Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności gospodarczej podczas zwolnienia lekarskiego z pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 04.06.2018

Pracuję w szkole na część etatu (mam umowę na czas nieokreślony, wymiar czasu pracy: 15/26). Od ponad roku prowadzę również własną działalność jednoosobową – gabinet logopedyczny. Pacjentów przyjmuję tylko 2 dni w tygodniu. Aktualnie jestem w ciąży i na zwolnieniu lekarskim – ze względu na stres w pracy i daleki dojazd do niej (chodzi o szkołę). Czy podczas mojego zwolnienia mogę nadal własną działalność prowadzić (nie pobieram w ramach działalności świadczeń chorobowych ani żadnych innych i też nie staram się o wypłacanie mi tego typu świadczeń z tytułu pracy we własnym gabinecie)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety niepobieranie świadczeń z tytułu działalności gospodarczej nie ma w tym wypadku znaczenia. W okresie otrzymywania zwolnienia lekarskiego nie może Pani prowadzić własnej działalności gospodarczej, gdyż grozi to utratą zasiłku chorobowego, a w skrajnym przypadku – zwolnieniem dyscyplinarnym.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) „ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia”. Dodać do tego należy, iż niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy też nawet potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Podobnie może być potraktowane zlecenie dla innego podmiotu w czasie trwającego zwolnienia lekarskiego. Jak wynika bowiem z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2002 r., sygn. akt III AUa 3189/01, „adnotacja na zwolnieniu lekarskim o treści: »pacjent może chodzić« nie usprawiedliwia wykonywania pracy przez pracownika, którego taka adnotacja dotyczy. Taki zapis upoważnia go jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską”.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego zakłada, iż pracownik w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim powinien stosować się w pełni do wskazań lekarskich i powstrzymać się od podejmowania czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy, podjęcie zaś czynności zarobkowych – w szczególności sprzecznych ze wskazaniami lekarskimi świadczy o naruszeniu pracowniczego obowiązku troski o dobro pracodawcy (SN wyrok z dnia 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 44/00). Co więcej, na mocy art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego.

 

Pracą w rozumieniu powyższego przepisu będzie zarówno wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, jak również wykonywanie różnych czynności na podstawie stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym (umowa-zlecenia, o dzieło), a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy samozatrudnienie. Sąd Najwyższy wskazał, iż jedynie sporadyczna, wymuszona okolicznościami, aktywność zawodowa zmierzająca do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania zasiłku chorobowego może usprawiedliwiać zachowanie prawa do takiego świadczenia. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 8 =

»Podobne materiały

Urodzenie martwego dziecka a prawo do zasiłku

Przebywam na urlopie wychowawczym, niestety wczoraj urodziłam martwe dziecko. Czy przysługuje mi w tej sytuacji jakiś zasiłek chorobowy lub macierzyński?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »