.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prowadzenie firmy i praca na etacie - jaka wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 21.05.2021 • Zaktualizowane: 21.05.2021

Prowadzę firmę od ok. 8 lat. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pracowałam także na umowę o pracę (przez 5 miesięcy, średni zarobek ok. 5 tys. zł brutto), jednocześnie prowadząc w tym okresie firmę (średni przychód z tego samego okresu to 2500 zł, ZUS w wysokości ok. 400 zł). Po tych 5 miesiącach prowadzę już tylko firmę (średni przychód 6 tys. zł brutto/mc), płacąc najniższy ZUS w wysokości ponad 1400 zł. Od stycznia 2021 przeszłam na „Mały ZUS plus” (podstawa wymiaru składki 840 zł). W tym roku planuję zajść w ciążę, co ze względu na szkodliwe warunki zmusi mnie do zawieszenia działalności gospodarczej od pierwszych tygodni. Na jakie świadczenia mogę liczyć ze strony ZUS, w jakiej wysokości i po jakim czasie je dostanę? Co zrobić, żeby podnieść wysokość tych świadczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie firmy i praca na etacie - jaka wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?

Jak obliczyć wysokość zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i rodzicielskiego?

Obecnie prowadzi Pani wyłącznie działalność gospodarczą i prowadzi ją Pani ponad 12 miesięcy. Będąc w ciąży, może Pani otrzymać zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy, a następnie zasiłek macierzyński i rodzicielski. Generalną zasadą zarówno dla zasiłku chorobowego, jak i macierzyńskiego jest to, że podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód ubezpieczonego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Za przychód uważa się natomiast kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy. Zatem na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru bierze się pod uwagę nie faktyczny przychód, ale kwotę, od której płaci Pani składki. Przedsiębiorca samodzielnie ustala podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, choć musi to zrobić w ustawowo zakreślonych granicach kwotowych. To oznacza, najprościej mówiąc, że podstawa wymiaru zasiłku będzie ustalona w ten sposób:

 

1) od dnia, w którym zgłasza Pani niezdolność do pracy, liczymy 12 miesięcy,

2) sprawdzamy, jakie były podstawy wymiaru składek za każdy miesiąc (jak wynika ze stanu faktycznego, podstawa wymiaru się zmieniała, a nie wiemy także, jak się ewentualnie będzie zmieniać do czasu skorzystania przez Panią z zasiłku),

3) liczymy średnią podstawę wymiaru składek za 12 miesięcy (suma z pkt 2), dzielimy przez 12 miesięcy),

4) od obliczonej średniej jak w pkt 3) odejmujemy kwotę odpowiadającą 13,71% tej podstawy,

5) obliczamy wysokość zasiłku, wyliczając stawkę dzienną: kwotę z pkt 4) dzielimy przez 30 dni,

6) obliczamy podatek dochodowy od tak ustalonej stawki: kwotę z pkt 5) x 18%,

7) odejmujemy od kwoty z pkt 5) kwotę wyliczonego podatku z pkt 6) i wychodzi nam stawka dzienna zasiłku przy miesiącu liczącym 30 dni,

8) aby obliczyć, jaki będzie zasiłek macierzyński za cały rok (364 dni), mnożymy 364 dni x stawkę dzienną zasiłku x 80% (wysokość urlopu macierzyńsko-rodzicielskiego).

 

Oskładkowanie przedsiębiorcy na zasiłku macierzyńskim przy równoczesnym prowadzeniu firmy

Przedsiębiorca pobierający zasiłek macierzyński i równocześnie prowadzący działalność (czyli bez zawieszenia działalności gospodarczej) jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku. Jednocześnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności staną się dobrowolne i na ten czas można wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast wciąż będzie Pani musiała płacić składkę zdrowotną, chyba że pobierany będzie zasiłek macierzyński, który nie przekracza świadczenia rodzicielskiego (obecnie 1000 zł). W takiej sytuacji nie opłaca Pani za siebie składki zdrowotnej z prowadzonej działalności. W takim przypadku należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem, a następnie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 80 (to kod dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego).

 

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego a zawieszenie działalności gospodarczej

Jeśli w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego zdecyduje się Pani zawiesić działalność, to będzie Pani objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku, a w okresie zawieszenia działalności ZUS wyrejestruje Panią z ubezpieczeń i nie będą w tym okresie opłacane żadne składki. W takiej sytuacji, mimo przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, można nadal korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Skoro prowadzi Pani działalność gospodarczą ponad 12 miesięcy, a z opisu sprawy nie wynika, aby miała Pani przerwy w opłacaniu składek, zarówno zasiłek macierzyński, jak i ewentualny chorobowy otrzyma Pani od pierwszego dnia, w którym będzie Pani przysługiwał.

 

Podwyższenie świadczeń poprzez podwyższenie podstawy wymiaru składek

Co do kwestii podwyższenia świadczeń, jedyną możliwością jest podwyższenie podstawy wymiaru składek, a więc opłacanie wyższych składek bądź opłacanie składek także z innych tytułów (np. dodatkowej pracy na umowę o pracę lub cywilno-prawną nie w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa). Należy mieć jednak na względzie, że w przypadku podwyższenia podstawy wymiaru składek na krótko przed porodem może być takie działanie kwestionowane przez ZUS. Pamiętać jednak należy o w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., II UZP 1/10, w której to Sąd Najwyższy stwierdził, że ZUS nie może ingerować w wysokość deklarowanej przez ubezpieczonego składki, jeśli mieści się ona w granicach ustawowych. Natomiast jeśli miesięczna kwota Pani zasiłku macierzyńskiego byłaby niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to 1000 zł, co już wskazywałam), to kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie podwyższona do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl