Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 13.06.2014

Nabycie spadku przez spadkobiercę stwierdza co do zasady sąd, chociaż możliwe jest również uzyskanie potwierdzenia spadkobrania u notariusza na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. Razem z wnioskiem o stwierdzenia nabycia spadku można również złożyć wniosek o dział spadku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego1 sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Natomiast notariusz na zasadach określonych w Prawie o notariacie2 może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Zarówno w jednym, jak i drugim trybie status spadkobierców zostaje jedynie potwierdzony, gdyż zgodnie z art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy).

 

Stwierdzenie nabycia spadku przed sądem

 

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd następuje w postępowaniu nieprocesowym i ma na celu ustalenie wszystkich osób, które są spadkobiercami oraz określenie ich udziałów w majątku spadkowym.

 

Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek osoby mającej w tym interes (np. jednego ze spadkobierców, ale również zapisobiercy czy wierzyciela spadkodawcy lub któregoś ze spadkobierców), który powinien zawierać:

 

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce śmierci spadkodawcy oraz wskazanie ostatniego miejsca jego stałego zamieszkania;
 2. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
 3. wskazanie pozostałych poza wnioskodawcą uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (osób, które mogą być spadkobiercami) – imiona, nazwiska i adresy;
 4. żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym;
 5. informacje o ewentualnych testamentach pozostawionych przez zmarłego;
 6. informację o tym, czy poszczególni uczestnicy postępowania złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 7. wskazanie interesu, jaki wnioskodawca ma we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
 8. uzasadnienie zawierające w szczególności opis pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą i uczestnikami postępowania.

 

Do wniosku powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

 

 1. odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 2. odpisy aktów stanu cywilnego, na podstawie których można ustalić pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym (odpisy skrócone aktu urodzenia lub odpisy skrócone aktu małżeństwa);
 3. testament lub testamenty, jeżeli zmarły takowe zostawił, a wnioskodawca jest w ich posiadaniu; ewentualnie należy wskazać miejsce przechowywania testamentu lub osobę, która jest w posiadaniu testamentu, jeżeli wnioskodawca posiada taką wiedzę (osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza);
 4. odpisy wniosku dla każdego z uczestników postępowania.

 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 1026 Kodeksu cywilnego stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku (od dnia śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

 

Zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego3 właściwym do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy, w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Jeżeli miejsca zamieszkania nie da się ustalić, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego znajduje się majątek spadkowy lub jego części. Jeżeli i ten fakt nie jest możliwy do ustalenia, wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

 

Wniosek o dział spadku

 

Jeżeli którykolwiek ze spadkobierców chce, aby sąd dokonał działu spadku, może on złożyć w tym celu odpowiedni wniosek. Jeżeli nie zostało wcześniej przeprowadzone postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, odpowiednie postanowienie w tym zakresie wyda sąd, który będzie dokonywał działu spadku.

 

Wniosek o dział spadku może być wnioskiem zgodnym, popieranym przez wszystkich spadkobierców. W takim przypadku należy sporządzić plan podziału spadku, który powinien zostać podpisany przez wszystkich zainteresowanych. Jeżeli wniosek nie jest zgodny, wstępny plan podziału spadku może sporządzić sam wnioskodawca, jednak będzie on jedynie punktem wyjścia dla ustaleń dokonywanych przez sąd.

 

Postępowanie w sprawie działu spadku nie jest jedynym sposobem, w jaki spadkobiercy mogą podzielić majątek spadkodawcy pomiędzy sobą. Można tego dokonać również na mocy umowy. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości lub własnościowe prawo spółdzielcze, umowa taka musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

 

Zgodny wniosek o dział spadku podlega opłacie sądowej w wysokości 300 złotych. Jeżeli brak jest zgodnego planu podziału spadku, opłata ta jest wyższa i wynosi 500 zł.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.06.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII + trzy =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki