.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Program dobrowolnych odejść

Jestem po 182 zwolnienia lekarskiego, obecnie pobieram świadczenie rehabilitacyjne (do 30.06.2014 r.). Zakład pracy ma pewne problemy i pracodawca proponuje niektórym pracownikom program dobrowolnych odejść (do końca maja). Zostało mi niewiele do emerytury i chętnie bym teraz odeszła z pracy na korzystnych warunkach. Czy mogę złożyć wniosek, przebywając na świadczeniu rehabilitacyjnym? Jeżeli zostanie on zaakceptowany, to czy mogę do końca maja zostać na zasiłku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo musiałabym zapoznać się z treścią programu dobrowolnych odejść.

 

Co do zasady programy dobrowolnych odejść stanowią alternatywę dla zwolnień grupowych. Prawo jednak ich nie reguluje.

 

Odejście „dobrowolne” dokonuje się zazwyczaj na podstawie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, co sprawia, że pracownik nie traci prawa do odprawy, a rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić znacznie szybciej niż w przypadku otrzymania wypowiedzenia (którego okres, zgodnie z ustawą, można skrócić najwyżej do 1 miesiąca).

 

Sąd Najwyższy wskazał, że ustaleniom w ramach zgodnych oświadczeń woli podlega jedynie rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, a nie z przyczyn niedotyczących pracownika, które istnieją obiektywnie i niezależnie od woli stron (wyrok z 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 475/00). Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik, kierując się przyczynami leżącymi po jego stronie, decyduje się skorzystać z programu dobrowolnych odejść, mimo że w przeciwnym razie nie zostałby zwolniony (bo np. pracodawca zwolniłby inną osobę z tej samej grupy zawodowej).

 

Nie ma fizycznych ani prawnych przeszkód, aby rozwiązać umowę o pracę w trakcie trwania zasiłku rehabilitacyjnego. Chyba że co innego mówią zapisy programu. Ale nie sądzę, żeby uzależniały prawdo do odejścia od faktycznie wykonywanej pracy, wykluczając pracowników na zwolnieniach czy zasiłkach.

 

„Art. 18. 1. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

 

2. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

 

3. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

 

4. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego”.

 

O ile nie nabędzie Pani prawa do wyżej wymienionych świadczeń, ma Pani prawo do zasiłku nawet po ustaniu zatrudnienia. Nie tylko do 30.06.2014 r.

 

Pracodawca przekazuje do ZUS-owi zaświadczenie płatnika składek dla celów wypłaty zasiłku dla pracownika. Należy pamiętać, aby potwierdzić fakt pozostawania ubezpieczonego w stosunku pracy lub poinformować o jego ustaniu albo o innych okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość.

 

Problem może stworzyć wyłącznie:

 

  • treść programu,
  • pracodawca odmawiający prawa odejścia.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl