Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie samochodu mimo zakazu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.01.2019

Posiadam cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, gdyż przekroczyłem punkty karne i nie stawiłem się na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Następnie zostałem zatrzymany do kontroli i dostałem grzywnę oraz rok zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, bo prowadziłem pojazd pomimo cofniętych uprawnień. Problemem jest ostatnia sytuacja. Zostałem zatrzymany do kontroli drogowej na zakazie, 2 tygodnie przed końcem zakazu. Co mi możne grozić? Nigdy nie byłem pijany ani pod wpływem narkotyków.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie samochodu mimo zakazu

Fot. Fotolia

W chwili obecnej, z tego, co Pan pisze, dopuścił się Pan czynu z art. 244 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 244 przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Możliwe jest orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolności grzywny lub kary ograniczenia wolności (art. 58 § 3), odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59) lub warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66).

 

Istotną dla Pana sytuacji procesowej jako oskarżonego będzie okoliczność, która spowodowała, iż usiadł Pan za kierownicę. W tym miejscu wskazać należy, iż możliwe jest podjęcie, ale należy podkreślić, że konieczne będzie rozsądne uzasadnienia faktu złamania zakazu. Można Pan np. wskazywać na fakt, iż jest Pan jedynym żywicielem i wracał Pan z pracy, bądź też np. dołączyć wskazania co stanu zdrowia i konieczności wyjazdu do szpitala celem zgłoszenia się na izbę przyjęć.

 

Nie ulega wątpliwości, iż nie można uznać Pana za niewinnego czynu z art. 244. Z uwagi na fakt uprzedniego skazania nie może Pan także skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania karnego. Warunkiem skorzystania z tej instytucji jest bowiem uprzednia niekaralność za przestępstwo umyślne. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Pan był natomiast karany za przestępstwo umyślne.

 

W praktyce spotkałem się z obroną, która wskazywała na konieczność podjęcia działań zmierzających do udzielenia pomocy osobie bliskiej, mieszkając w znacznej odległości od Pana. Przyjmując taką wersję wydarzeń, zasadne byłoby poparcie swoich twierdzeń np. wykazem rozmów z tą konkretna osobą. Innymi słowy jeżeli rozmawiał Pan przed wyruszeniem w drogę z osobą trzecią, to warto byłoby się zastanowić, czy osobę tę nie wskazać jako świadka celem wykazania, iż jechał Pan w nagłej, uzasadnionej życiowo sprawie.

 

Nadto proszę przygotować ewentualnych świadków na to, aby zeznawali, iż do dnia kontroli nie łamał Pan zakazu prowadzenia pojazdów, a w dniu kontroli np. z uwagi na chęć niesienia pomocy, zdecydował się Pan wsiąść za kierownicę i pomóc osobie bliskiej. Być może ktoś z Pana bliskich ma problemy zdrowotne i to zadecydowało, że postanowił Pan złamać zakaz. Proszę o wskazanie rzeczywistego prowadzenia przez Pana pojazdu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 8 =

»Podobne materiały

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi kos

 

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

 

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »