.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Próba wyłudzenia odszkodowania przez pracownika

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 10.04.2009

Otrzymałem z sądu pracy pozew mojego pracownika. Pracownik uważa, że bezprawnie zwolniłem go z pracy w czasie zwolnienia chorobowego oraz że nie składał żadnego wypowiedzenia. Powód zażądał 8000 zł odszkodowania. Na pierwszej rozprawie stawiła się tylko żona pracownika i potwierdziła moją wersję wydarzeń, czyli że jej mąż złożył wypowiedzenie oraz że była ustna umowa o porozumieniu stron. Na następnej rozprawie powołałem 3 świadków, którzy potwierdzili moją wersję wydarzeń. Pracownik nie powołał żadnego świadka, bo takowych nie ma. Czy mam prawo pozwać powoda o próbę bezprawnego usiłowania wyłudzenia odszkodowania od mojej firmy? Jeżeli tak, to z jakiego paragrafu K.k.? Jaka kara grozi za takie wyłudzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Próba wyłudzenia odszkodowania przez pracownika

Pracownik usiłował wyłudzić odszkodowanie

Jeśli sąd pracy uzna, że umowę o pracę skutecznie rozwiązano z dniem 31 lipca 2008 r., to może Pan złożyć do prokuratury rejonowej (właściwej ze względu na miejsce popełnienia czynu) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 14 § 1 Kodeksu karnego, tj. usiłowania oszustwa.

 

Zgodnie z przepisem art. 286 § 1 K.k., „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Ponieważ pracownik usiłował wyłudzić odszkodowanie, a zatem jego działania zmierzały wprost do dokonania tego przestępstwa, które jednak nie nastąpiło, sąd może rozpatrywać sprawę wyłącznie jako usiłowanie dokonania oszustwa.

Czy brak realnej szkody ma wpływ na wymiar kary?

Wymiar kary za usiłowanie następuje w granicach zagrożenia przewidzianego za przestępstwo oszustwa. Jednak brak realnej szkody wpływa na wymiar kary z uwagi na zmniejszenie społecznej szkodliwości czynu. Zatem kara za usiłowanie dokonania przestępstwa oszustwa będzie oscylowała w dolnych granicach zagrożenia przewidzianych w przepisie art. 286 § 1 K.k.

Przestępstwo polegająca na fałszywym oświadczeniu sprawcy

Istota tego przestępstwa polega na fałszywym oświadczeniu sprawcy, które ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej dla niego decyzji majątkowej.

Niekorzystne rozporządzenie mieniem, jako skutek oszustwa, oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, chociażby nie polegało na spowodowaniu efektywnej szkody (wyrok Sądu Najwyższego 30 sierpnia 2000 r., V KKN 207/00, OSP 2001, nr 3.

 

Aby można było uznać, że sprawca zmierzał wprost do popełnienia tego przestępstwa, należy wykazać bezpośredni zamiar kierunkowy. Z tego względu zarówno usiłowanie, jak i dokonanie oszustwa jest trudne do udowodnienia.

 

Podstawę porady stanowią przepisy wskazane w jej treści oraz opracowanie A. Marka, Komentarz do ustawy Kodeks karny, Warszawa 2007.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »