Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z kategoriami prawa jazdy przy wymianie dokument

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 20.02.2019

Mam problem z kategoriami prawa jazdy przy wymianie dokumentu. W roku 2005 wyjechałem do Anglii, mając prawo jazdy na kategorię C, które zrobiłem podczas pobytu w wojsku. Mieszkając na Wyspach, postanowiłem zrobić kategorie B, lecz w dziale komunikacji powiedziano mi, że nie muszę zdawać egzaminu, ponieważ mam wyższą kategorie, i dopisano mi kategorię B. Niejednokrotnie miałem tam zwykłe kontrole drogowe i prawo jazdy miałem ważne. Na wakacjach w Polsce też przechodziłem niejedną kontrolę i nie było problemu z angielskim prawem jazdy. Po powrocie do kraju postanowiłem wymienić je na polskie, natomiast urząd komunikacji odmówił mi wydania prawa jazdy na kat. B. Powiedzieli że mogą mi wymienić dokument, ale tylko na kat. C. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Problem z kategoriami prawa jazdy przy wymianie dokument

Opisaną przez Pana kwestię reguluje ustawa o kierujących pojazdami. Zgodnie bowiem z art. 4 powyższej ustawy:

 

„1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

1) wydane w kraju:

a) prawo jazdy,

b) pozwolenie wojskowe,

c) międzynarodowe prawo jazdy;

2) wydane za granicą:

a) międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz.U. z 1959 r. poz. 321 i 322),

b) krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. poz. 40 i 44),

c) krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

d) krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

3) zagraniczny dokument wojskowy, określony w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2. Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3.

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem”.

 

Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż przepisanie czy też dopisanie uprawnienia poza granicami naszego kraju, nie jest niestety honorowane w Polsce. Takie dopisanie nie jest bowiem określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., a także Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. W tych przypadkach konieczne jest uzyskanie uprawnień jedynie na podstawie zdanego egzaminu.

 

Należy nadmienić także, iż podobne problemy były niejednokrotnie rozstrzygane w orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2018 r. Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.) nie przewidują możliwości zaliczenia egzaminu zdanego w Wielkiej Brytanii jako egzaminu zdanego w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym. Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji nie jest bowiem egzaminem, który ma obowiązek zdać osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy. Kierowca nie może przedstawiając angielski dokument potwierdzić swoich uprawnień do kierowania pojazdami. Tego rodzaju działanie, uzyskanie w innym kraju członkowskim U.E. prawa jazdy w sytuacji posiadania prawa jazdy we własnym kraju, stanowi obejście przewidzianej w ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2015 r.m poz. 155 ze zm.) procedury przywrócenia czynnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

 

Powyższe orzeczenie dotyka innego problemu, a mianowicie uzyskania uprawnień w innym kraju, ale potwierdza tezę obowiązku zdania egzaminu. Polska bowiem w sposób szczegółowy reguluje tryb zdobywania uprawnień, dlatego też wszelkie uprawnienia, które nie są wynikiem ważnego egzaminu, nie są honorowane.

 

Analogicznie stwierdził także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 stycznia 2018 r. W związku z jednoznaczną treścią art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978) przedłożenie angielskiego prawa jazdy kat.B nie może stanowić podstawy do wydania skarżącemu prawa jazdy kat. C. Tego rodzaju działanie, uzyskanie w innym kraju członkowskim U.E. prawa jazdy w sytuacji posiadania prawa jazdy we własnym kraju, choć zatrzymanego, stanowi obejście przewidzianej w ustawie o o kierujących pojazdami procedury przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi (sygn. akt I OSK 690/16).

 

Z uwagi na powyższe wskazuję, iż niestety Polska nie honoruje przepisania kategorii prawa jazdy w innym państwie. Dlatego jedynym rozwiązaniem w niniejszym przypadku jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - jeden =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

Wydanie licencji na prowadzenie taksówki

Zrobiłem kurs na przewóz taksówką w mieście A, a egzamin zdałem przed komisją powołaną przez starostę w mieście B (w którym mieszkam). Złożyłem dokumenty o wydanie licencji w mieście A, ale teraz zacząłem się zastanawiać, czy licencja na pewno zostanie mi w tej sytuacji wydana?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »