.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problematyczny najemca - jak pozbyć się z mieszkania?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 25.06.2021 • Zaktualizowane: 25.06.2021

Wynajmuję od dwóch miesięcy mieszkanie pani, która jest samotną matką z trójką dzieci. Na górze mieszka rodzina z Ukrainy. Na początku nie było problemów. Od około tygodnia zaczęły się kłopoty, najemca (ta pani) pisze do mnie prawie codziennie, że jest za zimno, za ciepło, za głośno itd. Pojawiła się też pleśń na ścianie, gdzie kiedyś zbierała się woda – mimo że prosiłam o wietrzenie, zwłaszcza że wszystko jest wyremontowane. Codziennie nowy problem. Poprosiłam panią, że w związku z powyższymi problemami myślę, że najlepiej będzie, jeśli znajdzie nowe mieszkanie z odpowiednimi dla niej warunkami. Teraz straszy mnie sądem, prawnikami, okresem ochronnym… Czy jest jakaś szansa na pozbycie się problematycznego najemcy? Uprzykrza życie sąsiadom z góry, naprawdę nie da się z nią żyć w zgodzie. Niestety nie dokończyliśmy formalności związanych z najmem okazjonalnym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problematyczny najemca - jak pozbyć się z mieszkania?

Najem okazjonalny

O ile dobrze zrozumiałam, przy zawieraniu umowy nie zachowano wszystkich wymogów formalnych, jakie ustawa wymaga dla zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego „do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

 

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym”.

 

Ponadto właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nie stosuje się przepisów dotyczących opróżnienia lokalu bez konieczności przeprowadzenia postępowania o eksmisję.

Problemy lokatorki a rozwiązanie umowy

W mojej ocenie nie może Pani korzystać z dobrodziejstwa umowy najmu okazjonalnego. W takim przypadku, jeśli ma Pani podpisaną umowę najmu, ma Pani jedynie możliwość wypowiedzenia jej z przyczyn, które dopuszcza ustawa. Jeśli lokatorka płaci czynsz, to jest to bardzo utrudnione. Jedną z przyczyn upoważniających do wypowiedzenia jest to, że pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. Obawiam się, że skargi na innych lokatorów i stan lokalu nie wchodzą tu w zakres tej przesłanki.

Eksmisja problematycznego najemcy

Artykuł 11 ust. 10 ustawy dopuszcza jednak, by ważnych przyczyn, innych niż określone w ustawie jako podstawa do wypowiedzenia, właściciel wytoczył powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku. W mojej ocenie trudności w relacjach między najemcą a wynajmującym mogą stanowić taką podstawę. To jednak wymaga, by wcześniej pisemnie spróbowała się Pani porozumieć z najemczynią co do możliwości rozwiązania umowy. W przypadku braku porozumienia trzeba skierować do sądu powództwo o rozwiązanie stosunku najmu i uzyskać wyrok stanowiący podstawę do eksmisji. Prawdą jest natomiast, że jeśli najemczyni ma małoletnie dzieci, eksmisja może być utrudniona. Sąd może, ale nie musi przyznać tu prawo do lokalu socjalnego, a na te długo się oczekuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl