.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z uzyskaniem dokumentów od pracodawcy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 17.01.2015

Moja żona przebywa na urlopie macierzyńskim. Dwa tygodnie temu złożyła wniosek do pracodawcy o przedłużenie urlopu. Szef miał przekazać dokumenty księgowej, a ta wysłać je do ZUS-u. Mamy jednak problem z uzyskaniem dokumentów od pracodawcy, który nie chce tego zrobić. Jak możemy zareagować w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotny z punktu widzenia Pana małżonki interesu jest przepis art. 1821 Kodeksu pracy (dalej K.p.), zgodnie z nim:

 

„Art. 1821. § 1. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 

1)  do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1,

2)  do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

 

§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

 

§ 3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

 

§ 4. Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.

 

§ 5. W przypadku określonym w § 4 podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

 

§ 6. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 61–7, art. 1801 § 2 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio”.

 

Istotne jest, iż § 4 cytowanego przepisu odsyła w swej treści m.in. do art. 163 § 3 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika–ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego”.

 

Brzmienie tego przepisu wskazuje, iż udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po wykorzystanym urlopie macierzyńskim jest obligatoryjne, jeśli pracownica (pracownik-ojciec) złoży taki wniosek, i niezależne od woli pracodawcy, który nie może odmówić. Za takim brzmieniem przepisu wskazuje nadto treść § 2 który wskazuje, iż „dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany”, zatem nie ma możliwości jego nieudzielania. Pracodawca nie ma w tej kwestii prawa wyboru, uprawnienia, lecz obowiązek uwzględnienia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński.

 

Matka dziecka może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego zarówno w sytuacji, gdy to ona w pełni wykorzystała zwykły urlop macierzyński, jak i wtedy, gdy wcześniej zrezygnowała z jego części na rzecz pracownika ojca wychowującego dziecko. Pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest objęty ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Jeżeli pracownik przebywający na dodatkowym urlopie macierzyńskim zachoruje i znajdzie się w szpitalu, będzie mógł przerwać swój urlop. W tym czasie z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym jedno z uprawnionych rodziców będzie w szpitalu, skorzysta drugie z rodziców. Jednocześnie ze względu na odrębny charakter i czas trwania urlopu podstawowego i urlopu dodatkowego nie jest konieczne wykorzystanie obowiązkowych 8 tygodni.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej zasadnym jest zgłoszenie sprawy do Okręgowej Inspekcji Pracy, bowiem pracodawca niedopełnia obowiązków, które nałożył na niego ustawodawca w związku z uprawnieniami pracowników związanych z rodzicielstwem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »