Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prokura oddziałowa

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.05.2015

Prokura oddziałowa jest szczególnym rodzajem prokury, ograniczonym do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. Udzielenie prokury oddziałowej wymaga ujawnienia oddziału w rejestrze przedsiębiorców.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prokura to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę do prowadzenia spraw związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. Wśród kilku rodzajów prokury możemy wyróżnić prokurę oddziałową, która zgodnie z art. 109(5) Kodeksu cywilnego1 jest prokurą ograniczoną do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. Prokurent oddziałowy może dokonywać czynności związanych wyłącznie z oddziałem przedsiębiorcy, a więc może być ograniczony terytorialnie (do obszaru, na jakim działa oddział, np. do granic województwa), ale również przedmiotowo (np. odział może prowadzić działalność w węższym zakresie w stosunku do zakładu głównego), czy czasowo (jeżeli takie ograniczenie działalności oddziału określił przedsiębiorca).

 

W pozostałym zakresie do prokury oddziałowej mają odpowiednie zastosowanie wszystkie te zasady, które stosujemy do innych rodzajów prokury, w szczególności:

 

  1. może być ona udzielona wyłącznie osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie;
  3. nie obejmuje umocowania do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości;
  4. może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie (kierowane do oddziału przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie);
  5. nie może być przeniesiona (prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności);
  6. może być w każdym czasie odwołana;
  7. wygasa ze śmiercią prokurenta oraz wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru (lub też wykreślenia oddziału), a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy (nie powoduje natomiast wygaśnięcia prokury śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych);
  8. musi być wpisana do rejestru przedsiębiorców.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.05.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + II =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Prokura

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki