Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura importu tabaki z Brazylii

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 06.02.2018

Chcę zacząć od nowego roku importować tabakę (tytoń – nie do palenia) z Brazylii. Jak taka procedura wygląda krok po kroku? Czy wszystkie sprawy związane z importem załatwia księgowa? Mam również gotowy sklep on-line do sprzedaży detalicznej w UE. Jaką formę działalności powinienem wybrać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Procedura importu tabaki z Brazylii

Fot. Fotolia

W zakresie importu towaru należy w pierwszej kolejności odnieść się do przepisów celnych. Import do Polski towarów z krajów z poza UE wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej. Polega ona na sporządzeniu zgłoszenia celnego oraz uiszczeniu należności celnych. Dodatkowo może powstać obowiązek zapłaty należności podatkowych (VAT i akcyza).

 

Należności celno-podatkowe uiszcza się w ciągu 10 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego przez organ celny. Organ celny dopuszcza do obrotu sprowadzone towary dopiero po zapłaceniu wyliczonych w zgłoszeniu celnym należności celnych (a także podatkowych).

 

Należności celne oblicza się poprzez ustalenie wartości celnej towarów oraz stawki celnej wynikającej z taryfy celnej. Taryfę celną ustala się poprzez przyporządkowanie danego towaru zgodnie z tzw. Nomenklaturą Scaloną – CN, zawartą w rozporządzeniu w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zawierającym opisy towarów wraz z przypisanymi do nich 8-cyfrowymi ciągami cyfr identyfikującymi towary według określonej systematyki statystycznej (tzw. kody CN). Prawidłowa klasyfikacja taryfowa towarów w systemie Nomenklatury Scalonej jest kluczowa dla ustalenia kwoty należności celnych. Ustalenie kodu CN oraz stawki odbywa się poprzez System Zintegrowanej Taryfy Celnej – ISZTAR.

 

Tabaka posiada kod CN 24039910 i zgodnie z opisem w systemie ISZTAR tabaka jest tytoniem w postaci proszku lub ziarenek, obrabianym w specjalny sposób tak, żeby można go było zażywać, ale nie palić. Stawka celna wynosi 41,6%. Kiedy już ustalimy kod CN oraz stawkę, należy poddać importowany towar odprawie celnej. Na marginesie dodam, że wszelkie sprawy związane z importem  załatwi za Pana agent celny.

 

Dodatkowo import towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT. Obliczony i odprowadzony podatek VAT stanowi podatek naliczony i może pomniejszać podatek należny rozliczany w stosownej deklaracji. 

W zakresie podatku akcyzowego wskazać należy, że zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki – bez względu na kod CN.


Zatem to, czy wyroby tytoniowe podlegają podatkowi akcyzowemu, uzależnione jest tylko od spełnienia przez nie warunków określonych w odpowiedniej definicji. W myśl art. 98 ust. 5 ustawy „za tytoń do palenia uznaje się:

 

1) tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;

2) odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia”.

 

Tytoń do palenia w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym to produkt (bez względu na kod CN) zawierający w swoim składzie tytoń, odpady tytoniowe lub też tylko substancje inne niż tytoń, pod warunkiem, że został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków i nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.


Nieodłączną cechą tytoniu do palenia jest – jak sama nazwa wskazuje – możliwość użycia go do palenia, co wynika z ustawy. Zatem nadający się do palenia tytoń, to taki wyrób, który w papierosie, fajce lub cygarze poprzez jego żarzenie wywołuje dym nadający się do wdychania. W rezultacie tabaka, z uwagi brak możliwość palenia, nie jest uznawana za wyrób tytoniowy, co w konsekwencji powoduje, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

 

W zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy opodatkowania wskazać należy, że z uwagi na dokonywane zakupy towarów zdecydowanie odradzam formę podatku zryczałtowanego oraz kartę podatkową. Wynika to z faktu, iż w przypadku tych form podatnik nie może pomniejszyć uzyskanego przychodu o koszty podatkowe, którymi w tym przypadku będą przede wszystkim dokonywane zakupy (import) tabaki.

 

W rezultacie pozostają do wyboru dwie formy opodatkowania – zasady ogólne lub podatek liniowy. Skala podatkowa polega na tym, że dochód jest opodatkowany stawką 18% do momentu osiągnięcia dochodu w ciągu roku w wysokości 85 528 zł. Ponad tę kwotę podatek wzrasta do poziomu 32%. W przypadku natomiast wyboru podatku liniowego stawka podatku wynosi stałe 19% niezależnie od tego, jaki dochód wygeneruje podatnik w ciągu roku.

 

Warto pamiętać, ze jeżeli podatnik zdecyduje się na wybór podatku liniowego, musi o tym fakcie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. Wadą wyboru podatku liniowego jest brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym oraz od podatku od takich dochodów nie można odliczać większości ulg (odliczane mogą być jedynie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne). A zatem od:

 

  1. dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym nie można dokonywać odliczeń, między innymi, darowizn, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w ramach ulgi internetowej oraz w ramach ulgi odsetkowej,
  2. podatku z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku liniowego nie można dokonywać odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej.

 

Rozliczenia podatku liniowego dokonuje się na formularzu PIT-36L składanym do 30 kwietnia roku następującego.

 

W przypadku wyboru zasad ogólnych podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia do urzędu skarbowego. Uzyskany z działalności gospodarczej przychód pomniejsza o wydatki będące kosztami podatkowymi. Rozliczenia podatku na zasadach ogólnych dokonuje się na formularzu PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następującego.

 

Niezależnie od wybranej formy  podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, przy którego pomocy właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące.

 

Natomiast podatnicy będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, przy którego pomocy właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały. Przez małego rozumie się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - IX =

»Podobne materiały

Przesyłka z zagranicy na osobę fizyczną a sprzedaż towaru w Polsce jako firma

Dostałam pocztą trzy paczki z Kanady, zawierające towar wysłany na osobę fizyczną. Wartość zadeklarowana całości: 3000 CAD. Żadna paczka nie została oclona, nie mam żadnego dokumentu od celników. Na jednej paczce jest zielona pieczątka „dopuszczone do obrotu”, na dwóch pozostałych są dwi

 

Dropshipping z Chin - czy dropshipping to dobre rozwiązanie dla sklepu internetowego?

Prowadzę działalność gospodarczą (sklep internetowy) i sprowadzam produkty z hurtowni z Chin. Do tej pory załatwiałam wszystkie certyfikaty, pozwolenia, płaciłam VAT i cło. Wszystko to zajmuje dużo czasu, dlatego rozważam dropshipping. Widzę to tak: ja na stronie WWW zamieszczę towar z hurtowni, a p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »