.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo wieczystego użytkowania czy zapis służebności?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 18.08.2011

Jestem wdową, ale dwa miesiące temu wyszłam ponownie za mąż. Mieszkam z mężem w jego mieszkaniu, które planuje przepisać na swojego syna lub wnuka. W razie swojej śmierci chciałby mi jednak zagwarantować dożywotnie prawo do zajmowania tej nieruchomości. Gdzie i jaki zapis należy wprowadzić, by do tego doszło?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionej przez Panią sytuacji najkorzystniejsze są dwa rozwiązania: umieszczenie w umowie darowizny zapisu służebności mieszkania dla Pani lub ustanowienie na Pani rzecz dożywotniego prawa użytkowania nieruchomości.

 

W odniesieniu do pierwszego z wymienionych przeze mnie wariantów zważyć należy, że zgodnie z przepisem art. 285 w związku z art. 296 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) służebność osobista polega na obciążeniu konkretnej nieruchomości (gruntu, budynku lub lokalu) na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść polega bądź na tym, że osoba uprawniona może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem osoby uprawnionej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu prawa własności danej nieruchomości.

 

Służebność osobista może być ustanowiona przede wszystkim w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążanej a nabywcą służebności, przy czym dla skutecznego ustanowienia służebności mieszkania oświadczenie woli właściciela nieruchomości w tym zakresie musi mieć formę aktu notarialnego. W wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych – służebność osobista może zostać ustanowiona także w inny sposób niż w umowie: w orzeczeniu sądowym lub w decyzji administracyjnej wydanych przez uprawniony organ.

 

Jedną z możliwych postaci służebności osobistej jest służebność mieszkania, regulowana w szczególności przepisami art. 301-302 Kodeksu cywilnego. Jest to w codziennej praktyce bodaj najczęściej spotykana służebność osobista towarzysząca przede wszystkim umowie darowizny nieruchomości lub umowie przenoszącej własność gospodarstwa rolnego na następcę. Jej istota zależy od treści konkretnej umowy o ustanowienie służebności mieszkania, zazwyczaj jednak ukształtowana zostaje jako prawo do zamieszkiwania, a więc zajmowania oznaczonego (oznaczonych) pomieszczenia mieszkalnego dla schronienia, wypoczynku, snu, przyrządzania posiłków, zaspokajania innych potrzeb życiowych, kulturalnych itp.

 

Reasumując powyższe rozważania, stwierdzić należy, iż w umowie darowizny przekazującej mieszkanie na rzecz syna albo wnuka należy zamieścić zapis o prawie dożywotniego zamieszkiwania Pani w tym mieszkaniu. Wszystko to można załatwić u notariusza podczas podpisywania aktu notarialnego.

 

Drugim sposobem, jak już powyżej napisałam, jest ustanowienie na Pani rzecz dożywotniego prawa użytkowania nieruchomości. Takie prawo ustanawia się przede wszystkim w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, jednakże oświadczenie o ustanowieniu użytkowania można złożyć także w sądzie rejonowym prowadzącym księgę wieczystą nieruchomości. Co ważne, roszczenie to może być wpisane w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Taki wpis wprawdzie nie ogranicza przyszłych nabywców mieszkania w rozporządzaniu nieruchomością, w szczególności nie wyłącza skutecznej jej sprzedaży czy darowizny, ale kolejny właściciel nabywa własność „obciążoną” powyższym roszczeniem. Będzie się więc Pani mogła domagać ustanowienia użytkowania nie tylko od syna lub wnuka męża, ale również od ewentualnego nabywcy nieruchomości.

 

Wybór pierwszej lub drugiej przedstawionej przez mnie możliwości należy do Pani oraz męża. Obydwa sposoby zagwarantują Pani prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton