.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z zarejestrowaniem samochodu kupionego na części

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 02.08.2021 • Zaktualizowane: 02.08.2021

Mam problem z zarejestrowaniem samochodu, gdyż na fakturze poprosiłem o wpis: auto z przeznaczeniem na części. Auto jest sprawne. Zmieniłem jednak zdanie i chciałbym je zarejestrować, zrobiłem przegląd, wykupiłem OC. Pani w wydziale komunikacji jednak odmawia rejestracji, twierdząc, że trzeba wystawić nową fakturę lub sprostowanie. Sprzedający uważa, że nic nie może zrobić, bo dokumenty już wysłał. Co mogę zrobić w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z zarejestrowaniem samochodu kupionego na części

Faktura z dopiskiem o przeznaczeniu samochodu na części

Zgodzić się należy, że pani z wydziału komunikacji prawidłowo poinformowała Pana, że niezbędnym warunkiem rejestracji auta jest przedłożenie faktury bez dopisku „auto z przeznaczeniem na części”.

 

Niestety, ale aby auto mógł Pan zarejestrować, nie pozostaje Panu nic innego jak przedłożenie faktury bez tego dopisku/adnotacji.

Wystawienie korekty do faktury

Skoro sprzedawca nie jest już w stanie usunąć tej fv i wystawić nowej (bo już ją rozliczył), to pozostaje wystawienie korekty do faktury. Zgodnie bowiem z art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korekta faktury powinna być wystawiona w przypadku, gdy:

 

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
 • udzielono opustów i obniżek cen,
 • dokonano podatnikowi zwrotu towarów i opakowań,
 • dokonano nabywcy zwrotu całości lub części zapłaty,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

 

Gdy mamy do czynienia z jakąkolwiek z wyżej opisanych pomyłek to art. 106j ust 2 ustawy o VAT wskazuje, że należy wystawić korektę, która powinna zawierać:

 

 • wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA albo wyraz KOREKTA;
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • przyczynę korekty (tj. w Pana przypadku usunięcie błędnej adnotacji o przeznaczeniu pojazdu).

 

Owa korekta nie wpłynie na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – a zatem jej wystawienie nie będzie się wiązać z niczym zw. z podatkami dla sprzedającego oraz dla Pana jako kupującego.

 

Zasady opisujące księgowanie faktur korygujących wskazane są w art. 14 ust. 1m–1p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazują one, że moment ujęcia korekty faktury jest uzależniony od tego, z jakiego powodu została wystawiona faktura korygująca:

 

 • jeśli korekta jest wystawiona w wyniku błędu (np. zawierała pomyłki w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), należy się cofnąć do okresu, w którym została wystawiona faktura pierwotna,
 • jeśli korekta faktury została wystawiona z powodu innych późniejszych zdarzeń (np. reklamacja, zwrot lub częściowy zwrot towaru, udzielenie rabatu), wówczas fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.

 

Zdaje się, że w Panach przypadku korektę należałoby rozliczyć na bieżąco, ale tutaj pomoże na pewno księgowość.

Zobowiązania sprzedawcy

Faktury korygujące powinny być wystawione niezwłocznie po ujawnieniu powstałego w fakturze błędu. Przepisy ustawy o VAT nie określają jednak żadnego terminu, w jakim podatnik miałby wystawić fakturę korygującą, a jedynie okoliczności(opisane wyżej) powodujące obowiązek wystawienia owej korekty. Natomiast z uwagi na to, że dokumentacja sprzedaży dla celów rozliczenia podatku musi być przechowywana przez 5 lat, to okres 5 lat należy przyjąć za termin dokonania korekty. Jest to związane przede wszystkim z tym, że po upływie 5 lat zobowiązanie podatkowe się przedawnia. Gdy to nic nie da, może Pan skierować sprawę na drogę sądową. Trzeba pamiętać, aby przed postępowaniem zebrać odpowiednią ilość dowodów potwierdzających nasze stanowisko, takich jak różnego rodzaju pisma, maile czy zeznania świadków. Proszę jednak pamiętać, że aby żądać korekty, na fv musi być błąd, nie zmiana zdania jednej ze stron umowy sprzedaży. Błąd zaś to niezgodność z umową. Może Pan zatem wskazywać, że był Pan w błędzie, że auto jest w gorszym stanie, niż okazało się w rzeczywistości, i obecnie jest wielką szkodą i stratą jego sprzedaż na części.

 

Jeśli bowiem faktura jest wystawiona zgodnie z przepisami i umową zawartą między Panami, to Pan jako nabywca nie może żądać od sprzedawcy wystawienia faktury korygującej. Jeśli wiec są dowody na to, że kupił Pan auto na części, to sam fakt, że Pan zmienił zdanie, na wiele się zda. Sprzedawca bowiem wystawił fv zgodnie z umową (która może być nawet ustna) i tak naprawdę tylko jego dobra wola może spowodować wystawienie korekty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »