.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem ze współwłaścicielami domu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 08.01.2017

Otrzymaliśmy w spadku 1/2 domu jednorodzinnego (I piętro ) z działką. Współwłaściciele na parterze nie mają uregulowanych spraw spadkowych po byłym właścicielu połowy domu. Obecnie chcemy podłączyć gaz na piętro, finansując samodzielnie przyłącze, jednakże w związku z obecną sytuacją prawną pozostałych właścicieli nie możemy, bo nie wyrażają zgody. Na chwilę obecną nie mamy tam żadnego ogrzewania, a rozpoczęliśmy remont mieszkania. Czy jest jakiekolwiek szansa na rozwiązanie tej sytuacji? Myśleliśmy o prawnym rozdzieleniu domu i działki przez geodetę, ale nie wiemy, czy to przyniesie rozwiązanie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem ze współwłaścicielami domu

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.

 

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

 

Mając na uwadze powyższe, ma Pani dwie możliwości; pierwsza to żądanie ustanowienia zarządcy dla nieruchomości, a druga to zniesienie współwłasności. Za każdym razem konieczne jednak będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego celem ustalenia osób, które byłby uczestnikami postępowania jak wyżej.

 

Pani jako współwłaścicielce przysługuje uprawnienie do wystąpienia z żądaniem stwierdzenia nabycia spadku po osobach zmarłych. Wskazuje Pani bowiem, że stan prawny po stronie współwłaścicieli nie jest uregulowany. Z księgi wieczystej zapewne wynika, kto był współwłaścicielem, a kto nie pozostaje już przy życiu. Powyższe z kolei powoduje, że uzyskując wgląd do akt księgi wieczystej, będzie Pani w stanie ustalić, po kim przeprowadzić postępowanie spadkowe. Wnosząc do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wystarczy, że wskaże Pani choćby część osób, które będą dziedziczyły, co z kolei spowoduje, że osoby te w momencie stawiennictwa będą wskazywać dalszych spadkobierców. Dobrze byłoby, gdyby udało się podać od razu wszystkich uczestników postępowania, ale to, jak mniemam, będzie znacznie utrudnione.

 

Przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku pozwoli skierować do Sądu każde inne postępowanie (żądanie). W innym przypadku sąd zawiesi postępowanie o np. ustanowienie zarządcy lub zniesienie współwłasności, bowiem w pierwszej kolejności koniecznym będzie ustalenie osób, które mają być uczestnikami postępowania.

 

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja, w której się Pani znalazła, jest „patowa”, bowiem występuje znaczne niebezpieczeństwo, że przed zimą nie uda się Pani zakończyć choćby postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, które w mojej ocenie jest wstępem do każdego innego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »