Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo współmałżonka do majątku spółki jawnej

Autor: Lech Stawicki • Opublikowane: 04.02.2011

Czy w przypadku rozwodu współmałżonek może żądać podziału majątku będącego częścią majątku spółki jawnej? Jedno z małżonków jest wspólnikiem w spółce jawnej i posiada 60% udziałów w spółce, w tym również w majątku spółki, który stanowią nieruchomości. Co się dzieje z udziałem wspólnika w przypadku jego śmierci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wkłady rzeczywiście wniesione do spółki decydują także o udziale kapitałowym wspólników w majątku spółki, ponieważ to ich wartości odpowiada udział kapitałowy danego wspólnika. Oznacza to, że majątek spółki jawnej jest jej własnym majątkiem (jako odrębnego podmiotu prawa), a nie majątkiem wspólnym wspólników. W zamian za wniesione wkłady wspólnicy otrzymują udział kapitałowy w spółce.

 

Z udziałami tymi związane są uprawnienia spółkowe, które tradycyjnie dzieli się na korporacyjne i obligacyjne. Do typowych uprawnień wspólników należy uprawnienie do prowadzenia i reprezentowania spółki, do podejmowania uchwał oraz uprawnienie do wypowiedzenia umowy spółki. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika powoduje rozwiązanie spółki.

 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że małżonek wspólnika spółki jawnej nie jest uprawniony do żądania podziału majątku spółki. Majątek spółki jawnej jako odrębnego od wspólników podmiotu stanowi jej własność, wspólnikom zaś przysługują udziały kapitałowe.

 

Oczywiście odrębna jest kwestia, co stanowiło przedmiot wkładu do spółki oraz czy wkład ten został wniesiony przed, czy po zawarciu związku małżeńskiego. Wskazać jednakże należy, iż zgodnie z treścią art. 33 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wszelkie prawa spółkowe, w tym wierzytelności, prawo do części majątku spółki pozostałej po jej likwidacji oraz zysk spółki i przedmioty uzyskane w czasie trwania spółki należą do majątku osobistego wspólnika.

 

Rozwód jednego ze wspólników nie jest przyczyną rozwiązania spółki, w skład majątku wspólnego podlegającego podziałowi nie wchodzi zatem udział kapitałowy.

 

Zgodnie z art. 58 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych śmierć wspólnika jest jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej. W takim przypadku konieczne jest rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego.

 

Pomimo jednak śmierci wspólnika, spółka może trwać nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Albo więc w umowie spółki znajdzie się odpowiedni zapis dopuszczający dalsze istnienie spółki, albo też w przypadku braku takiego zapisu pozostali wspólnicy postanowią wspólnie o dalszym prowadzeniu spółki.

 

W tym drugim przypadku wspólnicy powinni umówić się na piśmie, że spółka będzie nadal funkcjonować. Praktycznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest dokonanie zmiany umowy spółki i wpisanie do niej postanowienia co do dalszego trwania spółki pomimo śmierci jednego ze wspólników. W razie dalszego prowadzenia spółki wspólnicy powinni wypłacić spadkobiercom zmarłego wspólnika jego udział kapitałowy w spółce. Rozliczenie powinno się odbyć na zasadach określonych w art. 65 Kodeksu spółek handlowych, czyli tak jak w przypadku wystąpienia wspólnika.

 

Umowa spółki jawnej może również przewidywać, że w razie śmierci wspólnika spółka będzie dalej istniała, a jego spadkobiercy mogą wstąpić w jego prawa w spółce. W takiej sytuacji spadkobiercy mogą stać się wspólnikami spółki jawnej. W umowie spółki można jednak postanowić, że na miejsce zmarłego wspólnika mogą wstąpić tylko niektórzy ze spadkobierców. Może być również postanowienie, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, będą przysługiwać wszystkim spadkobiercom wspólnie. Wówczas, zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę do wykonywania praw przysługujących zmarłemu wspólnikowi.

 

Spadkobierca wspólnika może pozostać w spółce jako wspólnik jawny. Może też w terminie sześciu miesięcy od dnia stwierdzenia nabycia spadku zgłosić żądanie przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową i przyznania statusu komandytariusza, a spółka powinna uwzględnić żądanie, chyba że pozostali wspólnicy podejmą uchwałę o rozwiązaniu spółki albo o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną, przyznając temu spadkobiercy status akcjonariusza tej spółki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus cztery =

02.09.2018

Artykuł wprowadza w błąd. To powinno być karalne.

taka ta

22.08.2017

Proszę sobie przed udzielaniem porady poczytać kilka orzeczeń i postanowień SN w takich sprawach , wtedy porada będzie prawdziwa . Np w tej sprawie proszę poczytać postanowienie SN http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20CSK%20468-12-1.pdf pozdrawiam.

nika

06.02.2011

Autor artykułu ewidentnie wykazał brak szerszego spojrzenia na sprawę. Szkoda, bo mógłby to być art. o arcyciekawej treści.

tam

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za przeładowanie samochodu DMC w firmie transportowej

Pracuje w firmie transportowej jako spedytor. Problem mój polega na tym że w naszej firmie nagminnie i regularnie przeładowuje się samochody. Obawiam się, co z odpowiedzialnością kierowcy, kiedy doszłoby do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a samochód będzie miał przekroczoną DMC? Czy pracodawca

 

Możliwość żądania zmiany wyroku dotyczącego podziału majątku małżeńskiego

W styczniu 2009 r. odbyła się nasza sprawa rozwodowa. Otrzymałam większą część majątku, ale sąd nie wziął pod uwagę rachunków oszczędnościowych męża – mimo że wiedział o ich istnieniu. Czy były mąż może wystąpić z regresem?

 

Wspólny dom wybudowany na działce żony

Jako panna otrzymałam od rodziców działkę, obecnie razem z mężem budujemy na niej dom. Wszystkie faktury są wystawiane na nas oboje. Czy to prawda, że dom jest własnością osoby, do której należy działka? Jak to będzie wyglądało w razie śmierci któregoś z nas lub rozwodu? Mamy wspólność majątkową.

 

Sprzedaż działki z umową quoad usum

Jestem współwłaścicielem 1/2 części domu oraz wszystkich części wspólnych z wyodrębnionym lokalu na piętrze, który ma założoną księgę wieczystą. Do domu przynależy działka oraz dwa budynki gospodarcze. Działki nie można było podzielić geodezyjnie na dwie części, dlatego spisaliśmy umowę quoad usum w

 

Rozliczenie ubezpieczenie na życie dla pracowników

Zatrudniam pracowników na umowę o pracę, na podstawie umów-zleceń oraz w oparciu o umowy współpracy (B2B). Chcę wykupić dla kluczowych pracowników (umowy o pracę) oraz współpracowników (jdg, B2B) ubezpieczenia na życie i dożycie. W umowie tej ubezpieczającym będzie płatnik składek, czyli moja firma

 

Podjęcie nowej pracy na zwolnieniu lekarskim a kontrola ZUS

Od 4 miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudniana. Do dzisiaj nie mam wypłaconych świadczeń z powodu kontroli ZUS-u dotyczącej istnienia stosunku pracy i kontroli zwolnienia. Ostatnie zwolnienie kończy mi się za 3 dni. Wynika z tego, że od listopada jestem bez środków do życia. Zac

 

Przejście z najmu prywatnego na najem w ramach działalności gospodarczej

Chciałbym rozwiać pewne wątpliwości związane z rozliczaniem wynajmu mieszkania w firmie. Obecnie wynajmuję mieszkanie jako osoba fizyczna i mam zawartą umowę najmu z najemcą, który też jest osobą fizyczną. Dotąd prowadziłem działalność gospodarczą niezwiązaną z najmem, jednak teraz planuję rozpocząć

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »