.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problemy z bratem po odziedziczeniu mieszkania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 31.05.2017

Niedawno zmarła moja matka. Prawomocnym wyrokiem sądu dziedziczyłem z bratem po 1/2 mieszkania spółdzielczego własnościowego i zaczęły się problemy. Nie mam do brata zaufania. a moje relacje z nim nie są najlepsze. Kiedy możemy sprzedać mieszkanie, unikając podatku dochodowego? Czy tak samo wygląda sytuacja, gdy brat lub moja córka będzie kupującym? Kto powinien wycenić i ponieść koszty wyceny, jeśli jest to temat sporny? Czy to, że w mieszkaniu jest zameldowana moja córka, zmienia sytuację? Brat proponuje wykup mojej części jak najszybciej po okazyjnej, zaniżonej cenie i zapłatę za 5 lat, na co się oczywiście nie zgadzam. Poza tym bez mojej zgody i konsultacji ze mną brat wynajął to mieszkanie. Jak zmusić brata do uczciwej umowy w tej sprawie? Czy mogę przekazać swój udział w spadku mojej córce i w jaki sposób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

W mojej ocenie najlepszą odpowiedzią na Pana pytania będzie przedstawienie tez wyroków wydanych w podobnych sprawach, które wskażę co należy rozumieć przez własny cel mieszkaniowy.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 20 października 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 908/14, wskazał, że „wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. dachu nad głową, dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać. Wyraz »mieszkaniowe« w wyrażeniu »własne cele mieszkaniowe« należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania w znaczeniu przedmiotowym, bo przecież ustawodawca wyraźne przewidział, że cele mieszkaniowe mogą być zrealizowane także poprzez wydatki związane z innymi przedmiotami (np. dom, grunt)”.

 

Szeroką wykładnię art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawia Wojewódzki Sądu Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 549/14: „spłata kredytu budowlanego zaciągniętego przez spółdzielnię też jest własnym celem mieszkaniowym”.

 

Jeżeli zdecydowałbym się Pan zakupić mieszkanie, ale w nim nie zamieszkać, to polecam pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1028/14, w którego tezie wskazano, że „art. 21 ust. 1 pkt 131 nie uzależnia zwolnienia z PIT od tego, co dalej stanie się z kupionym mieszkaniem. Ustawodawcy nie chodziło o to, by w nabytym mieszkaniu bądź domu podatnik miał od razu zamieszkać”.

 

Ostatni pogląd, który w mojej ocenie jest dla Pana korzystny, to pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 961/13. w którego tezie wskazano, że  „jeżeli w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości wydatkuje się na rzecz dewelopera tytułem umowy deweloperskiej środki otrzymane ze sprzedaży otrzymanej w spadku nieruchomości oraz po wybudowaniu przez dewelopera tego lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni na podstawie tejże umowy deweloperskiej ustanowi odrębną własność lokalu mieszkalnego a prawo własności zostanie przeniesione na skarżącą, zostaną spełnione przesłanki uzasadniające zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Fakt, że przeniesienie prawa własności do lokalu na rzecz skarżącej nastąpi po upływie terminu, wynikającego z tego przepisu, nie pozbawia skarżącej prawa do tego zwolnienia”.

 

Z powyższego wynika, że zakup domu dla własnych celów kwalifikuje się do zwolnienia od podatku. Zakup mieszkania dla córki już nie, bowiem nie obejmuje on tzw. dachu nad głową dla Pana, lecz dla dziecka. Jeżeli rodzeństwo zechce sprzedać spadek przed 5 laty, wówczas podatek wystąpi.

 

Odnosząc się do najmu, zauważyć należy, iż do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Przykładem często przywoływanym jest umowa najmu, której zawarcie wychodzi poza granice zwykłego zarządu, jeśli pomieszczenie na wspólnej nieruchomości nie było dotychczas wynajmowane. Inaczej jest w sytuacji, gdy najem trwał już wcześniej, a czynność zmierza jedynie do przedłużenia dotychczasowego stosunku prawnego albo zawarcia nowej umowy na podobnych warunkach. Innymi słowy bez Pana podpisu umowa najmu jest nieważna i ma Pan prawo udać się do mieszkania i prosić najemcę o wgląd do umowy lub udostępnienie Panu Pana „części” mieszkania.

 

Swój udział w spadku ma Pan prawo przenieść na córkę w drodze darowizny w formie aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl