Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prokurent a pełnomocnik

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 15.04.2014

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Różnice pomiędzy prokurentem a klasycznym pełnomocnikiem polegają głównie na ograniczeniu podmiotów prawa, które mogą ustanowić prokurenta, oraz na zakresie umocowania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego1 prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Definicję pełnomocnictwa zawiera natomiast art. 96 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym pełnomocnictwo to umocowanie do działania w cudzym imieniu opierające się na oświadczeniu reprezentowanego.

 

Jak wynika z powyższych definicji, prokurenta może ustanowić wyłącznie przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców, przy czym wydaje się, że za rejestr przedsiębiorców w tym znaczeniu należy uznać zarówno rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwa natomiast udzielić może każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą.

 

Zakres umocowania prokurenta jest bardzo szeroki, upoważniony jest on bowiem do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyłączeniem jednak zbycia przedsiębiorstwa, dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości. Pełnomocnictwo ogólne natomiast obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Do czynności sądowych wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa procesowego.

 

Różnice pomiędzy prokurą a pełnomocnictwem dotyczą również formy, w jakiej mogą być one udzielone. Prokura powinna być udzielona na piśmie i ujawniona w rejestrze przedsiębiorców. Pełnomocnictwo ogólne również powinno być udzielone na piśmie, jednakże jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

 

 

 

 

________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus VIII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Prokura

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki