Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z wyborem PKD działalności lombardowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.03.2017

Poproszę o poradę w sprawie podatku dotyczącą umów zawieranych w mojej firmie. Prowadzę m.in. działalność lombardową, gdzie umowa pożyczki zostały zastąpiona przedwstępną umową sprzedaży z możliwością odstępnego. Zmiana ta została spowodowana nowymi przepisami dotyczącymi prowadzenia usług finansowych. Problem mój polega na tym, że nie jestem przekonany do końca, czy od ww. umowy należy odprowadzić podatek VAT. Zalecany jest tu PKD 64.92.z. Zgodnie z powyższym nr PKD działalność gospodarcza według klasyfikacji nie podlega podatkowi VAT, jednak w umowie zawarta jest czynność „odstępnego”, która chyba podlega VAT-owi i powinna być rejestrowana w kasie fiskalnej. Proszę o rozstrzygnięcie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Klasyfikacja PKD nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla opodatkowania usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5a ustawy ww. towary lub usługi będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. W przypadku zatem towarów i usług znaczenie ma PKWiU i ewentualnie PKOB, ale dla konkretnej usługi/dostawy, by np. ewentualnie zastosować inną stawkę niż podstawowa. Przechodząc jednak do odstępnego, w mojej ocenie co do zasady odstępne w rozumieniu otrzymywane w takich warunkach, gdzie stanowi wynagrodzenie za usługę, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak uznał m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1583/15), zgodnie z którym „nie jest odszkodowaniem świadczenie za utratę korzyści z czynszu w związku z rozwiązaniem umowy najmu przed terminem, jeżeli wynajmujący na taką sytuację się godzi, w tym kontekście samo nazwanie przez strony wynagrodzenia należnego za wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy karą umowną nie może mieć decydującego znaczenia dla określenia konsekwencji podatkowych tego zdarzenia (nie jest bowiem istotna nazwa, lecz rzeczywisty charakter świadczenia)”.

 

Jest to jednak kwestia wielce ocenna, z orzecznictwa bowiem wynika, że VAT za odstępne trzeba zapłacić, jeśli umowa, z którą wiąże się odstępne, podlegałaby podatkowi od towarów i usług. Tak przykładowo uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. akt I FSK 1664/12), w którym czytamy, że „rekompensata za przedterminowe rozwiązanie kontraktu jest z nim integralnie związana i trzeba od niej zapłacić VAT, skoro umowa jest opodatkowana”. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 15 grudnia 1993 r., sygn. akt C-63/92 uznał, że „artykuł 13(B)(b) VI Dyrektywy, który zezwala Państwom Członkowskim na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń w zakresie zwolnień wynajmu nieruchomości, nie upoważnia ich do opodatkowania wynagrodzenia należnego jednej stronie od drugiej w związku z rezygnacją z najmu, w przypadku, gdy czynsz opłacany w ramach umowy najmu nieruchomości był zwolniony z podatku VAT”. Poniekąd na tym samym toku rozumowania opiera się NSA.

 

Jak z powyższego wynika, obecnie jest problematyczne określenie jednoznacznie, czy podlega, czy nie podlega VAT-owi odstępne. Jeśli kierować się najnowszym orzecznictwem, to odstępne dzieli los podatkowy, a dokładniej kwalifikację umowy, której dotyczy. Sprzedaż przez klienta Panu towaru nie podlega podatkowi VAT, bowiem sprzedawca nie działa w charakterze podatnika, wydaje się więc, że i odstępne tu opodatkowaniu podlegać nie będzie. W mojej jednak ocenie w przypadku specyfiki lombardu i obchodzenia odstępnym przepisów antylichwiarskich, umożliwiającego dalsze funkcjonowanie wielu lombardów, organy podatkowe mogą starć się dojść do serca transakcji i uznawać odstępne za wynagrodzenie, co spowodować może uznanie go za czynność podlegająca VAT-owi na zasadach ogólnych.

 

Zdaję sobie sprawę, że jednoznaczna odpowiedź byłaby dla Pana bardziej użyteczna, ale po zmianach podejście organów do kreatywnych rozwiązań lombardowych dopiero się kształtuje i trudno przewidzieć, jakie, wewnętrznie, zajmie stanowisko MF, i jakiej kwalifikacji bronić będą organy podatkowe. Dobrym więc wyjście byłoby wystąpienie o indywidualną interpretację i argumentacja, że odstępne nie podlega tu opodatkowaniu z powodów, które opisałem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 9 =

»Podobne materiały

WNT i późniejsza sprzedaż towarów poza UE

Czy w ramach mojej firmy mogę kupować samochody w kraju UE (np. w Danii) bez podatku VAT i sprzedawać je osobom spoza wspólnoty (np. z Ukrainy), nie płacąc przy tym podatku VAT? A jeśli samochód zostanie zakupiony z VAT, to czy po sprzedaży mogę odzyskać podatek?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »