.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problem z autem po zakupie - co zrobić?

Zakupiłem auto, w którym przed sprzedażą został wymieniany rozrząd (sprzedający okazał fakturę za wymianę). Po kilkunastu dniach użytkowania wystąpił problem z silnikiem – mechanik zdiagnozował przestawienie rozrządu i go ustawił prawidłowo. Jednak po niedługim czasie problem powrócił i mechanik stwierdził mocne zużycie jednej z części, co nie miało prawa nastąpić po tak krótkim czasie użytkowania auta i przejechaniu niespełna 3 tys. km. Mechanik uważa, że albo ta część nie została wymieniona, albo została wymieniona nieprawidłowo i dlatego doszło do szybkiego zużycia. Obecnie samochód stoi w warsztacie. Aby jednoznacznie stwierdzić, co spowodowało awarię i co jest zepsute, trzeba częściowo rozebrać silnik, a to wiąże się ze sporymi kosztami. Czy mogę żądać od sprzedającego wyłącznie obniżenia ceny pojazdu lub zwrotu za naprawę i wykonać ją w pobliskim serwisie? Do sprzedawcy mam ok. 300 km i nie chciałbym korzystać z opcji naprawy przez sprzedawcę (pomijając aktualne koszty, jakie poniosłem). Obecnie nie mam samochodu, naprawa potrwa ok. 2 tygodni. Powinienem dodać, że sprzedawca to firma – posiadam fakturę zakupu, ja samochód kupowałem prywatnie, jako konsument.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z autem po zakupie - co zrobić?

Konsument w sporze z przedsiębiorcą trudniącym się handlem pojazdami

Opisana sprawa może zakończyć się polubownie, o ile sprzedający uzna Pana roszczenia, albo w sądzie – w przypadku gdy Pana racje nie zrobią na nim żadnego wrażenia, co może mieć miejsce i z czym spotykałem się już kilkukrotnie. Zacznijmy więc od początku, tzn. od analizy całej zaistniałej sytuacji.

 

Zakupił Pan przedmiotowy pojazd jako osoba fizyczna, tj. konsument, od osoby będącej przedsiębiorcą, a dodatkowo trudniącej się zawodowo handlem pojazdami. Wobec tego można od razu powiedzieć, że wszelkie wyłączenia rękojmi lub gwarancji w relacjach przedsiębiorca – konsument oraz wszelkie zakazy podnoszenia jakichkolwiek roszczeń są bezskuteczne i stanowią klauzule niedozwolone. O tym stanowi jednoznacznie art. 558 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.”

 

Uprawnienia konsumenta

Z uwagi na fakt, iż jest Pan konsumentem, przysługuje Panu o wiele więcej uprawnień niż w zwykłych relacjach dwóch osób fizycznych. Może Pan przede wszystkim:

 

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo od razu o odstąpieniu od umowy – chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Pana usunie wady lub wymieni rzecz na wolą od wad. Nie musi Pan korzystać z tego ograniczenia w przypadku gdyby sprzedawca już wymieniał rzecz na wolną od wad lub nie zareagował na Pańskie wezwanie.
  • z uwagi na fakt bycia konsumentem nie musi Pan zgadzać się na to, co zaproponuje Panu sprzedawca, może Pan np. zamiast zaproponowanej naprawy żądać wymiany na rzecz wolną od wad i odwrotnie.

 

Jedynie ważnym aspektem, o którym musi Pan pamiętać, jest niemożność odstąpienia od umowy, gdy wada pojazdu jest nieistotna – w tym przypadku, jak zapewne zdaje sobie Pan sprawę, warto uzyskać opinię biegłego rzeczoznawcy z zakresu pojazdów mechanicznych, który wskaże, jakie pojazd posiada wady i też dodatkowo wyceni ich ewentualną naprawę. Może się Pan z tym oczywiście wstrzymać do czasu udzielenia odmownej odpowiedzi od sprzedawcy np. na Pana żądanie obniżenia ceny. To już zależy od drogi, jaką Pan wybierze. Żądanie obniżenia ceny również musi być skonkretyzowane, tj. pozostawać w takiej relacji, w jakiej pozostaje pojazd bez wady do pojazdu z wadą.

 

Warto w tym miejscu wskazać, że zgodnie z treścią art. 556 ind 2 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że wada istniała przy zakupie rzeczy przez konsumenta, jeśli została odkryta w terminie roku od otrzymania rzeczy.

 

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 

Termin, w którym sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do żądań konsumenta

Kolejnym ważnym faktem, o którym powinien Pan pamiętać, jest czas, w którym sprzedawca powinien ustosunkować się do wezwania. Zgodnie z treścią art. 5615 K.c.

 

„Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.”

 

Wobec tego, jeśli w terminie 14 dni sprzedawca nie odpowie na Pańskie pismo, nie usunie wady, nie obniży ceny, to uważa się, że uznał żądanie za uzasadnione.

 

Warto również pamiętać, iż roszczenia z tytułu rękojmi konsument może podnosić w terminie 2 lat od daty wydania towaru, natomiast przy rzeczach używanych strony mogą w umowie skrócić ten termin do roku.

 

Zwrot kosztów naprawy pojazdu

W kwestii zwrotu kosztów naprawy pojazdu wielokrotnie wypowiadały się sądy i można stwierdzić, że została przez nie przyjęta jednolita linia orzecznicza. W wielu orzeczeniach sąd, badając zachowanie sprzedawcy, tj. nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie bądź inny brak reakcji, orzekał o konieczności zwrotu kosztów naprawy pojazdu, której nabywca dokonał sam na własny koszt. Jednym z takich orzeczeń jest np. wyrok sądy okręgowego w Gliwicach z dnia 19.02.2014 r. (III Ca 1722/13) i wiele innych. W przywołanym powyżej orzeczeniu oraz w wielu innych sądy za każdym razem przyznawały, oprócz kosztów naprawy pojazdu, również zwrot kosztów dojazdu, koszt zwrotu pojazdu, wyceny majątkowej oraz obrony procesowej. Dlatego będzie należał się Panu zwrot tychże kosztów, gdyż stanowią one koszty niezbędne i zgodnie z przywołanym powyżej przepisem to sprzedawca pojazdu jest obowiązany do ich zwrotu w przypadku nieuznania Pańskich roszczeń i doprowadzenia sprawy na wokandę sądową.

 

Zawiadomienie sprzedawcy o wadach fizycznych sprzedanego samochodu

Podsumowując: należy koniecznie zawiadomić sprzedawcę o zaistniałych wadach pojazdu na piśmie, listem poleconym, żądając albo usunięcia wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy lub wymiany auta na inne, a następnie oczekiwać dalszego rozwoju sprawy. Dodam tylko na marginesie (odnośnie rękojmi), iż w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie I CSK 457/12 Sąd wskazał, że „warunkiem powstania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy jest wada rzeczy zmniejszająca jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jak również wada polegająca na tym, że rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupujący albo też, jeśli rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Treść art. 556 K.c. wskazuje, że decydujące znaczenie ma kryterium funkcjonalne związane z przeznaczeniem rzeczy oraz jej użytecznością ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy oraz z właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca kupującego (por. także wyrok SN z dnia 11 marca 2009 r. sygn. IV CNP 76/09 ).

Masz podobny problem? Opisz nam swój problem wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl