Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura uproszczona a upoważnienie bezpośrednie (prawo celne)

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 21.03.2012

Prowadzę agencję celną, jestem agentem. Jakiś czas temu zgłosiła się do mnie firma eksportująca towary, stosuje ona procedurę uproszczoną (w miejscu). Firma chciała, bym na podstawie jej procedury dokonywał zgłoszeń celnych na podstawie upoważnienia bezpośredniego. Uzyskałem informacje, że mogę to robić. Po wielu miesiącach oddział celny podważył mój sposób działania. Proszę o odpowiedź, kto ma rację.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną istnienia instytucji przedstawicielstwa w sprawach celnych zawiera art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks celny (Dz. U. UE L.1992.302.1 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem: „na warunkach określonych w art. 64 ust. 2 i z zastrzeżeniem przepisów przyjętych w ramach art. 243 ust. 2 lit. b) każda osoba ma prawo do działania przez przedstawiciela reprezentującego ją przed organami celnymi celem dokonania wszelkich czynności i formalności przewidzianych w przepisach prawa celnego”.

 

Przesądzające znaczenie – dla analizowanego stanu faktycznego – ma art. 5 ust. 1 in fine (z łac. w końcowej części) Kodeksu, w którym de facto zawężono możliwości działania przedstawiciela do wszelkich czynności i formalności przewidzianych w przepisach prawa celnego. To ograniczenie zmusza do poszukiwania materialnoprawnych podstaw stosunku przedstawicielstwa, co w analizowanym przypadku powoduje konieczność sięgnięcia do przepisów wspólnotowego prawa celnego w zakresie procedur uproszczonych.

 

Takim przepisem – w mojej ocenie przesądzającym – jest art. 253 ust. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 roku ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L.1993.253.1 ze zmianami), zgodnie z którym:

 

„Każda osoba może ubiegać się o udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, do użytku własnego lub do działania w charakterze przedstawiciela, pod warunkiem że istnieje odpowiednia ewidencja i procedura umożliwiająca zezwalającemu organowi celnemu ustalenie tożsamości osób reprezentowanych i przeprowadzenie odpowiednich kontroli celnych. Tego rodzaju wniosek może także dotyczyć zintegrowanego pozwolenia, bez uszczerbku dla art. 64 Kodeksu”.

 

Skoro zatem pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu może zostać udzielone do użytku własnego wnioskodawcy lub do działania w charakterze przedstawiciela, to jest oczywiste – zgodnie z zasadami logiki prawniczej – że pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu może (a co za tym idzie – także realizować) jedynie:

 

  1. być udzielone do użytku własnego wnioskodawcy (A);
  2. do działania w charakterze przedstawiciela (B).

 

Przy spójniku „lub” prawdziwe jest tylko takie zdanie, w którym tylko jedno ze zdań (A lub B) jest prawidłowe. Nie może być tak, aby oba zdania były prawdziwe. Mielibyśmy wtedy tzw. sprzeczność logiczną.

 

Z powyższego wynika – w sensie logicznym – że pozwolenie może zostać udzielone tylko do użytku własnego wnioskodawcy lub tylko do działania w charakterze przedstawiciela. Nigdy nie może to być pozwolenie udzielone do użytku własnego wnioskodawcy realizowane przez przedstawiciela. Nie ma takiej możliwości z uwagi na ograniczenia instytucji przedstawicielstwa oraz z uwagi na wyniki wykładni gramatycznej przepisów wspólnotowego prawa celnego.

 

Reasumując: w mojej ocenie, jeżeli dana firma posiada pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu, to tylko ona może ja realizować. Nie może upoważnić przedstawiciela do tego rodzaju czynności.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 08.01.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki