Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z uzyskaniem świadectwa pracy przez praktykanta

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 21.04.2017

W 2013 r. mój syn rozpoczął naukę w szkole zawodowej. Odbywał też praktyki przez kolejny rok, ale potem przerwał naukę, a pracodawca cały czas płacił na niego składki, tj. jeszcze 2 lata. Dowiedzieliśmy się o tym niedawno z listu od ZUS-u. W międzyczasie syn rejestrował się  jako bezrobotny, a później wyjechał do pracy za granicę. Były pracodawca naszego syna (pracownika-praktykanta) zaproponował nam wpłatę 1000 zł rekompensaty za te nadpłaty, a wtedy wyda świadectwo pracy. UP także czeka na to świadectwo. Co syn ma zrobić w tej trudnej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Faktycznie opisywana sytuacja jest dość kuriozalna i jeszcze się nie spotkałam z podobnym zdarzeniem.

 

Co można zrobić? Są dwa możliwe rozwiązania. Po pierwsze zapłacić pracodawcy żądaną kwotę i odebrać świadectwo pracy. Ta sytuacja jednak będzie rodzić dwa problemy. Po uzyskaniu świadectwa pracy za cały okres ubezpieczenia syn będzie miał problemy w urzędzie pracy, bowiem ze świadectwa będzie wynikać, iż był zatrudniony w okresie, gdy zarejestrował się jako osoba bezrobotna. Poza tym syn narazi się na ewentualną odpowiedzialność karną z tytułu posługiwania się dokumentem poświadczającym nieprawdę  lub też za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Za pierwszy czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, za drugie przestępstwo do lat 3. Osobiście odradzam tę ścieżkę, bowiem skazanie będzie oznaczać napiętnowanie syna na długie lata, założenie mu karty karnej i ujawnienie w rejestrze osób skazanych. Skutkować to może trudnościami w znalezieniu pacy, a często i w życiu osobistym.

 

Druga możliwość to wystąpienie do pracodawcy o wydanie świadectwa za faktyczny okres zatrudnienia. W przypadku odmowy wydania świadectwa syn powinien wystąpić do sądu pracy o nakazanie pracodawcy wydania świadectwa pracy. Wyrok taki podlega egzekucji w przypadku niewywiązania się z obowiązku przez pracodawcę.

 

Co do samej składki ZUS, to pracodawca może odzyskać zapłaconą kwotę, bowiem składki płacone za syna po dacie zakończenia pracy stanowią nienależne składki. Zgodnie z art. 47 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku, na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

 

Tak więc proponuję zażądać wydania świadectwa pracy i następnie złożyć je w urzędzie pracy, a pracodawca niech samodzielnie tłumaczy się w ZUS-ie i wnosi o zwrot składek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 4 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność kadrowej

Pracuję w firmie na stanowisku kadrowej. Prowadzę ewidencję czasu pracy pracowników i sporządzam na jej podstawie harmonogram czasu pracy, który jest następnie zatwierdzany podpisem przez szefa. Ostatnio pracodawca nakazał mi (przekazał to w formie ustnej) wpisywać inne godziny niż pracownicy w rzec

 

Wcześniejsza emerytura dziennikarska

Mój mąż w lutym 2009 r. kończy 60 lat. Do końca 1998 r. spełnił warunki umożliwiające przejście na emeryturę dziennikarską (15 lat pracy na etacie dziennikarza i 20 lat stażu pracy), oczywiście oprócz wieku. Jednak gdy mąż skończył 55 lat, został zwolniony z etatu dziennikarskiego. Od tamtej pory pł

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »