Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prośba byłego pracownika o ponowne wydanie świadectwa pracy

Autor: Michał Kowalski • Opublikowane: 23.04.2017

Pracownik szkoły przez 12 lat wykonywał pracę na stanowisku sprzątacza. Przez dwa sezony szkolne palił w piecach kaflowych. Odchodząc z pracy, otrzymał ode mnie świadectwo pracy (odpis jest w aktach), w którym nie było wzmianki o paleniu w piecach, gdyż nie było tego w umowie o pracę. Obecnie, czyli po 10 latach, zwrócił się do mnie z prośbą o ponowne wydanie świadectwa pracy, gdyż, jak twierdzi, nie otrzymał, i prosi o wpisanie, że palił węglem w piecach kaflowych. Co mam w tej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy (K.p.) – pracodawca w treści świadectwa pracy powinien wskazać m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy oraz zajmowanych stanowisk.

 

Informacje podane w świadectwie powinny odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy. Jeżeli zatem pracownik wykonywał obowiązki palacza w piecach kaflowych, to nawet mimo braku dokumentacji pracowniczej potwierdzającej wykonywanie tych obowiązków, wystawione przez pracodawcę świadectwo pracy powinno wskazywać, że pracownik zajmował takie stanowisko i określać, okres, w którym było ono zajmowane. Przepisy Kodeksu pracy nie uzależniają bowiem treści świadectwa pracy od posiadanej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Nie jest więc wykluczona sytuacja, że treść świadectwa pracy będzie odbiegać od treści umowy o pracę, choćby dlatego, że przeniesienie pracownika na inne stanowisko bądź rozszerzenie zakresu jego obowiązków w trakcie trwania stosunku pracy nastąpiło bez potwierdzenia tego faktu w aktach pracowniczych.

 

Z drugiej strony pracownik może żądać od pracodawcy sprostowania świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa (art. 97 § 21 K.p.). Po przekroczeniu tego terminu sprostowanie świadectwa pracy zależy od uznania pracodawcy. Jednak odmowa sprostowania świadectwa – nawet do przekroczeniu powyższego terminu – uprawnia pracownika do wytoczenia przeciwko pracodawcy powództwa o sprostowanie świadectwa pracy.

 

Jeżeli pracownik wystąpił o sprostowanie świadectwa pracy, wówczas sprostowane świadectwo należy wystawić z aktualną datą na obecnie obowiązującym formularzu. Najpóźniej w dniu wydania sprostowanego świadectwa pracy z akt osobowych pracownika należy usunąć pierwotne świadectwo.

 

Nadmienię jeszcze, że pracą w szczególnych warunkach, którą należy wskazać w świadectwie pracy, nie jest każda praca palacza, ale taka, która została wymieniona pod poz. 1 działu XIV wykazu A będącego załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2013 r. I UK 517/12).

 

W konsekwencji pracy palacza pieca kaflowego nie należy wpisywać do świadectwa pracy jako pracy w szczególnych warunkach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus VI =

»Podobne materiały

Pozorność zatrudnienia a skutki podatkowe

Mam problem, jak postąpić, gdy ZUS wydał decyzję o pozorności zatrudnienia pracownika. Wynagrodzenie było moim kosztem uzyskania przychodu. Po zakończeniu roku wystawiony został PIT-11 i pracownik rozliczył przychód w zeznaniu rocznym. Jak mam teraz postąpić, aby sprawę zakończyć? Wiem, że ja powinn

 

„Trzynastka” i zawieszony w pracy nauczyciel

Jestem chwilowo zawieszony w pracy nauczyciela. W zeszłym roku przebywałem w areszcie tymczasowym, a sprawa wciąż się toczy. Nie rozwiązano ze mną umowy o pracę zmniejszono tylko pensję, cały czas więc dostaję pobory. Niestety nie otrzymałem „trzynastki” za rok 2007, mimo że umowa o prac

 

Wypłata świadczenia urlopowego dla pracownika zwalnianego z małej firmy

Pracownik otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy. Czy należy wypłacić mu świadczenie urlopowe? Pracownik przebywa obecnie na urlopie zaległym i bieżącym, łącznie 26 dni. Dodam, że zatrudniam osiem osób, a w regulaminie jest zapis, że nie tworzymy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »