Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Protokół zakończenia umowy współpracy wynikający z umowy handlowej

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 04.01.2016

W umowie handlowej mamy określone, że na okoliczność wypowiedzenia strony sporządzą protokół zakończenia współpracy. Wypowiedzenie zostało złożone 1,5 miesiąca temu. Nadal nie ma protokołu. Czy protokół w ogóle powinien być uzgodniony przy składaniu wypowiedzenia? Co oznacza słowo „na okoliczność”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reguły i sposób postępowania w tej sprawie zostały ustalone przede wszystkim umową, a subsydiarnie należy stosować Kodeks cywilny, kierując się przede wszystkim zasadą swobody kształtowania stosunku prawnego:

 

„Art. 3531. [Zasada swobody umów] Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

 

To więc co strony ukształtowały w umowie pozostaje obowiązujące w temacie protokołu. Jeżeli umowa nie zawiera innych wskazań i szczegółowych postanowień w zakresie zakończenia współpracy i protokołu, to należy go przygotować w sposób akceptowalny przez obie strony. Stanowi to element wykonania umowy, stąd pomocniczo stosujemy poniższy przepis Kodeksu:

 

„Art. 354. [Reguły wykonywania zobowiązań] § 1.

 

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

 

§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel”.

 

Warto więc w protokole zakończenia współpracy przywołać datę, przyczyny oraz podstawę zakończenia współpracy. Dokument ten zwyczajowo przygotowuje się w 2 egzemplarzach i każda ze stron podpisuje go. Nie jest to dokument sformalizowany i nie wywołuje skutków prawnych, chyba że umowa w swym załączniku przewiduje jego wzór lub wskazuje obligatoryjne elementy treści. Będzie to stanowiło zadość wymogowi: „na okoliczność wypowiedzenia strony sporządzą protokół zakończenia współpracy”.

 

Zwrot „na okoliczność” oznacza spełnienie przesłanki, którą dalej się podaje– tu taką przesłanką jest zakończenie współpracy. W mojej ocenie kolejność czynności jest następująca:

 

  1. wypowiedzenie umowy i jej rozwiązanie,
  2. przygotowanie protokołu na okoliczność zakończenia współpracy po realizacji czynności z pkt 1.

 

Tylko umowa może nakładać inny porządek tych czynności – stąd tak ważna była znajomość jej treści. Dlatego moja odpowiedź przewiduje tryb i zakres działań bez znajomości treści umowy, a jedynie w oparciu o cytowana klauzulę i praktykę prawną oraz dobry zwyczaj handlowy – skoro nie nadesłał Pan skanu, o który prosiłam.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - pięć =

»Podobne materiały

Towar kontrahenta zalega w moim magazynie

Prowadzę działalność gospodarczą. Przez jakiś czas współpracowałem z pewną firmą, której pozwalałem przechowywać w moim magazynie towar. W międzyczasie firma ta przekształciła się w dwie różne firmy X i Y. Tak więc w pewnym momencie okazało się, że mam na magazynie towar firmy Y, która postawiona zo

 

Błędnie wykonane tłumaczenie

Jestem tłumaczem freelancerem; jakiś czas temu przyjęłam zlecenie od restauracji, z którą współpracuję przy tłumaczeniu menu na język niemiecki (rok temu podpisałam umowę-zlecenie na inne tłumaczenie, od tego czasu dostaję co parę miesięcy kolejne teksty, ale nie podpisujemy już nowej umowy). O

 

Najem zakupionego od dewelopera lokalu

Prowadzę działalność gospodarczą. Dwa lata temu kupiłam lokal użytkowy, który miał być apteką, ale nie przeszedł weryfikacji ze względu na warunki techniczne. Chciałam oddać deweloperowi lokal, ale się nie zgodził. Oddałam sprawę do sądu, a lokal wynajęłam na biuro. Obecnie sąd przyznał mi rację. Cz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »