Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z urzędem skarbowym - niezłożenie zeznania podatkowego

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 08.12.2015

W latach 2012–2013 (przez półtora roku) prowadziłem działalność gospodarczą, którą potem zamknąłem. Zawsze regularnie płaciłem zaliczki na podatek dochodowy i VAT. Niestety z powodu kłopotów rodzinnych zupełnie zapomniałem o złożeniu zeznania podatkowego za 2012 i 2013 r. Obecnie bardzo obawiam się konsekwencji karnych i finansowych. Chciałbym ponownie otworzyć firmę, ale nie wiem, co mi grozi. Proszę o rady, jak postępować.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Jeśli problem tkwi tylko i wyłącznie w niezłożeniu deklaracji rocznych za rok 2011 r. i 2012 r., a podatki były regularnie płacone i nie było i nie ma zaległości podatkowych, to nie ma się Pan czego obawiać, jeśli złoży Pan tzw. czynny żal wraz ze złożeniem zaległych deklaracji.

 

Rzeczywiście niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w Kodeksie karnym skarbowym:

 

„Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia”.

 

Jednak jak Pan widzi – z tego przepisu wynika, iż niezłożenie deklaracji podatkowej może wystąpić w dwóch różnych sytuacjach:

 

Pierwsza – gdy podatnik, uchylając się w ogóle od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji i naraża podatek na uszczuplenie. Czyli ktoś uzyskał np. dochód, ale nie składa w ogóle deklaracji podatkowej i tym samym nie płaci podatku. Kwalifikacja prawna tego czynu zależy od kwoty narażonego na uszczuplenie podatku. Jeśli kwota niezapłaconego podatku wraz z odsetkami jest niższa niż ustawowy próg (co do zasady 5-krotnośc minimalnego wynagrodzenia za pracę), to sprawca podlega grzywnie za wykroczenie skarbowe. Jeśli jest wyższa, to czyn ten stanowi przestępstwo i zagrożony jest nawet karą pozbawienia wolności.

Druga – gdy podatnik co prawda płaci podatek, ale nie składa deklaracji. Taka sytuacja może wystąpić właśnie w sytuacji, gdy np. są płacone rocznie zaliczki na podatek dochodowy i ich wysokość jest prawidłowa, ale podatnik zapomnie złożyć deklaracji rocznej. Zakładając, iż nie ma on obowiązku dopłacić podatku (np. jest na podatku liniowym albo nie jest, ale nie wszedł w II próg podatkowy). W takiej sytuacji podatnik nie uszczupla w żaden sposób należności państwa na uszczuplenie, a jedynie zaniechał dokonania pewnej formalności. W takim wypadku podatnik będzie podlegał karze jak za wykroczenie skarbowe.

 

Dodatkowo trzeba wskazać, że wykroczenie skarbowe może być popełnione co do zasady umyślnie (z zamiarem bezpośrednim), niemniej umyślność w prawie karnym skarbowym jest traktowana nieco inaczej niż w „zwykłym” prawie karnym – przyjmuje się, iż podatnik musi znać przepisy i powinien pamiętać o swoich podstawowych obowiązkach. Fakt problemów rodzinnych czy zdrowotnych może usprawiedliwiać nieterminowe złożenie deklaracji, ale biorąc pod uwagę, że od terminu na złożenie np. deklaracji za rok 2012 minęły prawie dwa lata, jest to raczej słaby argument. W tak długim czasie podatnik może przecież skorzystać z pomocy innej osoby w celu załatwienia formalności.

 

W związku z tym w takiej sytuacji najlepszym wyjściem byłoby skorzystanie z instytucji tzw. czynnego żalu.

 

(…)

 

Przepis obejmuje co prawda złożenie „korekty deklaracji podatkowej”, jednak można rozważać, czy nie należałoby go zastosować także do sytuacji, kiedy ktoś w ogóle nie złożył deklaracji podatkowej i teraz ją składa

 

Bądź co bądź – o tym, jaki charakter ma czynność podatnika, czy jest to czynność z art. 16, czy 16a, decyduje jej rzeczywista treść – zatem winien Pan napisać pismo do naczelnika US, w którym wskazuje Pan, iż nie złożył Pan w wyniku niezawinionych przez siebie przyczyn deklaracji podatkowej rocznej za rok 2012 i 2013 r. i w związku z tym składa Pan je obecnie wraz z niniejszym zawiadomieniem. Deklaracje oczywiście powinny być prawidłowo wypełnione. Jednocześnie winien Pan wskazać, iż podatek został zapłacony, ponieważ odprowadzane były miesięczne zaliczki. Jeśli po wypełnieniu deklaracji okaże się, że jakiś podatek jest do zapłaty, to należy go zapłacić wraz ze złożeniem deklaracji. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - VII =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za wystawianie „pustych” faktur

W maju wystawiłam na polecenie szefa faktury firmie, z którą współpracujemy. Były to faktury „puste”, ponieważ towar został dostarczony dopiero w sierpniu. Kto w razie kontroli zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w tej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »