Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 05.01.2018

Prowadzę działalność gospodarczą w formie karty podatkowej od kilkunastu lat. Za wszystkie usługi moi klienci otrzymują FV. Płacę co miesiąc stawkę podatku określoną przez US oraz podatek VAT. Czy jest określony limit dochodu na KP? Czy mogę dokonywać odliczeń VAT (tylko materiały/części zakupione do wykonania konkretnej usługi)? Czy mogę rozliczać faktury od kontrahenta zagranicznego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

Fot. Fotolia

Kwestie dopuszczalności opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Akt ten określa, jakie warunki muszą zostać spełnione aby podatnik miał możliwość wyboru karty podatkowej.

 

W art. 23 ww. ustawy wymieniono rodzaje działalności, które mogą być prowadzone w formie karty podatkowej. Ponadto, jak wynika z art. 25 ustawy, „podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 

1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie;

2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli;

3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;

6) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;

7) pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że w zakresie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej nie ma limitu obrotu, którego przekroczenie powodowałoby utratę prawa do karty podatkowej.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

 

Jak sam Pan wskazał w opisie problemu, płaci Pan podatek VAT oraz wystawia faktury swoim kontrahentom. W rezultacie zakładam, że jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT i nie korzysta Pan ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ustawy VAT. Zwolnienie to dotyczy podatników, których limit obrotu nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 200 000 zł. Zwolnienie to jest dobrowolne i można z niego zrezygnować i wybrać formę czynnego podatnika VAT.

 

Skoro opłaca Pan podatek VAT, to jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Oznacza to, że nie tylko ma Pan obowiązek opłacać podatek należny z wystawionych przez siebie faktur, ale również ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych – o ile oczywiście zakupy mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 86 ustawy VAT). Odliczenia podatku naliczonego może Pan dokonywać zarówno od zakupu usług i towarów na terytorium kraju, jak również od zakupów dokonanych za granicą.

 

Podsumowując, elementy konstrukcyjne podatku VAT nie wpływają na dopuszczalność stosowania karty podatkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + III =

»Podobne materiały

Zespół muzyczny – jaką formę działalności wybrać, aby go założyć

Zastanawiam się nad założeniem zespołu muzycznego grającego na weselach. W jakiej formie najlepiej zalegalizować taką działalność? Z jakimi to się wiąże kosztami? Jakie umowy zawierałbym z klientami i na jakich zasadach?

 

Otwarcie gabinetu – aspekty prawne

Chciałabym otworzyć gabinet terapeutyczny (pracowaliby w nim m.in. psycholog i logopeda). Czy do tego celu można wykorzystać mieszkanie? Jakie są wymogi sanitarne i aspekty prawne związane z otwarciem gabinetu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »