.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Produkcja odzieży w Rumunii

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 12.08.2015

Nasza firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) zajmuje się handlem detalicznym odzieży w Polsce. Planujemy otworzyć na terenie Rumunii szwalnię wyłącznie na potrzeby naszej sprzedaży (zarejestrowaną jako rumuńska firma). Proces logistyczny wyglądałby w ten sposób: kupujemy w Polsce tkaniny na polską firmę, wysyłamy tkaniny do Rumunii, szyjemy w Rumunii i wysyłamy gotową odzież z powrotem do Polski, sprzedajemy odzież w Polsce jako polska firma. Czy konieczny jest proces sprzedaży tkanin, a potem ubrań? Czy po zakupie rumuńskich maszyn możemy je sprzedać później firmie w Rumunii? Czy to, że Rumunia nie jest w Schengen, jest problemem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Generalnie model Pana biznesu można przedstawić w sposób następujący. Działalność ma polegać na produkcji oraz sprzedaży odzieży z materiału. Zakładam, że ze względu na niższe koszty produkcji odzież będzie szyta w Rumunii. Wyodrębnione zostaną dwie firmy – jedna odpowiedzialna za proces sprzedaży, druga odpowiedzialna za proces szycia. Sprzedaż odbywała się będzie detalicznie na terytorium Polski, sprzedawcą będzie firma polska. Natomiast firma rumuńska zajmowała się będzie szyciem odzieży. Towar ma pozostawać cały czas własnością firmy polskiej.

 

W tej sytuacji schemat transakcji przedstawia się dość prosto. Otóż firma polska pozostaje właścicielem materiału i odzieży, która jest produkowana w Rumunii. Dwie wewnątrzwspólnotowe dostawy towaru:

 

  1. po pierwsze – przemieszczenie własnych towarów (materiał) z Polski do Rumuni,
  2. po drugie – przemieszczenie własnych towarów (odzież gotowa) z Rumunii do Polski.

 

Transakcje te – jeśli firma polska będzie zarejestrowana dla celów VAT i będzie posiadała VAT-UE – będą neutralne podatkowo, aczkolwiek będzie trzeba je wykazać jako transakcje wewnątrzwspólnotowe. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy o VAT:

 

„Art. 11. 1. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika”.

 

Dostawa krajowa – na rzecz odbiorców detalicznych w Polsce – to stawka krajowa 23% VAT.

 

Jeśli chodzi o przemieszczenie towaru z Polski i Rumunii, to Rumunia nie jest w Schengen, ale Schengen to unia graniczna, a nie unia celna. Natomiast na terenie całej UE obowiązuje unia celna, charakteryzująca się brakiem granic wewnętrznych – dotyczy wszelkiego handlu towarami (art. 28 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), a tym bardziej ich przemieszczania. Zabronione pomiędzy państwami członkowskimi są zatem importowe i eksportowe opłaty celne, a także opłaty mające skutek równoważny. Na granicach zewnętrznych wszystkie towary z krajów trzecich podlegają Wspólnej Taryfie Celnej (WTC) oraz Zintegrowanej Taryfie Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC). Towary przepływające swobodnie w Unii są zgodne z zasadami rynku wewnętrznego oraz określonymi przepisami wspólnej polityki handlowej. Natomiast instrumenty takie, jak Wspólnotowy kodeks celny, zapewniają jednolite stosowanie norm przez urzędy celne państw członkowskich.

 

Kwestia zależności pomiędzy firmą polską a firmą rumuńską. Najlepszym wyjściem jest zawarcie tutaj umowy między obiema firmami, na których mocy rumuńska firma będzie świadczyć usługi szwalnicze dla firmy polskiej. Mimo że szycie będzie wykonywane w Rumunii, to firma rumuńska wystawie firmie polskiej fakturę RC (z obowiązkiem rozliczenia VAT przez firmę polską), bowiem w takim wypadku miejscem świadczenia usług na potrzeby podatku VAT będzie siedziba usługobiorcy, jakim w tym wypadku będzie firma Polska. Czyli po stronie polskiej nastąpi tzw. wewnątrzwspólnotowe nabycie usług, które będzie znów neutralne podatkowe (firma polska wykaże to w deklaracji, gdzie VAT naliczony = VAT należny). Może to wydawać się nieco mało logiczne, że skoro firma rumuńska szyje odzież z tkanin dla firmy polskiej, a szycie odbywa się w Rumunii, to jednak miejscem świadczenia usług jest Polska, a nie Rumunia, ale tak właśnie wyglądają regulacje wynikające z VI Dyrektywy VAT. Inaczej byłoby, gdyby usługi szycia były świadczone dla stałego miejsce działalności gospodarczej polskiej firmy w Rumunii. Wtedy usługa podlegałaby opodatkowaniu VAT w Rumunii. Jednakże, jak Pan wskazuje, firma polska nie będzie sprzedawać na terenie Rumunii odzieży, będzie się tam jedynie odbywać produkcja.

 

(…)

 

Co do maszyn, to nie ma przeszkód, by firma polska sprzedała maszyny firmie rumuńskiej, jednakże proszę pamiętać, iż jeśli nie są to towary handlowe, to wówczas pojawi się problem korekty kosztów uzyskania przychodu oraz tego, że trzeba będzie zwrócić VAT naliczony przy zakupie maszyn. Czyli jeśli firma polska kupuje maszyny, odlicza VAT i wlicza koszt zakupu w koszt uzyskania przychodu (zazwyczaj będzie dokonywała ona amortyzacji), to wówczas sprzedając te towary firmie rumuńskiej niestety będzie musiała dokonać korekt. Alternatywy: wpisać w PKD firmy polskiej handel maszyny. Druga to wydzierżawić maszyny firmie rumuńskiej. Wtedy jednak firma rumuńska będzie płaciła firmie polskiej wynagrodzenie, od którego będzie musiała odprowadzić tzw. podatek u źródła w Rumunii. Kwestia ta regulowana jest przez umowę między Rządem RP a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku (Dz. U. z 1995 r, nr 109, poz. 530).

 

Chodzi o art. 12 i opodatkowanie tzw. należności licencyjnych. Na podstawie art. 12 ust. 1 „należności licencyjne powstające w Rumunii, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, mogą być opodatkowane w Polsce. Jednakże mogą być one także opodatkowane w Rumunii, lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, ustalony podatek nie może przekroczyć 10% brutto należności licencyjnych”. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl