Takie opodatkowanie bardzo niekorzystnie wpłynęło na małe przedsiębiorstwa. Niektóre zrezygnowały z działalności, inne zostały zreorganizowane.

 

W 2010 r. przedsiębiorcy oczekują powtórnej nowelizacji ustaw i wprowadzenia większej ilości ulg dla firm odpowiadających takim kryteriom jak mały dochód i niewielka liczba pracowników.

 

Spółki kapitałowe

 

Są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieją 2 typy spółek kapitałowych:

 

  1. spółka akcyjna typu zamkniętego (SAZ) [LT uždaroji akcinė bendrovė (UAB)];
  2. spółka akcyjna (SK) [LT akcinė bendrovė (AB)].

 

Spółki kapitałowe są najbardziej popularną formą działalności gospodarczej na Litwie. Ich działalność jest uregulowana ustawą o spółkach akcyjnych (Akcinių bendrovių įstatymas). Podstawową różnicą pomiędzy SAZ i SA jest to, że SAZ nie rozpowszechnia publicznie na giełdzie papierów wartościowych akcji spółki. Różnica występuje także w wielkości kapitału zakładowego: SAZ – 10 tys. Lt, SA – 150 tys. Lt. W parlamencie litewskim był rozpatrywany projekt nowelizacji ustawy, który miał zaniżyć kapitał zakładowy ZSA do 1 tys. Lt.

 

Założenie takiego rodzaju spółki na Litwie nie jest skomplikowane. Ważnym aspektem jest zarezerwowanie nazwy spółki, przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz zatwierdzenie ich notarialnie.

 

Wymagania prawne dla spółek ubezpieczeniowych oraz banków komercyjnych, jako spółek SA czy ZSA, są uregulowane bardziej szczegółowo w ustawie o bankach komercyjnych i ustawie o ubezpieczeniu.


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.01.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zarys procedury podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie

Artykuł omawia w zarysie procedurę jednego z podstawowych sposobów podziału spółki kapitałowej – podziału przez wydzielenie.

 

Ograniczenia reklamy – przypadki podstawowe (część 2)

Reklama, z którą spotykamy się coraz powszechniej na co dzień, nie jest niczym nieograniczona, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Przeciwnie, niektóre sfery reklamy w odniesieniu do konkretnych produktów lub usług są limitowane daleko idącymi zakazami – oto dalszy ciąg szczegółowego om

 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy

W niniejszym artykule autorka przedstawia podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy.

 

Eksport spółek w kontekście prawa polskiego

Artykuł omawia zagadnienia związane z tzw. eksportem spółek, także w kontekście prawa polskiego.

 

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi z firmami zarejestrowanymi na terenie Ukrainy

Autorka w artykule omawia uregulowania prawne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych współpracy pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi z firmami zarejestrowanymi na terenie Ukrainy.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »