Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prokura

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 07.01.2013 • Zaktualizowane: 07.01.2013

Artykuł omawia instytucję prawną prokury, jako szczególnego rodzaju pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę.

Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z przepisem art. 1091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej K.c.) – „prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”.

 

Prokura stanowi zatem szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Innymi słowy, jest postacią umocowania do działania w cudzym imieniu opartą na oświadczeniu reprezentowanego (art. 96 K.c.).

 

Prokury udzielić może jedynie przedsiębiorca tj. osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, należąca do kategorii jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 K.c.). Do przedsiębiorców zalicza się również wspólników spółek cywilnych, jeśli wykonują oni działalność gospodarczą.

 

Przedsiębiorca, aby móc udzielić prokury, musi podlegać ustawowemu obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obowiązkowi takiemu podlegają, na podstawie uregulowania art. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej KRSU), „podmioty, na które obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru nakładają przepisy ustawowe”. W tym kontekście należy wskazać, że, według normy art. 36 KRSU, przepisy o rejestrze przedsiębiorstw stosuje się do następujących podmiotów:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 1. spółek jawnych,
 2. spółek partnerskich,
 3. spółek komandytowych,
 4. spółek komandytowo-akcyjnych,
 5. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 6. spółek akcyjnych,
 7. spółdzielni,
 8. przedsiębiorstw państwowych,
 9. jednostek badawczo-rozwojowych,
 10. przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
 11. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
 12. innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 13. oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 14. głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

 

Przyjąć należy, choć w praktyce spotyka się opinie odmienne, że również przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, mają prawo do udzielania prokury na podstawie przepisu art. 1091 K.c., ponieważ podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru. Nie jest to, co prawda, w ich przypadku rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale bez wątpienia centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej jest rejestrem przedsiębiorców sensu largo (w szerokim znaczeniu tego słowa).

 

Zakres umocowania prokurenta do działania w cudzym imieniu ujęty został bardzo szeroko i dotyczy „czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa”. Trzeba jednak przy tym wspomnieć, że do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności (art. 1093 K.c.). Zakres umocowania prokurenta do działania w cudzym imieniu został określony przepisami K.c. w sposób bezwzględnie obowiązujący, nie może więc zostać rozszerzony, ani ograniczony.

 

Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa). Ta postać pełnomocnictwa nie musi zatem odnosić się do całego, nieraz bardzo istotnych rozmiarów, przedsiębiorstwa mocodawcy (art. 1095 K.c.).

 

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie (art. 1092 K.c.), a jej udzielenie oraz wygaśnięcie przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców (art. 1098 K.c.). W przypadku, gdy prokurę zgłasza zarejestrowany już przedsiębiorca, wówczas powinien wypełnić odpowiedni formularz wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, przedkładając jako załącznik formularz oznaczony symbolem KRS-ZL „Zmiana-Prokurenci”. Jeśli zaś zgłoszenie następuje w trakcie wpisu przedsiębiorcy do rejestru, wówczas konieczne jest wypełnienie formularza oznaczonego symbolem KRS-WL „Prokurenci” i dołączenie go do wniosku o rejestrację określonego podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

 

Prokurentem może być jedna lub więcej (tzw. prokura łączna) osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku ustanowienia prokury łącznej kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie. Nie ma potrzeby kierowania ich do wszystkich tych osób równocześnie. Określenie sposobu wykonywania prokury łącznej polega na wskazaniu przez mocodawcę, w jakich wypadkach i którzy prokurenci powinni dokonywać czynności wspólnie.

 

Prokura może być udzielona na czas określony lub nieokreślony, przy czym każda z nich może być w każdym czasie odwołana. Przed upływem określonego czasu trwania tego szczególnego pełnomocnictwa prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Prokura wygasa nadto najpóźniej wraz ze śmiercią prokurenta. Jednakże śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje sama przez się wygaśnięcia prokury (art. 1097 K.c.).

 

Ponieważ udzielenie prokury opiera się na szczególnym zaufaniu mocodawcy do pełnomocnika, prokura nie może być przeniesiona (art. 1096 K.c.). Prokurent może jedynie ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

 

Prokurent przy wszelkich czynnościach przybierających postać pisemną (składanie oświadczeń woli, zawieranie umów itp.) składa własnoręczny podpis, zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że z treści dokumentu, który podpisuje, wynika, że działa jako prokurent (art. 1099 K.c.).Stan prawny obowiązujący na dzień 07.01.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V plus trzy =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Zagadnienia prawne związane z prokurą

Artykuł omawia w sposób szczegółowy zagadnienia prawne związane z prokurą.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »