.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwym

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 16.04.2012

Prowadziłem samochód w stanie nietrzeźwym. Przy moim domu (na poboczu) stał radiowóz policyjny bez oświetlenia. Kiedy już wjechałem na teren mojej posesji, policjanci podeszli do mnie. Odmówiłem badania alkomatem, więc skuli mnie i zabrali na izbę wytrzeźwień. Czy mieli prawo skontrolować mnie na prywatnej posesji? Jak bronić się przed odebraniem prawa jazdy? Zaznaczę, iż jestem jedynym żywicielem rodziny i prawo jazdy jest mi niezbędne do wykonywania pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż policja ma prawo wszcząć postępowanie w sprawie o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 178 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) także wtedy, gdy nie dokonała zatrzymania pojazdu mechanicznego na drodze, a dopiero np. na posesji prywatnej czy parkingu. W takiej bowiem sytuacji za dowód prowadzenia pojazdu mechanicznego służą zeznania świadków, w tym przypadku policjantów, którzy potwierdzą, iż widzieli, jak wjeżdżał Pan na posesję i zanim wysiadł Pan z samochodu, nie było możliwości spożycia alkoholu.

 

Jedyną szansą, w której można by upatrywać próby uniknięcia kary, byłoby powołanie biegłego toksykologa. Wydałby on opinię, czy w czasie, w którym pozostawał Pan w samochodzie, możliwe byłoby spożycie alkoholu, który powodowałby taki a nie inny poziom alkoholu we krwi. Policja nie zatrzymała Pana, stojąc na poboczu bez oświetlenia. W takim przypadku zatrzymanie naruszałoby przepisy prawa, co także jednak nie zwalniałoby Pana z odpowiedzialności karnej.

 

W Pana sprawie istotny jest przepis art. 42 § 2 Kodeksu karnego, który podaje, iż sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

 

Wprowadzony przez artykuł 42 § 2 K.k. obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może obejmować wszelkie pojazdy mechaniczne lub pojazdy mechaniczne określonego rodzaju. Zatem w porównaniu do poprzedniej regulacji (art. 43 § 2 dawnego Kodeksu karnego) z jednej strony zawężono zakres obligatoryjnego stosowania tego zakazu, nie obejmując nim „innych pojazdów”. Z drugiej strony zakaz prowadzenia pojazdów musi być orzeczony nie tylko wtedy, gdy sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w chwili popełnienia przestępstwa w stanie nietrzeźwości (tak jak było to uregulowane w Kodeksie karnym z 1969 r.), ale również – gdy był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

 

Obligatoryjna postać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych została zatem rozszerzona – zgodnie ze wskazaniami polityki karnej – również na dwa wymienione wyżej wypadki. Należy przy tym podkreślić, iż obligatoryjne orzeczenie tego środka karnego na podstawie art. 42 § 2 dotyczy nie tylko kierujących w chwili przestępstwa pojazdem, ale również wszystkich osób uczestniczących w ruchu, które zostały skazane za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art. 42 § 2 (wyrok SN z 21 listopada 2001 r., III KKN 281/2001, LexPolonica, nr 392559; podobnie wyrok SN z 16 stycznia 2007 r., V KK 415/2006, Prok. i Pr. 2007, nr 5, poz. 4).

 

Innymi słowy, sąd nie może nie orzec wspomnianego zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli posiada Pan więcej kategorii, proszę wnosić o orzeczenie zakazu jedynie na kategorię dla Pana najmniej potrzebną. W takim przypadku należy wskazywać, iż na przykład kat. B jest Panu potrzebna, albowiem dojeżdża Pan do pracy, a jest Pan jedynym żywicielem rodziny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »