Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prokurent w spółce

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 29.11.2012

Jestem prezesem zarządu spółki z o.o., mam 50% udziałów. Zarząd składa się jeszcze z jednego członka. Osoba posiadająca pozostałe 50% jest prokurentem w spółce, ma etat i pensje. W umowie spółki widnieje zapis o podniesieniu wartości udziałów spółki tylko za zgodą 100% udziałowców. Czy można (i jak) podnieść wartość udziałów, by objąć większość? Czy zarząd może zwolnić prokurenta?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółki z o.o. mające tylko dwóch wspólników, którzy mają po 50% udziałów, to zasadniczo kłopot w razie braku zgody pomiędzy wspólnikami.

 

Jak Pan wskazuje:

 

  • jest dwóch wspólników,
  • każdy ma 50% udziałów (udziały, jak sądzę, nie są uprzywilejowane co do liczby głosów na ZW),
  • wspólnicy są w zarządzie,
  • jeden ze wspólników jest prokurentem w spółce,
  • drugi wspólnik jest w zarządzie (dwuosobowym),
  • umowa spółki przewiduje podniesienie kapitału w określonym czasie, ale za zgodą 100% głosów – co jest rozwiązaniem niezwykle rzadkim, ale legalnym.

 

Podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. w takiej sytuacji jest niezwykle problematyczne.

 

Nie wchodzi w rachubę uchwalenie dopłat, albowiem są one nakładane równo na każdego wspólnika, a ponadto nie powoduje to zmiany w stanie posiadania wspólników. Co prawda możliwe byłoby zrezygnowanie przez jednego wspólnika z prawa pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów na podwyższenie kapitału, ale – jak Pan wskazuje – podniesienie kapitału według umowy wymaga 100% głosów „za”.

 

Natomiast według przepisów Kodeksu spółek handlowych do zmiany umowy spółki konieczne jest uzyskanie większości dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

 

W zaistniałej sytuacji brak jest możliwości podniesienia kapitału bez udziału drugiego wspólnika w taki sposób, by mógł Pan objąć wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

 

Nawet przy rezygnacji z prawa pierwszeństwa drugi wspólnik musiałby na to wyrazić zgodę.

 

Według art. 246 § 3 Kodeksu spółek handlowych „uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy”.

 

Kodeks ten wskazuje, że „z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego”.

 

Niestety Pan nie posiada ponad połowy udziałów, co eliminuje to rozwiązanie.

 

Jeśli chodzi o prokurenta w spółce, to Kodeks spółek handlowych zawiera w tym zakresie przepis art. 208:

 

„§ 6.Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

 

§ 7.Odwołać prokurę może każdy członek zarządu”.

 

Tutaj znajduje się odpowiedź na pytanie dotyczące prokurenta w spółce.

 

Może Pan samodzielnie jako członek zarządu dokonać odwołania prokury dla drugiego wspólnika, a następnie złożyć wniosek do KRS o wpisanie zmian – tj. odwołania prokurenta w spółce.

 

Ponowne ustanowienie prokurenta w spółce bez Pana zgody jest niemożliwe, jednakże odwołanie prokury nie jest rozwiązaniem umowy o pracę.

 

Skoro prokurent w spółce ma umowę o pracę, to został przez kogoś zatrudniony. Zapewne był zatrudniony przez zarząd (Pana lub drugiego członka zarządu).

 

Gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony, można ją rozwiązać za ustalonym okresem wypowiedzenia – podając przyczynę tego wypowiedzenia oraz wręczając je prokurentowi. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu. Gdy prokurent odwoła się do sadu, sąd będzie badał przyczynę wypowiedzenia.

 

Gdy umowa zawarta jest na czas określony i przewiduje jej rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem, wystarczy złożyć oświadczenie o tym wypowiedzeniu (nie trzeba podawać żadnego powodu).

 

Każda umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia.

 

Prokurent w spółce ma określony zakres obowiązków. Trzeba sprawdzić, jak się z nich wywiązuje, i poszukać powodu dla dyscyplinarki.

 

W każdym przypadku należy się liczyć z tym, że w wyniku procesu sądowego prokurent może zostać przywrócony do pracy lub uzyska odszkodowanie, które będzie musiała zapłacić spółka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus dziesięć =

»Podobne materiały

Podpisywanie umów o pracę przez prokurenta

Czy prokurent posiadający w spółce z o.o. prokurę samoistną może jednoosobowo podpisywać umowy o pracę z pracownikami?

 

Wynagrodzenie prokurenta

W pewnej spółce jawnej prokurent nie jest zatrudniony na umowę o pracę ani umowę-zlecenie. Prokurent otrzymuje tylko zwrot kosztów. Wspólnicy ustalili limit na 2200 zł miesięcznie. Prokurent otrzymał kartę VISA z takim limitem. Dodatkowo prokurent ma na koszt firmy m.in. paliwo do samochodu. Ws

 

Reprezentacja spółki z o.o.

Udziałowiec niemiecki (spółka z o.o.) posiada 50% udziałów w spółce z o.o., która jest zarejestrowana w Polsce. Niemiecka spółka sprzedaje swoje udziały udziałowcowi polskiemu. Po sprzedaży będzie to polska spółka z o.o. bez kapitału zagranicznego. Czy wycofanie wspólnika niemieckiego powoduje

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »