Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Premia gwarancyjna a wymiana okien

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 28.04.2011

Mam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w którym w grudniu 2010 r. wymieniłem okna. Jestem też właścicielem książeczki mieszkaniowej (z 1973 r.) z naliczoną premią gwarancyjną w wysokości ok. 25 tys. zł. Czy mogę teraz otrzymać całą tę kwotę niezależnie od kosztów na fakturze za wymianę okien?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady przyznawania, obliczania i warunków wypłaty premii gwarancyjnych z tytułu likwidacji książeczek mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).

 

O premię tę mogą się ubiegać właściciele książeczek wystawionych do 23 października 1990 r. W przypadku gdy właściciel książeczki nie zamierza zakupić lokalu mieszkalnego lub domu, ustawodawca przewidział możliwość przeznaczenia premii gwarancyjnej na remont, polegający na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego (art. 3 ust. 11 ustawy po nowelizacji z 23 stycznia 2009 r. ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, Dz. U. 2009 r. Nr 30, poz. 190). Koniecznym warunkiem, który należy spełnić, aby premia gwarancyjna z tytułu remontu została wystawiona, będzie przedstawienie przez właściciela książeczki w PKO BP tytułu własności do remontowanej nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego. Właściciel musi zatem przedstawić wypis z księgi wieczystej, potwierdzający prawo własności, natomiast spółdzielca powinien dostarczyć zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, że przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Na dowód przeprowadzenia wymiany okien trzeba będzie przedstawić fakturę VAT zakupu materiału lub fakturę za wykonanie usługi (wymiany) wystawionej na właściciela książeczki mieszkaniowej lub jego współmałżonka.

 

Wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej można złożyć w dowolnym oddziale banku PKO BP. Bank pobierze za likwidację książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej opłatę w wysokości 30 zł. Należy też dotrzymać wszystkich terminów do złożenia wniosku pod rygorem utraty prawa do premii. I tak, osoba która wyremontowała mieszkanie przed rokiem, w którym zgodnie z harmonogramem nabędzie prawo do premii, musi złożyć wniosek o likwidację książeczki w terminie 6 miesięcy od daty, od której przysługuje jej premia gwarancyjna. Pańska książeczka pochodzi z 1973 r., czyli prawo do premii nabywa Pan od dnia 1 stycznia 2011 r. Jeżeli remont (wymiana okien) odbył się wcześniej niż przed data uprawnień, tak jak to było w Panńskim przypadku, to termin liczy się również od dnia 1 stycznia 2011 r. Ma Pan czas na złożenie wniosku tylko od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r., a więc w ciągu sześciu miesięcy liczonych od daty nabycia uprawnień do premii gwarancyjnej. Jeśli złożyłby Pan wniosek po tej dacie, bank odmówi wypłaty premii gwarancyjnej (art. 3 ust. 4 i art. 3d ust. 3 ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych).

 

Jeśli chodzi o wysokość wypłaconych środków w ramach premii gwarancyjnej, ustawa nie warunkuje wypłaty premii w pełnej wysokości wartości przeprowadzonego remontu. Jednocześnie ustawodawca nie zawarł żadnych zapisów odnośnie wypłat premii w innych wysokościach, niż te wyliczone zgodnie ze wskazanym w ustawie wzorem, czyli, moim zdaniem, wymiana okien powinna uprawniać do tego, że wypłacona zostanie cała premia gwarancyjna (nawet jeżeli przekracza ona koszt remontu). Ustawa mówi tylko, że należy przedstawić rachunki dokumentujące wykonany remont (wymianę okien), nie precyzując, czy wielkość wypłaconej premii jest zależna od kwoty udokumentowanej fakturami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki