Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem po sprzedaży telefonu przez Allegro

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 07.06.2020

Mam problem z osobą, która zakupiła ode mnie telefon przez Allegro. Sprzedałam używany telefon, który był opisany, że stan dobry. Napisałam kupującemu, że była wymieniana bateria. Wysłał zdjęcia ze zbliżenia. Sam kupujący zwrócił uwagę, że są rysy na wyświetlaczu, w związku z tym opuściłam kupującemu sumę do zapłaty. Kupujący ponad tydzień nie odbierał paczki z oddziału kurierskiego. Po czym odebrał paczkę i stwierdził, że telefon jest w dużo gorszym stanie niż w opisie. Dodatkowo rozłożył go i stwierdził, że w środku nie ma oryginalnych elementów (co nie jest prawdą). Teraz oskarża mnie o zakup bubla. Jakie mam prawa w tej sytuacji? Jestem osobą prywatną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem po sprzedaży telefonu przez Allegro

Możliwość odstąpienia od umowy zakupu telefonu przez Allegro

Zgodnie z regulaminem Allegro, który jest wiążący dla stron biorących udział w aukcjach za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro, zgłoszenie oferty kupna przez konto użytkownika i każde kolejne postąpienie w aukcji jest prawnie wiążące i nie może być wycofane. To oznacza, że wygrana licytacja w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro to umowa kupna-sprzedaży, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

Natomiast w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.) wskazane zostały zasady regulujące prawo odstąpienia od umowy, regulowane wcześniej przez ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Zgodnie z tymi regulacjami konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy. Skutkiem odstąpienia od umowy przez konsumenta jest uważanie umowy za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W skrócie należy przyjąć, że konsument może towar odpakować, otworzyć, przymierzyć itd., a sprzedawca nie może z tego powodu uniemożliwić klientowi zwrotu towaru.

Przyjęcie zwrotu przez sprzedającego

W przypadku zakupu na Allegro sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu, jeśli:

 

 • otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru;
 • przedmiotem sprzedaży są: produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia;
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma (z wyjątkiem umów o prenumeratę);
 • usługi zakwaterowania innego niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomiczne, usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • usługi lub przedmioty, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • sprzedający jest osobą prywatną;
 • zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 • sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

Niemniej jednak należy tu wziąć pod uwagę zakres uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póżn.zm.).

 

Zgodnie z brzmieniem art. 556–5561 Kodeksu cywilnego „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną polegającą na jej niezgodności z umową w szczególności jeżeli rzecz sprzedana:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy”.

 

Wada fizyczna wystąpi również wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego (np. co do nieprzemakalności kupowanych butów). Nie chodzi w tym wypadku jedynie o ustne złożenie zapewnienia przez sprzedawcę. Skutek analogiczny do złożenia przez sprzedawcę takiego zapewnienia wywierają informacje, oznaczenia, objaśnienia, czy też np. różnego rodzaju symbole umieszczone na sprzedawanej rzeczy, czy też jego opakowaniu.

Wady zakupionego telefonu

Jeżeli rzecz sprzedana wykazuje się powyższymi wadami, to  jako kupujący może:

 

 • od umowy odstąpić,
 • żądać obniżenia ceny.

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi można rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć (art. 558 Kodeksu cywilnego, a także pkt 7.8. regulaminu Allegro.pl), jednakże wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca w opisie transakcji zataił podstępnie wadę przed kupującym.

 

A zatem, w opisanym przypadku, kupujący może od umowy odstąpić, jeżeli właściwie uzasadni powód swojego odstąpienia i wyśle oświadczenie o odstąpieniu. Z treści oświadczenia powinno jednoznacznie wynikać, że celem kupującego jest odstąpienie od umowy na podstawie art. 560 w związku z art. 556. W oświadczeniu tym wyraźnie winien wskazać, iż odstępuje od umowy oraz żąda zwrotu zapłaconej ceny.

 

Jednocześnie kupujący powinien poinformować, iż wadliwa rzecz została przesłana na adres sprzedawcy. To bowiem kupujący powinien rzecz dostarczyć sprzedawcy, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością demontażu (jest to robione na koszt sprzedającego – art. 5612 § 1), jako że uprawnienie do odstąpienia ma charakter prawokształtujący, powoduje ono konieczność zwrotu uzyskanego świadczenia.

 

Niemniej Pani jako osoba sprzedająca może odmówić przyjęcia odstąpienia, po pierwsze dlatego, że jest osobą prywatną, po wtóre dlatego, że rozebranie aparatu telefonicznego przekracza, w mojej opinii, zwykły zarząd otrzymaną rzeczą (rzeczywiście nie ma pewności, że części nie zostały wymienione przez kupującego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery minus dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki