.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności gospodarczej a świadczenie kompensacyjne

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 21.02.2017

Z końcem roku szkolnego, tj. 31 sierpnia, chciałabym skorzystać z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Będę miała 56 lat i 35-letni staż pracy pedagogicznej. Czy przebywając na tej emeryturze, mogę prowadzić działalność gospodarczą typu gabinet terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (logopedia szkolna)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji, gdy nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego podejmie pracę, wówczas świadczenie może być zmniejszone albo zawieszone całkowicie. To, jaki podjęcie pracy wywoła skutek, zależy od tego, jakiej wysokości dochód nauczyciel będzie osiągać podczas przebywania na świadczeniu kompensacyjnym.

 

Natomiast jeśli nauczyciel podejmie pracę w szkole, przedszkolu i innych jednostkach wymienionych w art. 1 Karty Nauczyciela prawo do świadczenia kompensacyjnego zostanie zawieszone bez względu na to, jaki dochód nauczyciel osiągnie. Podjęcie pracy (nie tylko w charakterze nauczyciela) w jednostkach określonych w art. 1 Karty Nauczyciela zawsze bowiem skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu.

 

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w:

 

  1. publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;
  2. zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  3. publicznych kolegiach pracowników służb społecznych;
  4. publicznych szkołach i szkolnych puktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP;
  5. przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  6. przedszkolach niepublicznych, niepublicznych szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
  7. urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, CKE oraz OKE, organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych (dotyczy stanowisk, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne);
  8. Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych;
  9. innych jednostkach pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu.

 

Jeśli gabinet prowadzony przez Panią nie będzie podlegał pod przepisy Karty Nauczyciela, może Pani prowadzić taką działalność bez ryzyka zawieszenia świadczenia kompensacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »