.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura uzyskiwania dokumentacji w sprawie o rentę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.12.2016

Trwa postępowanie przed sądem o ustalenie, czy moja dorosła córka jest zdolna, czy niezdolna do pracy dla potrzeb rentowych. Sąd przysłał pismo, tzw. doręczenie odpowiedzi na odwołanie, informując jednocześnie o możliwości zajęcia stanowiska i złożenia w terminie 14 dni wniosków dowodowych (ZUS zawnioskował o oddalenie odwołania córki). Jednocześnie sąd postanowił dopuścić dowód z opinii biegłych sądowych lekarzy specjalistów, wyznaczając terminy badań w wezwaniu na badanie. Czy wniosek dowodowy w postaci kopii z kart leczenia w przychodniach specjalistycznych, które córka chce dołączyć do akt sprawy, musi być złożony do sądu w wyznaczonym terminie 14 dni, czy wystarczy, jeśli zostaną dostarczone lekarzowi przy badaniu? Czy jeśli procedura uzyskania dokumentacji przedłuży się, czy dokumenty mogą być dostarczone w innym nieodległym terminie? Czy na obecnym etapie córka powinna odpowiedzieć sądowi, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w odwołaniu, czy też jest to zbędne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź może być składana do sądu albo nie. Nie ma takiego obowiązku. Aczkolwiek jeśli sąd zobowiązał do zajęcia stanowiska, warto takowe zająć, przy czym wystarczy napisać iż podtrzymuje się odwołanie.

 

Zgodnie z art. 230 Kodeksu postępowania cywilnego „gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane”. Dlatego warto zająć stanowisko.

 

Co do dowodów. Zgodnie z art. 232 strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

 

Jeśli sąd wskazał 14 dniowy termin na przedstawienie dowodów, to należy to zrobić. Dlaczego? Bo sąd przesyła akta całej sprawy biegłym w celu przeprowadzenia dowodu i wydania opinii. Jeśli coś nie będzie znajdowało się w aktach, to biegli tego nie wezmą pod uwagę, bo biegłym dokumentów się nie dostarcza.

 

Dopuszczenie z urzędu dowodu nie wskazanego przez stronę jest prawem, nie obowiązkiem sądu (por. wyjątkowo art. 4771 § 11). Sąd nie ma także obowiązku wyręczania strony zastępowanej przez adwokata lub radcę prawnego. Dopuszczenie takiego dowodu następuje przede wszystkim wtedy, gdy konkretne środki dowodowe dotrą do wiadomości sądu drogą urzędową, tj. jeśli sąd poweźmie o nich wiadomość z oświadczeń stron (zawartych także w pismach procesowych) i protokole rozprawy lub z akt sprawy, w tym także wszelkich dołączonych akt do danej sprawy, nie zaś drogą pozaprocesową.

 

Dokumenty niebędące w aktach sprawy, a tylko sąd może dołączać dokumenty do akt sprawy, a nie biegli – nie będą traktowane jako dowód.

 

Jeśli nie jest możliwe zdobycie dowodów w ciągu 14 dni – choć odpisy z karty pacjenta i zaświadczenia są wydawane szybko, to należy wpisać do sądu, iż wnioskuje się o przeprowadzenie dowodu z kart leczenia, i prosi się o wyznaczenie dłuższego, 21-dniowego, terminu na dostarczenie tych odpisów, z uwagi na czas oczekiwania na ich wydanie.

 

Jeśli nie ma zapisu „sąd wyznacza termin 14-dniowy na przedstawienie dowodów pod rygorem pominięcia”, to zasadniczo nie zamyka to drogi do późniejszego przedstawienia dowodów, aczkolwiek biegli i sąd powinni mieć możliwość zapoznania się z dokumentacją przed terminem badania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »