Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie ksiąg handlowych spółki z o.o. - czy mogą być prowadzone w formie papierowej, czy tylko elektronicznej?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 20.07.2018

Mam pytanie dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy w 2018 r. księgi handlowe spółki z o.o. mogą być prowadzone w formie papierowej (na kartotekach) przez biuro rachunkowe, czy tylko dopuszczalna jest forma elektroniczna w programie komputerowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie ksiąg handlowych spółki z o.o. - czy mogą być prowadzone w formie papierowej, czy tylko elektronicznej?

Fot. Fotolia

Każda jednostka podlegająca pod wymogi ustawy o rachunkowości zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawa określa pewne ogólne zasady i wymogi. Żaden przepis nie ustanawia jednak konieczności prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.

 

Oznacza to, że można stosować tradycyjne formy księgowości takie, jak księgowość tabelaryczna (amerykanka), przebitkowa lub rejestrowa przy zastosowaniu techniki ręcznej, maszynowej bądź komputerowej. Niezależnie jednak od zastosowanej formy i techniki księgowości, musi być możliwe wyodrębnienie wymaganych przez ustawę ksiąg rachunkowych (tak też: Idzikowska Gabriela i Walińska Anna, Art. 13, w: Ustawa o rachunkowości. Komentarz, wyd. IV, Wolters Kluwer, 2016).

 

Ogólne wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych określa art. 13 ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

1) dziennik;

2) księgę główną;

3) księgi pomocnicze;

4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;

5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

 

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.

 

Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie określonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na informatyczny nośnik danych.

 

Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być:

 

1) trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania;

2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia;

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

 

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.

 

Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.

 

Powyższe przepisy wskazują na możliwość i dopuszczalność prowadzenia ksiąg przy użyciu komputera, ale nie na obowiązek. W rezultacie dopuszczalne jest prowadzenie ksiąg w spółce z o.o. w formie papierowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - III =

»Podobne materiały

Zakup maszyn rolniczych między firmami przez jedną osobę

Czy jedyny wspólnik, będący jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., może zakupić dla tej spółki kombajn czy np. ciągnik ze swojego indywidualnego gospodarstwa rolnego lub od innej swojej firmy prowadzonej jako działalność gospodarcza? Transakcje te udokumentowano fakturami V

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »