.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z drogą dojazdową – służebność gruntowa

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 14.12.2009

Moja działka, na której obecnie buduję dom, ma dostęp do drogi publicznej przez tzw. służebność przez działkę sąsiada (służebność jest wpisana do Księgi wieczystej). Droga ta jest pasem o szerokości 3 metrów i długości około 30 metrów, wytyczonym i zaksięgowanym notarialnie. Sąsiad zażądał ode mnie odkupienia tego pasa, by mogły po nim poruszać się pojazdy wjeżdżające na plac budowy. W wydziale geodezji dowiedziałem się jednak, że to niemożliwe. Sąsiad zaczął więc budować nowy płot tak, by uniemożliwić przejazd ciężarówkom. Co mogę zrobić, by zmusić go do zaprzestania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z drogą dojazdową – służebność gruntowa

Służebność drogi koniecznej

Opisana przez Pana sprawa może być załatwiona wyłącznie na drodze postępowania sądowego.

 

W chwili obecnej posiada Pan w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego ustanowioną służebność gruntową – służebność drogi koniecznej. To ograniczone prawo rzeczowe zostało również w sposób prawidłowy ustanowione, gdyż sporządzony został akt notarialny oraz ujawnione jest w treści Księgi wieczystej.

 

Przepisy prawa cywilnego ograniczonym prawom rzeczowym zapewniają ochronę, co wynika z bezwzględnego charakteru tych praw (są one skuteczne według zasady erga omnes – z łac. wobec wszystkich).

 

Do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności – art. 222 Kodeksu cywilnego: „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Roszczenie przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaprzestanie naruszeń wykonywania służebności drogi koniecznej

Czyli w tej konkretnej sprawie przysługuje Panu, jako uprawnionemu z ograniczonego prawa rzeczowego, roszczenie przeciwko właścicielowi nieruchomości – jest to uprawnienie do żądania zaprzestania naruszeń. Z roszczeniem takim w ramach powództwa cywilnego można wystąpić w sytuacji, gdy pojawiają się realne niebezpieczeństwa powtarzających się działań bezprawnych, i ma ono na celu zapobieżenie naruszeniom w przyszłości.

Zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności drogi koniecznej

Może Pan żądać, aby sąd dokonał zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności drogi koniecznej poprzez zobowiązanie właścicieli gruntów obciążonych, przylegających do drogi koniecznej, do tolerowania, że w czasie przejeżdżania pojazdów o szerszym nadwoziu niż istniejąca droga, nadwozia te będą się znajdować w przestrzeni powietrznej nad tymi przylegającymi gruntami, z czym musi się łączyć zakaz wznoszenia w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, budynków i innych urządzeń, np. płotów. Takie zobowiązanie jest możliwe w świetle orzecznictwa sądowego (np. postanowienie SN z dnia 20 listopada 1981 r., sygn. akt III CRN 232/81, OSNC 1982, z. 4, poz. 62).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton