Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z wynagrodzeniem dla zleceniobiorcy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 13.09.2019

Mam problem z wynagrodzeniem dla zleceniobiorcy. Prowadzę firmę usług pośrednictwa kredytowego, współpracuję bez umów ze zleceniobiorcami. W ubiegłym miesiącu wykonałam usługę pośrednictwa kredytowego, za którą zleceniobiorca chce więcej pieniędzy – nie podpisywałam żadnej umowy współpracy, wysłałam do firmy kwotę do wystawienia faktury, ale zleceniobiorca stwierdził, że to za mało i żąda, żebym zapłaciła więcej, strasząc mnie sądem i wpisem do KRD. Czy rzeczywiście firma może wymusić na mnie wyższą kwotę faktury, bo uważa, że należy się jej więcej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pisze Pani o zleceniobiorcach, a potem o tych samych osobach jako firmach, a nadto o fakturach jakie oni Pani wystawiają. Mniemam zatem, że tak jak Pani, zleceniobiorcy są podmiotami gospodarczymi.

 

Nie ma Pani zawartych z nimi umów pisemnych, ale to nie znaczy, że w ogóle nie ma zawartych umów. Czyniła Pani z nimi jakieś ustalenia, co do zasad współpracy oraz zasad wynagradzania (bez wątpienia), albowiem inaczej zleceniobiorca nic by nie robił, a Pani nie uznawałaby, że należy mu się jakieś wynagrodzenie.

 

Problem jest z ustaleniem wynagrodzenia dla zleceniobiorcy lub podstaw jego ustalania. Co do zasady – jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

 

Wysyłając zlecenie – zleceniobiorca składał Pani ofertę, na określonych warunkach. W chwili jej składania raczej był świadom wysokości swego wynagrodzenia. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. A skoro Pani potwierdziła przyjęcie do realizacji umowa została zawarta.

 

Przy zleceniu, jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

 

W świetle powyższego można uznać, że w dotychczasowej praktyce zleceniobiorca otrzymywał wynagrodzenie odpowiednie do nakładu jego pracy. W chwili obecnej uznał, że jest ono za małe – czyli nie odpowiada nakładowi jego pracy.

 

Realnie – zleceniobiorca może:

1) wystawić Pani wyższą niż to wynika z umowy fakturę i żądać zapłacenia wskazanej w niej kwoty, wysłać wezwanie do zapłaty, a przy braku zapłaty starać się o wpis do KRD (sądowego lub prywatnego),

2) wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę wyższego wynagrodzenia, licząc, że wygra proces.

 

Zleceniobiorca nie jest raczej w stanie wymusić na Pani wyższego wynagrodzenia na drodze polubownej. Pani po prostu nie zgadza się na wyższe wynagrodzenie. Ale na drodze sądowej być może jest to możliwe. Zależałoby to od okoliczności faktycznych udzielenia przez bank konkretnego kredytu, a w zasadzie od okoliczności związanych z obsługą kredytobiorcy przez Panią oraz zleceniobiorcę; od tego, co każde z Państwa czyniło w tym zakresie.

 

Samo twierdzenie zleceniobiorcy, że należy mu się wyższe wynagrodzenie to za mało. W ostateczności w ramach procesu sądowego – w ramach dowodu z opinii biegłego ustalone byłoby jakie to wynagrodzenie powinno być w okolicznościach sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 10 =

»Podobne materiały

Upoważnienie do podpisu pod aktem darowizny

Mieszkam za granicą. Mam otrzymać w darowiźnie nieruchomość od taty. Czy mogę upoważnić kogoś w Polsce, aby w moim imieniu podpisał się pod aktem darowizny? Jak to zrobić?

 

Przedawnienie długu paletowego

Pracuję w firmie handlowej – w hurtowni. Towar od dostawców otrzymujemy na paletach euro, które nie są fakturowane. Większość naszych kontrahentów nie monitoruje na bieżąco stanu zadłużenia paletowego i obecnie zdarza się, że jesteśmy wzywani do zwrotu palet za bardzo długi okre

 

Weksel in blanco a wynajmowanie mieszkania

Zamierzam wynająć mieszkanie studentom, ale obawiam się ewentualnych szkód przez nich wyrządzonych. Chciałbym się przed tym jakoś zabezpieczyć, dlatego zastanawiam się, czy możliwe jest podpisanie weksla in blanco na 4000 zł, wystawionego na mnie? Czy to ma sens w świetle prawa, skoro dotyczy osób p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »