Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura legalizacji samowoli budowlanej

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 17.08.2012

W 2007 r. rodzice darowali mi swoją nieruchomość. Na działce znajduje się dom i dostawiony do niego budynek gospodarczo-garażowy. Wspomniany budynek został postawiony w latach 1978-1980 (sąsiedzi mogą to potwierdzić) i prawdopodobnie jest to samowola budowlana. Rodzice już nie żyją, więc nie mam możliwości, aby dowiedzieć się, czy mieli pozwolenie na budowę. W domu nie znalazłam żadnych dokumentów. Jak wygląda procedura legalizacji samowoli budowlanej? Czy ta sprawa może być potraktowana jako przedawnienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po wnikliwym przeanalizowaniu Pani pytania chciałbym w pierwszej kolejności zauważyć, iż w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) nie funkcjonuje pojęcie samowoli budowlanej. Niemniej jednak w praktyce pod tym pojęciem należy rozumieć budowę budynku lub innego obiektu budowlanego bez wymaganego przez ww. ustawę pozwolenia na budowę, zgłoszenia, a także gdy starosta sprzeciwi się zamiarowi budowy, jak również gdy się ją rozpocznie, zanim pozwolenie na budowę stanie się ostateczne. Ponadto zmiana sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia, a także przystąpienie do użytkowania bez wymaganego przez Prawo budowlane zawiadomienia o zakończeniu budowy należy również uznać za „samowolę budowlaną”.

 

Należy wyjaśnić, iż wybudowany budynek gospodarczo-garażowy podlega procedurze legalizacji. Zgodnie z art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego w sytuacji przedstawionej w pytaniu do legalizacji zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 z późn. zm.), albowiem samowola budowlana powstała, jak wynika z pytania, przed dniem 1 stycznia 1995 r.

 

Przepisy Prawa budowlanego z 1974 r. pozwalały na legalizację samowoli budowlanych pod warunkiem, iż wybudowane bez pozwolenia obiekty znajdują się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym jest przeznaczony pod zabudowę tego rodzaju, oraz nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i nie powodują niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych otoczenia (art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r.).

 

Ponadto chciałbym Panią poinformować, iż aby zalegalizować samowolę budowlaną, powinna Pani wystąpić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Do wniosku należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą i ekspertyzę techniczną potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania. Obiekt budowlany powstał przed 1 stycznia 1995 roku, a zatem jest to sytuacja dla Pani bardzo korzystna, albowiem nie znajdą zastosowania przepisy obowiązującego Prawa budowlanego, które przewidują tzw. opłatę legalizacyjną.

 

Proszę mieć na uwadze fakt, iż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę, jeśli obiekt stoi na terenie nieprzeznaczonym w planie miejscowym pod zabudowę lub przeznaczonym pod zabudowę innego rodzaju bądź zagraża bezpieczeństwu. Można również spodziewać się, iż inspektor nadzoru budowlanego nakaże wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Odnosząc się do kwestii przedawnienia, należy wyjaśnić, iż żaden przepis ustawy Prawo budowlane z 1974 r. nie przewiduje instytucji „przedawnienia” samowoli budowlanej. Ustawa nakazuje przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i jeśli istnieje możliwość – zalegalizowanie samowoli, zaś w przypadku braku możliwości legalizacji – nakazanie rozbiórki.

 

Reasumując, chciałbym zauważyć, iż wybudowany w latach 1978-1980 obiekt budowlany podlega procedurze legalizacji, natomiast Pani sąsiedzi mogą zaświadczyć, iż przedmiotowy obiekt budowlany był wykonany w okresie, o którym Pani wspomniała w pytaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + trzy =

»Podobne materiały

Legalizacja samowoli budowlanej

Posiadam dom, w którym bez pozwolenia i planu dobudowałem dwa pomieszczenia: jedno na parterze (na fundamencie), drugie na piętrze (na filarach). Czy możliwa jest teraz legalizacja samowoli budowlanej? Czy ma znaczenie umiejscowienie pokoi na (lub nie) fundamencie i ich powierzchnia?

 

Oddanie budynku do użytkowania a legalizacja obiektu

Należący do mnie budynek został wybudowany w 1990 r. na podstawie pozwolenia na budowę z roku 1989. Później pisemnie dokonałem do urzędu miejskiego zgłoszenia do użytkowania. Czy te działania wystarczyły, by budynek został zalegalizowany? Zezwolenie wymagało tylko zgłoszenia rozpoczęcia i zakoń

 

Legalizacja domu

Jaki jest koszt legalizacji domu jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 120 m2? Jest zgoda współwaścicieli działki, zagospodarowanie przestrzenne jest w porządku. Brak pozwoleń, projektów.

 

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

W 1995 r. rodzice uzyskali plany na dom piętrowy z garażem. Po zakończeniu budowy dom został przepisany na mnie. Budowa garażu nie została rozpoczęta. Obecnie dom jest zamieszkany. Starałam się niedawno uporządkować dokumenty i odkryłam, że projekt domu nie obejmował piwnic, które zostały wybudowane

 

Legalizacja dobudówki

Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej. W latach 1986-1987, kiedy właścicielem i administratorem budynku był ADM, wykonano dobudówkę w postaci zadaszenia nad wejściem do piwnicy. W dokumentacji przejętej od ADM nie ma żadnej wzmianki na temat tego zadaszenia. Jeden z członków wspólnoty zgłosił do

 

Legalizacja poddasza

W 2003 r. wybudowaliśmy dom. Wykonaliśmy poddasze użytkowe, którego nie było w projekcie. Nie mamy na nie pozwolenia ani zaznaczonych zmian w projekcie. Czy można w jakiś sposób dokonać legalizacji poddasza?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »