.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samozatrudnienie w UK - jak rozliczać dochody?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 20.12.2018

Mam problem podatkowy związany z dochodami z UK. Pracuję w Polsce (mam jednoosobową działalność) i równocześnie jestem samozatrudniona w UK (self employed). Ośrodek życia mam w Polsce, firmy działają niezależnie. Jak powinnam się rozliczać z dochodów z UK? Urząd skarbowy wymaga ode mnie pokazania rachunków i faktur z UK.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samozatrudnienie w UK - jak rozliczać dochody?

Fot. Fotolia

Kwestie ustalenia miejsca opodatkowania w przedstawionym przez Panią przypadku należy rozpatrywać w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Jak stanowi art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Jeżeli choć jeden z powyższych warunków jest spełniony osoba fizyczna ma polską rezydencję podatkową i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że opodatkowuje w kraju całość uzyskanych dochodów – zarówno polskich, jak i zagranicznych.

 

Zgodnie z treścią art. 4a ustawy PIT przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

W opisie problemu wskazała Pani, że ma dwie niezależne firmy – jedną zarejestrowaną w Polsce, zaś drugą w Wielkiej Brytanii. Obie firmy to jednoosobowe działalności gospodarcze. W związku z tym należy sięgnąć do treści art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem:

 

„1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

 

2. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie, poprzez położony tam zakład to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.”

 

W świetle powyższego zyski przedsiębiorstwa należy opodatkować tam, gdzie znajduje się stałe miejsce zamieszkania. W rezultacie osoba rejestrująca firmę w Polsce i mieszkająca w Polsce powinna rozliczać się przed polskim urzędem skarbowym. Natomiast osoba, która zarejestrowała firmę w Wielkiej Brytanii, ale faktycznie mieszka w Polsce powinna rozliczać się w Polsce pomimo zarejestrowania firmy w Wielkiej Brytanii. Wyjątek stanowi jedynie przypadek, gdy firma prowadzona za granicą stanowi zakład. Jednak, jak Pani wskazała, obie firmy są od siebie niezależne, w związku z czym ciężko uznać, że mamy do czynienia z zagranicznym zakładem.

 

Pragnę również zwrócić uwagę na wydane przez Ministerstwo Finansów ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z dnia 12.06.2017 r. (Nr 003/2017). Ostrzeżenie to dotyczy w szczególności sytuacji, w której polscy podatnicy (osoby fizyczne lub prawne), prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i osiągający dochody z terytorium Polski, rejestrują firmy zagranicą. W tym celu rejestrowane są firmy na terytorium kraju obcego, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych, w których polski podatnik nabywa udziały i poprzez które ma być kontynuowana jego działalność w Polsce, przy czym dochody mają w założeniu podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium tego kraju obcego.

 

Ministerstwo Finansów ostrzega, że tego rodzaju operacje mogą być uznane za agresywną optymalizację podatkową i nie prowadzą do skutecznego wyłączenia opodatkowania w Polsce. Zapobieżenie unikaniu opodatkowania w Polsce może być w takich wypadkach zrealizowane przez władze skarbowe z wykorzystaniem klauzuli obejścia prawa podatkowego lub też poprzez ustalenie miejsca zarządu podmiotu zagranicznego – także w okresie sprzed wejścia w życie przepisów tej klauzuli.

 

W piśmie tym Ministerstwo wskazuje jeszcze bardziej restrykcyjne podejście do problemu, bowiem uznaje, że jeżeli firma jest tylko formalnie zarejestrowana w obcym kraju, a w Polsce znajduje się jej miejsce zarządu to nie mamy do czynienia z zakładem, lecz całość dochodów należy opodatkować w Polsce. Jak czytamy w ostrzeżeniu:

 

„Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wystarczające jest spełnienie tylko jednego z dwóch wskazanych warunków. Jeżeli więc spółka formalnie zarejestrowana jest za granicą, natomiast w rzeczywistości posiada zarząd w Polsce, to i tak podlega w Polsce opodatkowaniu od całości jej dochodów, niezależnie od tego w jakim kraju zostały one uzyskane. Przedstawione powyżej schematy optymalizacji podatkowych są więc w świetle przepisów nieskuteczne i mogą skutkować powstaniem zaległości podatkowych w Polsce.

 

Warunek posiadania zarządu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 updop, należy odczytywać w nie tylko w znaczeniu formalnym (tj. siedziby organu zarządzającego) ale także w znaczeniu sprawowania na terytorium Polski zespołu czynności, które funkcjonalnie składają się na całokształt procesu zarządzania jego działalnością i majątkiem.”

 

Powyższy cytat dotyczy wprawdzie spółek, jednak na zasadzie analogii można go również odnieść do jednoosobowych działalności gospodarczych.

 

Jeżeli więc firma – formalnie zarejestrowana za granicą – w rzeczywistości posiada zarząd w Polsce, to zgodnie z przepisami podatkowymi podlega ona opodatkowaniu od całości jej dochodów w Polsce. Oznacza to, że firma ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego, złożenia deklaracji rocznej i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.

 

Podobne stanowisko odnajdziemy w praktyce brytyjskiego urzędu skarbowego. Zgodnie z instrukcją INTM120060 opracowaną na podstawie ustawy o podatku od spółek (ang. The Corporation Tax Act 2009) oraz dwóch precedensów: sprawy 5TC213 z 1905 r. De Beers Consolidated Mines Ltd v Howe oraz 38TC712 Bullock v Unit Construction Co Ltd. Wielka Brytania uznaje, że spółka posiada rezydencję podatkową tam, gdzie znajduje się jej ośrodek zarządzania i kontroli (ang. central management and control), czyli zarząd lub wspólnik, który faktycznie sprawuje kontrolę nad spółką.

 

Podsumowując, zarejestrowanie firmy za granicą, podczas gdy jest ona faktycznie wykonywana na terytorium Polski uznawane jest za agresywną optymalizację podatkową. W przypadku wykrycia tego faktu przez urząd skarbowy (działalności prowadzonej na terytorium Polski) organy państwowe całość dochodów będą chciały opodatkować na terytorium RP. Zakładam zatem, że stąd też pojawiają się pytania urzędu o wystawione rachunki i faktury.

 

Podsumowując, na gruncie podatku dochodowego istotne jest miejsce zamieszkania, a nie fakt zarejestrowania działalności w danym kraju. Jeżeli Pani miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce to całość uzyskanego przychodu powinna zostać opodatkowana w Polsce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »